Bài giảng Đơn chất và hợp chất phân tử (tiết 14)

Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hoá học.

Ví dụ: Đơn chất đồng, đơn chất bạc

 

ppt28 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 02/04/2016 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đơn chất và hợp chất phân tử (tiết 14), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
GDthi ®ua d¹y tèt - häc tètTRƯỜNG THCS BÌNH ANGV: NGUYỄN THỊ NỮHOÁ HỌC 8KiÓm tra Bµi cò :1. Nguyên tử x nặng gấp 4 lần nguyên tử Ôxi. Hãy cho biết x thuộc nguyên tố nào ? Viết kí hiệu hoá học của nguyên tố đó ?Đáp án NTKX = 4*NTKONTKX = 4*16NTKX = 64Vậy x thuộc nguyên tốĐồngCuKý hiệuChất có ở đâu ?Chất có ở khắp mọi nơi.Ở đâu có vật thể là ở đó có chất.Làm thế nào để học hết được các chất ?Phải phân loại chất.Chất được tạo nên từ đâu ?Chất được tạo nên từ nguyên tửMỗi loại nguyên tử là một nguyên tố hoá học. Vậy có thể nói chất được tạo nên từ đâu ?Chất được tạo nên từ nguyên tố hoá họcĐơn chất và hợp chất phân tử.Trường THCS Bình An1. Đơn chất là gì ?IĐơn chất Đơn chất và hợp chất phân tử.BạcNhôm MagiêLưu huỳnhKim cươngThanKhí HiđrôMgSCCHAgAlCác chất trên có đặc điểm gì giống nhau về số lượng nguyên tố tạo nên chất ? Các chất trên đều được tạo nên từ 1 nguyên tố hoá học.Vậy đơn chất là gì ? Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hoá học.Đơn chất I .Đơn chất Đơn chất và hợp chất phân tử.Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hoá học.Ví dụ: Đơn chất đồng, đơn chất bạcĐơn chất được chia làm mấy loại ? Cho ví dụ ?Gồm 2 loại Đơn chất Kim loại. VD: Nhôm, Bạc, Magiê........Đơn chất Phi kim. VD:Lưu huỳnh, khí Hiđrô, Ôxi...Đơn chất Kim loại có những tính chất Vật lý nào chung ?Kim loạiDẫn điệnDẫn nhiệtCó ánh kimĐơn chất Phi kim có những tính chất Vật lý nào chung ?Không dẫn điệnKhông dẫn nhiệtKhông có ánh kimPHI KIMI .Đơn chất Đơn chất và hợp chất phân tử.Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hoá học.Ví dụ: Đơn chất đồng, đơn chất bạcCó 2 loại đơn chất: Kim loại và phi kim. Kim loại dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, có ánh kim, còn phi kim không có tính chất đó1 .Đơn chất là gì?Quan sát tranh2. Đặc điểm cấu tạo.Thảo luận nhóm1. Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp như thế nào ?3. Cấu tạo của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại hay khác loại ?2. Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào ?Thảo luận nhóm1. Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.Đáp án 2. Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2.Đáp án 3. Cấu tạo của đơn chất gồm những nguyên tử Cùng loại. Đáp án I .Đơn chất Đơn chất và hợp chất phân tử.1 .Đơn chất là gì?2 . Đặc điểm cấu tạo?Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2.Cấu tạo của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại. Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.Glucozơ: C, H, O Nước: H, OMuối ăn: Na, Cl Mêtan: C, H HỢP CHẤTIIHợp chất Các chất trên có đặc điểm gì về số lượng nguyên tố tạo nên chất ? Các chất trên đều được tạo nên từ 2 nguyên tố trở lên hoá học.Vậy hợp chất là gì ? Hợp chất là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên.Hợp chất Hợp chất chia làm mấy loại, cho ví dụ ?Gồm 2 loạiHợp chất Vô cơ: Muối ăn, nước...Hợp chất Hữu cơ: Glucozơ, Metan...I .Đơn chất Đơn chất và hợp chất phân tử.II .Hợp chất Hợp chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hoá học.Ví dụ: Hợp chất nước, Hợp chất muối ăn1 .Hợp chất là gì?Có 2 loại hợp chất: vô cơ và hữu cơ. 2. Đặc điểm cấu tạo.Quan sát tranh vẽ 1.12Thảo luận nhóm1. Trong hợp chất nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau như thế nào ?2. Cấu tạo của hợp chất gồm những nguyên tử cùng loại hay khác loại ?1.Trong hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỷ lệ và một thứ tự nhất định.Đáp án 2. Cấu tạo của hợp chất gồm những nguyên tử Khác loại.Thảo luận nhómI .Đơn chất Đơn chất và hợp chất phân tử.II .Hợp chất 1 .Hợp chất là gì?2 . Đặc điểm cấu tạo?Trong hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỷ lệ và một thứ tự nhất định.Cấu tạo của hợp chất gồm những nguyên tử Khác loại.Hoàn thành đoạn thông tin sau đây ? Bài tậpChất được phân chia thành hai loại lớn là .................. Và ...................... Đơn chất được tạo nên từ một ................... Còn .................... được tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên. Đơn chất lại chia thành .............................. và ........................... Đơn chất kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với .............................. không có những tính chất này.Trừ than chì Có hai loại hợp chất là: Hợp chất ............ và hợp chất ..........Đơn chấtHợp chấtNTHHHợp chấtĐơn chất kim loạiĐơn chất Phi kim Đơn chất Phi kimVô cơHữu cơDẶN DÒ:Học bài Làm bài tập 2,3 SGK trang 26Chuẩn bị trước phần còn lại của bài đơn chất- hợp chất- phân tửBài học kết thúcChúc quý thầy cô và các em dồi dào sức khoẻ

File đính kèm:

  • pptBai 8 don chat-nu.ppt
Bài giảng liên quan