Bài giảng Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 3)

01665 149 0611. Vị trí của kim cân trước và sau phản ứng có thay đổi không?

 * Kim cân giữ nguyên vị trí cân bằng

2. Có nhận xét gì về tổng khối lượng của chất tham gia và tổng khối lượng của chất sản phẩm?

* Tổng khối lượng của các chất tham gia và tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng nhau.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 30/03/2016 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 3), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Giáo viên : Nguyễn Thị Hạnh NgaHÓA HỌC- LỚP 8ACHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ Phản ứng hóa học là gì?Dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra? Viết phương trình chữ cho phản ứng hóa học sau: Khí hidro cháy trong không khí tạo ra nước. Đáp án: *Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.*Dấu hiệu nhận biết: Có chất mới tạo ra.+ Có sự biến đổi về màu sắc.+ Có sự biến đổi về trạng thái.+ Một số phản ứng có kèm toả nhiệt và phát sáng.* Phương trình chữ: Hidro + Oxi  NướcThí nghiệm:*Bước 1:- Đĩa cân A: Đặt cốc thủy tinh và 2 ống nghiệm (Ống 1 chứa dd BaCl2, ống 2 chứa dd Na2SO4).Đĩa cân B: Đặt các quả cân.-> Quan sát và nhận xét vị trí của kim cân?*Bước 2:- Đĩa cân A: Đổ ống nghiệm 1 có chứa dd BaCl2 vào ống nghiệm 2 có chứa dd Na2SO4 -> lắc đều.Đĩa cân B: Để nguyên các quả cân ở trên.-> Quan sát hiện tượng xảy ra và nhận xét vị trí của kim cân?1. Có phản ứng hóa học xảy ra ở bước 2 không? Nếu có thì dựa vào dấu hiệu nào?	Trả lời câu hỏi : * Có phản ứng hóa học xảy ra. Dấu hiệu: Có chất rắn màu trắng xuất hiện, đó là barisunfat (BaSO4), chất này không tan.2. Biết sau phản ứng tạo ra hai chất mới là: Bari sunfat và Natri clorua. Hãy viết phương trình chữ của phản ứng?*Phương trình chữ của phản ứng:Bari clorua + Natri sunfat  Bari sunfat + Natri cloruaTRƯỚC PHẢN ỨNGDung dịch: Bari clorua BaCl2Dung dịch natri sunfat : Na2SO40ABQuan sát thí nghiệm sau:0Dung dịch natri sunfat : Na2SO4SAU PHẢN ỨNGQuan sát thí nghiệm sau:* Tổng khối lượng của các chất tham gia và tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng nhau.1. Vị trí của kim cân trước và sau phản ứng có thay đổi không? * Kim cân giữ nguyên vị trí cân bằng2. Có nhận xét gì về tổng khối lượng của chất tham gia và tổng khối lượng của chất sản phẩm?Trả lời câu hỏi La-voa-diê (1743-1794)Lô-mô-nô-xôp (1711-1765) Hai nhà khoa học Lô-mô-nô-xôp (người Nga) và La-voa-diê (người Pháp) đã tiến hành độc lập với nhau những thí nghiệm được cân đo chính xác, từ đó phát hiện ra định luật bảo toàn khối lượng.Định luật bảo toàn khối lượng: Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.Trong phản ứng hoá học, chất biến đổi nhưng tại sao khối lượng không thay đổi ?BariClClNaNasunfatBariClClNaNasunfatBarisunfatNaNaClClBari cloruaNatri sunfatBarisunfatNatricloruaTrong quá trình phản ứngSau phản ứng Trước phản ứngDiễn biến của phản ứng giữa Natri sunfat (Na2SO4 ) và Bari clorua (BaCl2 )BariClClNaNasunfatBariClClNaNasunfatBarisunfatNaNaClClBari cloruaNatri sunfatBarisunfatNatricloruaTrong quá trình phản ứngSau phản ứng Trước phản ứngDiễn biến của phản ứng giữa Natri sunfat (Na2SO4) và Bari clorua (BaCl2)Giải thích: Trong phản ứng hóa học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi, còn số nguyên tử của mỗi nguyên tố không thay đổi. Vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn. Giả sử : A và B là hai chất phản ứng; C và D là hai chất sản phẩm. Gọi m lần lượt là khối lượng của các chất: A, B, C, D.	mA + mB = mC + mD=> Công thức về khối lượng:Trong thí nghiệm trên biết rằng sản phẩm sinh ra là BaSO4 và NaCl. Hãy viết công thức khối lượng của phản ứng trong thí nghiệm trên ?	mBaCl2 + mNa2SO4 = mBaSO4 + mNaCl Gọi a, b, c là khối lượng đã biết của 3 chất, x là khối lượng của chất chưa biết ta có :	 a + b = c + x hay a + x = b + c. - Hãy tìm x ? x = (a + b) – c hay x = ( b + c ) – a. Tóm lại : Theo công thức về khối lượng:Trong một phản ứng có ( n ) chất, kể cả chất phản ứng và sản phẩm nếu biết ( n – 1 ) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.mA + mB = mC + mDBÀI TẬP 1 Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên, cho biết khối lượng của natri sunfat (Na2SO4) là 14,2 gam, khối lượng của các sản phẩm: bari sunfat (BaSO4) là 23,3 gam, natri clorua (NaCl) là 11,7 gam.Hãy tính khối lượng của Bari clorua (BaCl2) đã phản ứng.Bài làm	* Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: mBaCl2+ m Na2SO4 = m BaSO4 + m NaCl mBaCl2 + 14,2 = 23,3 + 11,7 => m BaCl2 = (23,3 + 11,7) - 14,2 = 20,8 (g)Tóm tắt:mNa2SO4 =14,2gmBaSO4= 23,3gmNaCl=11,7gmBaCl2= ?Đốt cháy hoàn toàn 3,1 gam phot pho trong không khí, ta thu được 7,1 gam hợp chất đi photpho pentaoxit(P2O5). 	a. Viết phương trình chữ của phản ứng.	b. Tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng.BÀI TẬP 2Bài làma. Phương trình chữ của phản ứng:	Photpho + oxi to	Điphotpho pentaoxitb. Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:	m photpho + m oxi = m điphotpho pentaoxit	3,1 + m oxi = 7,1=> m oxi = 7,1 – 3,1 = 4 (g)PHƯƠNG PHÁPGiải bài toán theo 3 bước cơ bản sau:Bước 1: Viết phương trình ( chữ ) của phản ứng hóa học: A + B C + DBước 2: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng: mA + mB = mC + mDBước 3: Tính khối lượng của chất cần tìm	 mA = mC + mD - mB 	 Kết luận Tổng mpư= Tổng mspmA + mB= mC+mDmA + mB = mCmA = mB + mCmA + mB+ mC= mDmA + mB = mC + mD + mENếu n chất Có kl (n-1)=> kl còn lạiC* HDVN:- Học thuộc nội dung định luật. Làm bài tập số 1,3 – SGK/54; BT 15.1, 15.2, 15.3-SBT/18. Chuẩn bị bài mới: “Bài 16. Phương trình hoá học” + Phương trình chữ các phản ứng : Khí hiddro + Khí oxi  Nước,Nhôm + Khí oxi  Nhôm oxit Natricacbonat + Canxi hidroxit  Natri hidroxit + canxi cacbonat + Luyện viết 1 số CTHH của các phương trình chữ trên. Tiết học đã kết thúc Kính chúc các thầy cô giáo và các em mạnh khỏe 

File đính kèm:

  • pptBai_15_Dinh_luat_bao_toan_khoi_luong.ppt
Bài giảng liên quan