Bài giảng Giải tích lớp 12 §5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Dân số nước ta hiện nay khoảng 89.709.000 người, tỉ lệ tăng dân số hàng năm là 1,1% . Hỏi với mức tăng dân số hàng năm không thay đổi thì sau bao nhiêu năm nữa dân số nước ta là 100 triệu người?

 

ppt24 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 18/08/2018 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giải tích lớp 12 §5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNGTRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ12A1CHÚC CÁC EM HỌC GIỎIKÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ VÀ THĂM LỚPGIÁO VIÊN: NGUYỄN VĂN TÌNH – TRƯỜNG THPT PÒ TẤUKIỂM TRA BÀI CŨa, Cho hàm số Tính b, Cho hàm số Tính TRẢ LỜIa, Ta có b, Ta có BÀI MỚI§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀPHƯƠNG TRÌNH LÔGARITI - PHƯƠNG TRÌNH MŨ BÀI TOÁN THỰC TẾMột người gửi tiết kiệm với lãi suất 6%/năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được số tiền gấp 3 lần số tiền ban đầu ? Giải.Gọi số tiền gửi ban đầu là P. Sau n năm số tiền thuđược làTa có: Vì n là số tự nhiên nên ta có §5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀPHƯƠNG TRÌNH LÔGARITI - PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1. Phương trình mũ cơ bảnCho ta có:§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀPHƯƠNG TRÌNH LÔGARITI - PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1. Phương trình mũ cơ bảnCho ta có:§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀPHƯƠNG TRÌNH LÔGARITI - PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1. Phương trình mũ cơ bảnCho ta có:2. Cách giải một số phươngtrình mũ đơn giản2. Cách giải một số phương trình mũ đơn giảna) Đưa về cùng cơ sốb) Đặt ẩn phục) Lôgarit hóa§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀPHƯƠNG TRÌNH LÔGARITI - PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1. Phương trình mũ cơ bảnCho ta có:2. Cách giải một số phươngtrình mũ đơn giảna) Đưa về cùng cơ số2. Cách giải một số phương trình mũ đơn giảna) Đưa về cùng cơ sốLà biến đổi phương trình về dạng hoặcI - PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1. Phương trình mũ cơ bảnCho ta có:2. Cách giải một số phươngtrình mũ đơn giảna) Đưa về cùng cơ sốVí dụ 1Giải các phương trình:a, Nhóm 1b, Nhóm 2c, Nhóm 3d, Nhóm 4I - PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1. Phương trình mũ cơ bảnCho ta có:2. Cách giải một số phươngtrình mũ đơn giảna) Đưa về cùng cơ sốVí dụ 1Giải các phương trình:§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀPHƯƠNG TRÌNH LÔGARITI - PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1. Phương trình mũ cơ bảnCho ta có:2. Cách giải một số phươngtrình mũ đơn giảna) Đưa về cùng cơ sốb) Đặt ẩn phụ2. Cách giải một số phương trình mũ đơn giảnb) Đặt ẩn phụĐặt rồi đưa về phươngtrình đại số ẩn t.I - PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1. Phương trình mũ cơ bảnCho ta có:2. Cách giải một số phươngtrình mũ đơn giảna) Đưa về cùng cơ sốVí dụ 2Giải các phương trình:a, Nhóm 1 ; 2b, Nhóm 3 ; 4b) Đặt ẩn phụI - PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1. Phương trình mũ cơ bảnCho ta có:2. Cách giải một số phươngtrình mũ đơn giảna) Đưa về cùng cơ sốVí dụ 2Giải các phương trình:Đặt ta được phương trình:b) Đặt ẩn phụVới t = 6 ta cóVậy nghiệm của pt đã cho là I - PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1. Phương trình mũ cơ bảnCho ta có:2. Cách giải một số phươngtrình mũ đơn giảna) Đưa về cùng cơ sốVí dụ 2Giải các phương trình:Đặt ta được phương trình:b) Đặt ẩn phụ+,Với t = 1 ta cóVậy nghiệm của pt đã cho là +,Với t = 2 ta có§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀPHƯƠNG TRÌNH LÔGARITI - PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1. Phương trình mũ cơ bảnCho ta có:2. Cách giải một số phươngtrình mũ đơn giảna) Đưa về cùng cơ sốb) Đặt ẩn phụ2. Cách giải một số phương trình mũ đơn giảnc) Lôgarit hóaLôgarit 2 vế theo một cơ số a.c) Lôgarit hóaI - PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1. Phương trình mũ cơ bảnCho ta có:2. Cách giải một số phươngtrình mũ đơn giảna) Đưa về cùng cơ sốVí dụ 3Giải phương trình:b) Đặt ẩn phụVậy nghiệm của pt đã cho là c) Lôgarit hóa§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀPHƯƠNG TRÌNH LÔGARITI - PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1. Phương trình mũ cơ bảnCho ta có:2. Cách giải một số phươngtrình mũ đơn giảna) Đưa về cùng cơ sốb) Đặt ẩn phụ(*) Một số bài tập Tích hợp – Liên mônc) Lôgarit hóa(*) Một số bài tập Tích hợp,Liên mônI - PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1. Phương trình mũ cơ bảnCho ta có:2. Cách giải một số phươngtrình mũ đơn giảna) Đưa về cùng cơ sốVí dụ 4Dân số nước ta hiện nay khoảng 89.709.000 người, tỉ lệ tăng dân số hàng năm là 1,1% . Hỏi với mức tăng dân số hàng năm không thay đổi thì sau bao nhiêu năm nữa dân số nước ta là 100 triệu người?b) Đặt ẩn phục) Lôgarit hóa(*) Một số bài tập Tích hợp,Liên mônSau n năm dân số nước ta là:Theo đề bài ta có:Vậy sau 10 năm dân số nước ta là 100 triệu ngườiI - PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1. Phương trình mũ cơ bảnCho ta có:2. Cách giải một số phươngtrình mũ đơn giảna) Đưa về cùng cơ sốVí dụ 5Chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là 24 giờ. Hỏi 400 gam chất đó sau bao nhiêu lâu sẽ còn lại 100 gam?b) Đặt ẩn phục) Lôgarit hóa(*) Một số bài tập Tích hợp,Liên môn HD: Khối lượng chất phóng xạ còn lạisau khoảng thời gian t được tính theo công thứcTrong đó: m0 là khối lượng chất phóng xạ banđầu; T là chu kỳ bán rã.I - PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1. Phương trình mũ cơ bảnCho ta có:2. Cách giải một số phươngtrình mũ đơn giảna) Đưa về cùng cơ sốVí dụ 5Chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là 24 giờ. Hỏi 400 gam chất đó sau bao nhiêu lâu sẽ còn lại 100 gam?b) Đặt ẩn phục) Lôgarit hóa(*) Một số bài tập Tích hợp,Liên mônGiảiVậy khối lượng chất đó còn lại 100 gam sau 48 giờ. Theo đề bài ta có:I - PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1. Phương trình mũ cơ bảnCho ta có:2. Cách giải một số phươngtrình mũ đơn giảna) Đưa về cùng cơ sốVí dụ 6Sự tăng trưởng của vi khuẩn được tính theo công thức , trong đó S0 là số vi khuẩn ban đầu, S là số vi khuẩn sau thời gian t, r là tỉ lệ tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu là 100 con và sau 5 giờ có 300 con. Hỏi sau 10 giờ có bao nhiêu con vi khuẩn?b) Đặt ẩn phục) Lôgarit hóa(*) Một số bài tập Tích hợp,Liên mônTìm r ?I - PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1. Phương trình mũ cơ bảnCho ta có:2. Cách giải một số phươngtrình mũ đơn giảna) Đưa về cùng cơ sốVí dụ 6b) Đặt ẩn phục) Lôgarit hóa(*) Một số bài tập Tích hợp,Liên mônTheo đề bài ta có:Vậy sau 10 giờ số lượng vi khuẩn là:§5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀPHƯƠNG TRÌNH LÔGARITI - PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1. Phương trình mũ cơ bảnCho ta có:2. Cách giải một số phươngtrình mũ đơn giảna) Đưa về cùng cơ sốb) Đặt ẩn phục) Lôgarit hóa(*) Một số bài tập Tích hợp,Liên mônCỦNG CỐNghiệm của pt là: Đáp án: §5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀPHƯƠNG TRÌNH LÔGARITI - PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1. Phương trình mũ cơ bảnCho ta có:2. Cách giải một số phươngtrình mũ đơn giảna) Đưa về cùng cơ sốb) Đặt ẩn phục) Lôgarit hóa(*) Một số bài tập Tích hợp,Liên mônBTVN	Giá trị sử dụng của máy photo bị giảm mỗi năm 10% so với năm trước đó. Hỏi sau bao nhiêu năm giá trị sử dụng của nó bằng một nửa giá trị sử dụng ban đầu?BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚCXIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁOVÀ CÁC EM HỌC SINH !!! 

File đính kèm:

  • pptTICH_HOP_LIEN_MON_PT_MU_VA_LOGARIT.ppt