Bài giảng Giải tích 12: Ôn tập chương 1

III. Sự tương giao của các đồ thị

 1. Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị

 Phương pháp :

 1) Biến đổi phương trình đã cho về dạng hàm số đã khảo sát.

 2) Đặt tên cho đồ thị hàm số.

 3) Dựa theo đồ thị biện luận số nghiệm của phương trình.

 

 

ppt31 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 18/08/2018 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giải tích 12: Ôn tập chương 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 ĐẾN VỚI TIẾT HỘI GIẢNGChào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2012 Chào Mừng Quý Thầy Cô Và Các Em Học SinhÔN TẬP CHƯƠNG 1 ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ .. Các bước khảo sát hàm số: 1. Tập xác định 2. Tính y’ 3. Cho y’=0 => x=? => y’=? 4. Tiệm cận 5. Bảng biến thiên 6. Bảng giá trị 7. Đồ thị.II. Một số hàm đa thức và phân thức đã khảo sát 3. Hàm phân thức 2. Hàm số1. Hàm số bậc baIII. Sự tương giao của các đồ thị 1. Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị 2. Viết phương trình tiếp tuyến II. Một số hàm đa thức và phân thức đã khảo sát 1. Hàm số bậc baCó 2 nghiệm phân biệt.Có nghiệm kép.Có vô nghiệm.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số:. TXĐ : D=R. Tiệm cận :. Bảng biến thiên020040+-+Hàm số đồng biến trênHàm số nghịch biến trên. Bảng giá trịHàm số đạt cực đại tại x = 0; ycđ = 4Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2; yct = 004201234-10. Đồ thị: 0-141223yxyxII. Một số hàm đa thức và phân thức đã khảo sát 1. Hàm số bậc baCó 2 nghiệm phân biệt.Có nghiệm kép.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số:. TXĐ : D=R. Tiệm cận :. Bảng biến thiên++039Hàm số đồng biến trênHàm số không có cực trị.. Bảng giá trị392004. Đồ thị: 02394yxII. Một số hàm đa thức và phân thức đã khảo sát 1. Hàm số bậc baCó 2 nghiệm phân biệt.Có nghiệm kép.Có vô nghiệm.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số:. TXĐ : D=R. Tiệm cận :. Bảng biến thiên+Hàm số đồng biến trênHàm số không có cực trị.. Bảng giá trị-101-3-5. Đồ thị: 0yx-3-5-11II. Một số hàm đa thức và phân thức đã khảo sát 1. Hàm số bậc baCó 3 nghiệm phân biệt. 2. Hàm sốCó 1 nghiệm.Có 2 nghiệm phân biệt.Có vô nghiệm.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số:. TXĐ : D=R. Tiệm cận :. Bảng biến thiên-2020005-11-11++--Hàm số đồng biến trênHàm số nghịch biến trênHàm số đạt cực đại tại x = 0; ycđ = 4Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 và x=-2; yct = -11. Bảng giá trị-2-11052-11314-314. Đồ thị: 0yx52-11-2-3314II. Một số hàm đa thức và phân thức đã khảo sát 1. Hàm số bậc baCó 3 nghiệm phân biệt. 2. Hàm sốCó 1 nghiệm.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số:. TXĐ : D=R. Tiệm cận :. Bảng biến thiên00Hàm số đồng biến trênHàm số nghịch biến trênHàm số đạt cực tiểu tại x = 0; yct = 5. Bảng giá trị-11405114253-253. Đồ thị: 0yx51-1-2253-+514II. Một số hàm đa thức và phân thức đã khảo sát 1. Hàm số bậc ba 2. Hàm số3. Hàm phân thức Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số:. TXĐ. Tiệm cận :TCĐ x = -1. Bảng biến thiên-1++11Hàm số đồng biến trênHàm số không đạt cực trị. . Bảng giá trị-1-24-30-21. Đồ thị: 0yx1-1-24-3-21II. Một số hàm đa thức và phân thức đã khảo sát 1. Hàm số bậc ba 2. Hàm số3. Hàm phân thức Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số:. TXĐ. Tiệm cận :TCĐ x = -1. Bảng biến thiên-1--11Hàm số nghịch biến trênHàm số không đạt cực trị. . Bảng giá trị-1-20-3021. Đồ thị: 0yx1-1-2-321II. Một số hàm đa thức và phân thức đã khảo sát 1. Hàm số bậc ba 2. Hàm số3. Hàm phân thức KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ.. Các bước khảo sát hàm số: 1. Tập xác định 2. Tính y’ 3. Cho y’=0 => x=? => y’=? 4. Tiệm cận 5. Bảng biến thiên 6. Bảng giá trị 7. Đồ thị.II. Một số hàm đa thức và phân thức đã khảo sát 3. Hàm phân thức 2. Hàm số1. Hàm số bậc baIII. Sự tương giao của các đồ thị 1. Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị 2. Viết phương trình tiếp tuyến III. Sự tương giao của các đồ thị 1. Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị Phương pháp : 1) Biến đổi phương trình đã cho về dạng hàm số đã khảo sát. 2) Đặt tên cho đồ thị hàm số. 3) Dựa theo đồ thị biện luận số nghiệm của phương trình. Cho hàm số có đồ thị (C) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Dựa vào đồ thị hàm số hãy biện luận số nghiệm của phương trìnhyx0-141232Ta có:Đặt Suy ra số nghiệm của (1) là số Giao điểm của (C) và (d)(1)y = mIII. Sự tương giao của các đồ thị 1. Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thịVí dụ 1:yx0-141232Biện luậny = m1 điểm chung: pt(1) có 1 nghiệmy = m2 điểm chung: pt(1) có 2 nghiệm3 điểm chung: pt(1) có 3 nghiệmy = my = m2 điểm chung: pt(1) có 2 nghiệm1 điểm chung: pt(1) có 1 nghiệmKết luậnPt (1) có 1 nghiệmPt (1) có 2 nghiệmPt (1) có 3 nghiệmIII. Sự tương giao của các đồ thị 1. Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thịCho hàm số có đồ thị (C) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Dựa vào đồ thị hàm số hãy biện luận số nghiệm của phương trìnhVí dụ 2:Ta có:Đặt Suy ra số nghiệm của (1) là số Giao điểm của (C) và (d)(1). Đồ thị: 0yx52-11-2-314y = my = my = my = my = mTheo đồ thị ta có:Pt (1) có vô nghiệmPt (1) có 2 nghiệm pbPt (1) có 3 nghiệm pbPt (1) có 4 nghiệm pbIII. Sự tương giao của các đồ thị 1. Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị 2. Viết phương trình tiếp tuyến Tiếp tuyến tại M(x0; y0) Phương trình tiếp tuyến song song. III. Sự tương giao của các đồ thị 1. Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị 2. Viết phương trình tiếp tuyến Tiếp tuyến tại M(x0; y0)Phương pháp: Tính y’=? Kết luận phương trình tiếp tuyến tại M(x0; y0) Cho hàm số có đồ thị (C) Ví dụ :Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại A(0; 4)Ta có: Phương trình tiếp tuyến tại A(0; 4) là :VậyIII. Sự tương giao của các đồ thị 1. Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị 2. Viết phương trình tiếp tuyến Tiếp tuyến tại M(x0; y0) Phương trình tiếp tuyến song song với đường thẳng y = ax +b Phương pháp: Tính y’=? Do tiếp tuyến song song với đường thẳng y = ax +b Suy ra- Kết luận phương trình tiếp tuyếnCho hàm số có đồ thị (C) Ví dụ :Viết phương trình tiếp tuyến của (C) song song (d) y= -3x+2012Ta có: Do tiếp tuyến song song với đường thẳng (d) y = -3x +2012 Phương trình tiếp tuyến:KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ.. Các bước khảo sát hàm số: 1. Tập xác định 2. Tính y’ 3. Cho y’=0 => x=? => y’=? 4. Tiệm cận 5. Bảng biến thiên 6. Bảng giá trị 7. Đồ thị.II. Một số hàm đa thức và phân thức đã khảo sát 3. Hàm phân thức 2. Hàm số1. Hàm số bậc baIII. Sự tương giao của các đồ thị 1. Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị 2. Viết phương trình tiếp tuyến KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ.. Các bước khảo sát hàm số ??? 1. Tập xác định 2. Tính y’ 3. Cho y’=0 => x=? => y’=? 4. Tiệm cận 5. Bảng biến thiên 6. Bảng giá trị 7. Đồ thị.II. Một số hàm đa thức và phân thức đã khảo sát Hàm số bậc ba Hàm số Hàm phân thức . TXĐ : D=R. TXĐ : D=R. TXĐCó 3 trường hợp Hai ; một; vô nghiệmCó 2 trường hợp Ba ; một nghiệmCó 2 trường hợp y’>0 hoặc y’<0. Tiệm cận :Hai giới hạn. Tiệm cận :Hai giới hạn. Tiệm cận :Bốn giới hạn. Bảng biến thiên. Bảng biến thiên. Bảng biến thiên. Bảng giá trị. Bảng giá trị. Bảng giá trị. Đồ thị: . Đồ thị: . Đồ thị: III. Sự tương giao của các đồ thị 1. Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị 2. Viết phương trình tiếp tuyến Tiếp tuyến tại M(x0; y0)Phương pháp: Tính y’=? Kết luận phương trình tiếp tuyến tại M(x0; y0) Phương trình tiếp tuyến song song với đường thẳng y = ax +b Phương pháp: Tính y’=? Do tiếp tuyến song song với đường thẳng y = ax +b Suy ra- Kết luận phương trình tiếp tuyến Bài học kết thúcChúc thầy cô và các em 

File đính kèm:

  • pptOn_tap_Chuong_I_Ung_dung_dao_ham_de_khao_sat_va_ve_do_thi_ham_so.ppt