Bài giảng English 6 - Unit 12: What are they doing?

Hs đạt được kỹ năng hiểu, vận dụng, phân tích và tổng hợp thông tin mà các em nắm bắt được để đoán biết nội dung từ.

Luyện cho học sinh óc diễn tả và phán đoán.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 06/01/2015 | Lượt xem: 1783 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng English 6 - Unit 12: What are they doing?, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Unit 12English 6SPORTS AND PASTIMES SECTION A WHAT ARE THEY DOING? riding drink toothpaste milk sports NEW WORDS * swim - swimming jog - jogging skip - skipping aerobics - doing aerobics tennis – playing tennis table tennis – playing table tennis badminton – playing badminton * * * * * * Xin click vào các biểu tượng để biết thêm chi tiết * * * * * * * GAME Hs đạt được kỹ năng hiểu, vận dụng, phân tích và tổng hợp thông tin mà các em nắm bắt được để đoán biết nội dung từ. Luyện cho học sinh óc diễn tả và phán đoán. New words Phần dạy từ mới theo 4 kỹ năng : Nghe, Nói, Đọc, Viết Phần này kèm theo hình ảnh giống trong sách giáo khoa giúp giáo viên tiết kiệm thời gian và học sinh nhanh tiếp cận với bài mới Kỹ năng: Hs biết những cấu trúc câu trong phần đặt câu hỏi từ đó hiểu và vận dụng để trả lời. 

File đính kèm:

  • pptGADT(3).ppt
Bài giảng liên quan