Bài giảng Giải tích lớp 12 §6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Câu 2. Giải phương trình mũ cơ bản và đơn giản sau?

a) 5x = 125

b) 3x2-x=9

 

ppt8 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 18/08/2018 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Giải tích lớp 12 §6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Giáo viên: Ths. Vũ Văn QuýCHÀO MỪNG QÚY THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌCTRƯỜNG THPT THẠCH YÊNTỔ: TOÁN – LÝ – TIN KIỂM TRA BÀI CŨCâu 1. Nêu tính chất của hàm số mũ: Câu 2. Giải phương trình mũ cơ bản và đơn giản sau? Nếu a >1 thì hàm số đồng biến Nếu 0 ” ta sẽ nhận được các bất phương trình mũ. Vậy bất phương trình mũ là gì? Cách giải như thế nào?§6: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT I - BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ1. Bất phương trình mũ cơ bảnb > 0b ≤ 0 Bất phương trình vô nghiệm0 1Dạng: Ví dụ 1: Giải BPT mũ sau:Kết quả:Xét BPT dạng:§6: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT I - BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ1. Bất phương trình mũ cơ bảnb > 0b ≤ 0 Bất phương trình vô nghiệm0 1Dạng: Minh họa bằng đồ thị1yxO1Oyxa >10< a<1y = by = bBảng tóm tắt tập nghiệm của bất phương trình §6: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT I - BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ1. Bất phương trình mũ cơ bảnDạng: Bảng tóm tắt tập nghiệm của bất phương trình Hoạt động1: Lập bảng tóm tắt tập nghiệm của BPT mũ sau! Nhóm 1: ax ≤ b Nhóm 2: ax ≥ b§6: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT §6: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT I - BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ1. Bất phương trình mũ cơ bảnDạng: Bảng tóm tắt tập nghiệm của bất phương trình Ví dụ 2: Giải bất phương trình Kết quả:2. Bất phương trình mũ đơn giản§6: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT I - BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ1. Bất phương trình mũ cơ bảnDạng:Bảng tóm tắt tập nghiệm của các bất phương trình mũCảm ơn quý thầy cô và các em học sinh 

File đính kèm:

  • pptQuyBPT_mu_va_BPT_logarit.ppt