Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Nguyễn Thị Ánh Thảo - Bài: Thành phố Đà Lạt

- Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên, khí hậu quanh năm mát mẻ.

- Đà Lạt có nhiều phong cảnh đẹp : Rừng thông, thác nước, vườn hoa

 

ppt31 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 16/04/2015 | Lượt xem: 918 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Nguyễn Thị Ánh Thảo - Bài: Thành phố Đà Lạt, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
LỚP : 4H TRƯỜNG LÊ HỒNG PHONG PHÒNG GD VÀ ĐT TP BUÔN MA THUỘT GIÁO VIÊN : Nguyễn Thị Ánh Thảo Môn: Địa lí Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013 Môn: Địa Lí 1. Sông ở Tây Nguyên có đặc điểm gì, ích lợi của sông ở Tây Nguyên ? Bài cũ: Ở Tây Nguyên sông thường nhiều thác ghềnh, là điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng sức nước làm thủy điện. Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013 Môn: Địa Lí 2.Tại sao cần phải bảo vệ và trồng rừng ở Tây Nguyên ? Bài cũ: Rừng đem lại nhiều lợi ích cho con người, mất rừng gây nên hạn hán lũ lụt, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của con người, vì vậy cần phải bảo vệ và trồng rừng ở Tây Nguyên. Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013 Môn: Địa Lí Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013 Môn: Địa Lí Bài :  Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013 Môn: Địa Lí Bài: Bản đồ tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào ? Đà Lạt ở độ cao khoảng bao nhiêu mét? Đà Lạt ở độ cao1500m so với mực nước biển. Ở độ cao 1500m Đà Lạt có khí hậu như thế nào? Ở độ cao 1500m Đà Lạt có khí hậu mát mẻ. Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên. Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013 Môn: Địa Lí Bài: Thành phố Đà Lạt 1. Thµnh phè næi tiÕng vÒ rõng th«ng vµ th¸c n­íc. Đọc : ‘‘Đà Lạt có nhiều phong cảnh……nên thơ và hấp dẫn’’ SGK trang 94 Mô tả cảnh đẹp ở Đà Lạt ? Giữa thành phố là Hồ Xuân Hương xinh xắn. Nơi đây có vườn hoa, rừng thông phủ kín sườn đồi, sườn núi và chạy dọc theo các con đường trong thành phố.Có nhiều thác nước đẹp nổi tiếng.Tất cả các thác đều nên thơ và hấp dẫn. Thảo luận nhóm đôi Thời gian 2 phút Hồ Xuân Hương Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013 Môn: Địa Lí Bài: Thành phố Đà Lạt 1. Thµnh phè næi tiÕng vÒ rõng th«ng vµ th¸c n­íc. Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013 Môn: Địa Lí Bài: Thành phố Đà Lạt Thác Pơ-ren Thác Cam Li 1. Thµnh phè næi tiÕng vÒ rõng th«ng vµ th¸c n­íc. Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013 Môn: Địa Lí Bài: Thành phố Đà Lạt Rừng thông Vườn hoa 1. Thµnh phè næi tiÕng vÒ rõng th«ng vµ th¸c n­íc. Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013 Môn: Địa Lí Bài: Thành phố Đà Lạt - Đà Lạt có nhiều phong cảnh đẹp : Rừng thông, thác nước, vườn hoa… - Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên, khí hậu quanh năm mát mẻ. 1. Thµnh phè næi tiÕng vÒ rõng th«ng vµ th¸c n­íc. Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013 Môn: Địa Lí Bài: Thành phố Đà Lạt 1.Thµnh phè næi tiÕng vÒ rõng th«ng vµ th¸c n­íc. 2.Đà Lạt - thành phố du lịch và nghỉ mát. Phieáu baøi taäp Vieát tieáp vaøo choã chấm trong caùc caâu sau: Ñaø Laït trôû thaønh thaønh phoá du lòch vaø nghæ maùt noåi tieáng vì: - Coù khí haäu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Coù caùc caûnh quan töï nhieân ñeïp nhö: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Coù caùc coâng trình phuïc vuï du lòch nhö:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Coù caùc hoaït ñoäng du lòch lí thuù nhö:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quanh naêm maùt meû Röøng thoâng, vöôøn hoa, thaùc nöôùc, chuøa chieàn Nhaø ga, khaùch saïn, bieät thöï, saân goân Du thuyeàn, cöôõi ngöïa, ngaém caûnh, chôi theå thao Thöù saùu ngaøy 1 thaùng 11 naêm 2013Môn : Địa lí Bài : Thành phố Đà Lạt Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013 Môn: Địa Lí Bài: Thành phố Đà Lạt Rừng thông Thác Voi Ga Đà Lạt Vườn hoa Chùa Linh Sơn Khách sạn 2.Đà Lạt - thành phố du lịch và nghỉ mát. Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013 Môn: Địa Lí Bài: Thành phố Đà Lạt Biệt thự Bơi thuyền Xe ngựa cổ Chợ Đà Lạt Ngắm cảnh Sân gôn 2.Đà Lạt - thành phố du lịch và nghỉ mát. Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013 Môn: Địa Lí Bài: Thành phố Đà Lạt Đà Lạt không khí trong lành mát mẻ, thiên nhiên tươi đẹp, nhiều công trình phục vụ cho việc nghỉ ngơi và du lịch nên Đà Lạt là thành phố du lịch nghỉ mát nổi tiếng của nước ta. 2.Đà Lạt - thành phố du lịch và nghỉ mát. Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước. Đà Lạt- thành phố du lịch và nghỉ mát. Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013 Môn: Địa Lí Bài: Thành phố Đà Lạt Đọc : “Đà Lạt có nhiều loại rau………xuất khẩu ra nước ngoài” SGK trang 95 – 96 3. Hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt. Câu hỏi Hoạt động nhóm Đà Lạt được gọi là thành phố hoa quả và rau xanh vì rau, hoa và quả ở Đà Lạt được trồng quanh năm với diện tích rộng. Đà Lạt thích hợp cho việc trồng rau và hoa xứ lạnh vì Đà Lạt có khí hậu mát mẻ quanh năm. Hoa, rau quả của Đà Lạt chủ yếu được tiêu thụ khắp các thành phố trong cả nước và xuẩt khẩu ra nước ngoài. Trong tranh có những hoa quả gì? Hoa Lan Cẩm tú cầu Hoa Hồng Mi-mô-da súp lơ Bắp cải tím Ớt Dâu tây Cà chua Hoa bất tử Hoa cúc Hoa lay- ơn Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước. Đà Lạt- thành phố du lịch và nghỉ mát. 3. Hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt. Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013 Môn: Địa Lí Bài: Thành phố Đà Lạt Khí hậu ở Đà Lạt mát mẻ nên trồng được nhiều hoa, quả và rau xanh; trồng được quanh năm với diện tích lớn. Ghi nhớ Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên, khí hậu quanh năm mát mẻ. Đà Lạt có nhiều hoa quả, rau xanh; rừng thông thác nước và biệt thự. Đà Lạt là thành phố du lịch, nghỉ mát nổi tiếng của nước ta. Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013 Môn: Địa Lí Bài : Thành phố Đà Lạt Trò chơiAi nhanh – Ai đúng ? Luật chơi Có hai đội chơi, mỗi đội cử 5 em lên để chơi theo đội. Các em sẽ chọn lựa điền dấu nối( ) hoặc dấu mũi tên ( ) và các từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành bảng xác lập mối quan hệ địa lí giữa địa hình với khí hậu, giữa thiên nhiên với hoạt động sản xuất của con người. Đà Lạt Khí hậu Thiên nhiên Các công trình phục vụ nghỉ ngơi, du lịch Thành phố nghỉ mát, du lịch, có nhiều loại rau, hoa quả quanh năm mát mẻ vườn hoa, rừng thông, thác nước biệt thự, khách sạn Ghi nhớ Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên, khí hậu quanh năm mát mẻ. Đà Lạt có nhiều hoa quả, rau xanh; rừng thông thác nước và biệt thự. Đà Lạt là thành phố du lịch, nghỉ mát nổi tiếng của nước ta. Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013 Môn: Địa Lí Bài : Thành phố Đà Lạt Cuộc hành trình đến thăm thành phố Đà Lạt đã kết thúc. Kính chúc quý thầy cô giáo và các em mạnh khỏe ! 

File đính kèm:

 • pptBai 9 Thanh pho Da Lat(1).ppt