Bài giảng Giáo dục quốc phòng 10 - Bài 7: Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh

 II – TÁC HẠI CỦA TỆ NẠN MA TÚY

 Ma túy được sử dụng dưới nhiều hình thức khác nhau :

 - Hút thuốc phiện

 - Cần sa , hít , tiêm chích morphine,heroine , dung dịch thuốc phiện , uống , ngậm các loại ma túy tổng hợp

 - Phát sinh nhiều loại bệnh tật

 - Hủy hoại sức khỏe người nghiện

 

ppt65 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 10/10/2015 | Lượt xem: 14569 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giáo dục quốc phòng 10 - Bài 7: Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
	TRƯỜNG THPT ANLACNg -Kim QuanBAØI 7GIAÙO DUÏC QUOÁC PHOØNG 10TAÙC HAÏI CUÛA MA TUYÙ VAØTRAÙCH NHIEÄM CUÛA HOÏC SINHGIAÙO DUÏC QUOÁC PHOØNG 10I. HIEÅU BIEÁT CÔ BAÛN VEÀ MA TUÙY1/ Khái niệm chất ma tuý “Ma Túy là tên gọi chung cho tất cả các chất có tác dụng gây trạng thái gây ngất , đờ đẫn , dùng quen thành nghiện” -Ma túy bao gồm nhựa cần sa,nhựa thuốc phiện cao cô ca, lá , hoa , quả thuốc phiện, hêrôinTỰ CHÍCH MA TÚY 2 / Phân loại chất ma túy : a ) Phân loại theo nguồn gốc sản xuất ra chất ma túy 	- Chất ma túy có nguồn gốc tự nhiên: là chất ma túy có sẵn trong tự nhiên là những ancloit của một số thực vật như cây thuốc phiện cây cô ca , cây cần sa 	- Chất matúy bán tổng hợp : là chất ma túy mà một phần nguyên liệu dùng để sản xuất ra chúng được lấy từ tự nhiên . Từ những nguyên liệu nầy người ta cho phản ứng với các chất hóa học ( tiền chất ) để tổng hợp ra chất ma túy mới Gọi là chất matuý bán tổng hợp , chất ma túy nầy có độc tính mạnh hơn chất ma túy ban đầu .	- Chất ma túy tổng hợp : là các chất ma túy nguyên liệu dùng để điều chế và các sản phẩm đều được tổng hợp trong phòng thí nghiệm như Amphetamine b )Phân loại do đặc điểm cấu trúc hóa học của các chất ma túy c ) Phân loại theo mức độ gây nghiện và khả năng lạm dụng - nhóm ma túy có hiệu lực cao: là các chất có độc tính cao như hêroin , côcain - Nhóm ma túy có hiệu lực thấp : là các chất ma túy có độc tính thấp hơn như diazepam d) Phân loại ma túy dựa vào tác dụng cuả nó đối với tâm , sinh lí người sử dụng .	- Nhóm chất ma túy an thần 	- Nhóm chất ma túy gây kích thích 	- Nhóm chất ma túy gây ảo giác 3) Các chất ma túy thường gặp a)Nhóm chất ma túy an thần 	+ Thuốc phiện sống .	+ Thuốc phiện chín .	+ Xái thuốc phiện .	+ Thuốc phiện y tế .	+ Morphine	+ Hê rô in b) Nhóm chất ma túy gây kích thích hay còn gọi là doping . c) Nhóm chất ma túy gây ảo giác .	- Cần sa và các sản phẩm của nó 	- ly sergide (LSD) Câu hỏi : 1/ Ma túy là gì ? 2/ Thế nào thì được gọi là chất ma túy II – TÁC HẠI CỦA TỆ NẠN MA TÚY Ma túy được sử dụng dưới nhiều hình thức khác nhau :	- Hút thuốc phiện 	- Cần sa , hít , tiêm chích morphine,heroine , dung dịch thuốc phiện , uống , ngậm các loại ma túy tổng hợp  	- Phát sinh nhiều loại bệnh tật 	- Hủy hoại sức khỏe người nghiện a ) Gây tổn hại về sức khỏe 	- Gây tổn hại cho các cơ quan 	- Hệ tiêu hóa : cảm giác no 	- Hệ hô hấp : viêm đường hô hấp 	- Hệ tuần hoàn : làm ảnh hưởng đến hoạt động của bộ não 	- Các bệnh về da :rối loạn cảm giác , sợ nước  	- Làm suy giảm chức năng thải độc 	- Đối với hệ thần kinh : gây nên tình trạng kích thích hoặc ức chế từng phần ở bán cầu đại não 	- Nghiện ma túy dẫn đến suy nhược toàn thân mất khả năng lao động , khả năng tập trung trí óc 	- Trường hợp sử dụng quá liều có thể bị chết đột ngột b) Gây tỏn hại về tin thần c) Gây tổn hại về kinh tế , tình cảm , hạnh phúc gia đình 2 ) Tác hại của tệ nạn ma túy đối với nền kinh tế 3) Tác hại của ma túy đối với trật tự an toàn xã hội 	Tóm lại : Tệ nạn ma túy đã và đang là hiểm họa của nhân loại , với những hậu quả , tác hại vô cùng lớn đối với người nghiện , gia đình và cộng đồng . Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với chúng ta và các cơ quan thực thi pháp luật cũng như toàn xã hội , chúng ta cần nổ lực bằng mội biện pháp để xóa bỏ tệ nạn này , đem lại sự bình yên cho mọi nhà III ) NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN NGHIỆN MA TÚY VÀ DẤU HiỆU NHẬN BiẾT HỌC SINH NGHIỆN MA TÚY 1/ Quá trình nghiện matúy 	Từ sử dụng matúy lần đầu tiên đến trở thành người nghiện ma túy là một quá trình . 	Quá trình nầy có thể dài , ngắn và diễn biến khác nhau ở mổi người nghiện 	- sử dụng lần đầu tiên thỉnh thoảngSử dụng sử dụng thường xuyên sử dụng do phụ thuộc 	- Trong quá trình này , người nghiện có thể sử dụng nhiều loại ma túy b) Nguyên nhân dẫn đến nghiện matúy : 	- Do bị lôi kéo , dụ dỗ 	- Do bị lường gạt , ép buộc +Nguyên nhân khách quan: - Do lối sống thực dụng , buôn thả , một số học sinh không làm chủ được bản thân đã sa Vào tệ nạn xã hội , trong đó có tệ nạn ma túy . - Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường , xã hội trong quản lí học sinh ở một số địa phương chưa thực sự có hiệu quả . - Cha mẹ còn thiếu quan tâm đến việc sinh hoạt và học tập của con mình . Do làm ăn xa nuông chiều hoặc trong gia đình có người nghiện và buôn bán ma túy . + Nguyên nhân chủ quan : 	-Do thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy , nên nhiều học sinh bị những đối tượng xấu kích động , lôi kéo sử dụng ma túy , tham gia vận chuyển ,mua bán ma túy .	-Do muốn thỏa mãn tính tò mò cuảtuổi trẻ, thích thể hiện mình , nhiều em đã chủ động đến với ma túy 2) Dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy - Có thể nhận biết thông qua các dấu hiệu sao đây :	+ Trong cặp sách thường có bật lửa , kẹo cao su , giấy bạc .	+ Thường xuyên xin ra ngoài đi vệ sinh trong thời gian học tập .	+ Thường tụ tập ở nơi hẻo lánh 	+ Thường xuyên xin tiền bố mẹ .	+ Lực học giảm sút 	+ Hay bị toát mồ hôi,ngáp vặt , ngủ gật tính tình cáu gắt , da xanh tái , ớn lạnh nồi da da gà , buồn nôn , mất ngủ , trầm cảm . 3) Kết luận :Khi nhận biết được các dấu hiệu người nghiện matúy phải báo ngay cho người nhà và các cơ quan pháp luật gần nhất để kịp thời ngăn chặn . 	 VI . Trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túyHọc sinh cần thực hiện tốt các nộ dung dao đây :+Học tập nghiên cứu nắm vững những qui định của pháp luật đối với công tác phòng chóng matúy và nghiêm chỉnh chấp hành .+ Không sử dụng ma túy dưới bất kỳ hình thức nào . + Không tàng trữ , vận chuyển , mua bán hoặc làm những việc khác liên quan đến ma túy .	+ Khuyên nhủ bạn học , người thân của mình không sử dụng ma túy hoặc tham gia các hoạt động vận chuyển , mua bán ma túy .	+ khi phát hiện những học sinh có biểu hiện sử dụng ma túy hoặc nghi vấn buônbán ma túy , phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn dụi dỗ học sinh sử dụng ma túyhoặc lôi kéo học sinh vào hoạt động vận chuyển , mua bán ma túy phải báo ngay cho thầy, c ô giáo hoặc cán bộ có trách nhiệm của nhà trường .	+Nâng cao cảnh giác , tránh bị đối tượng xấu rủ rê, lôi kéo vào các việc làm phạm pháp Kể cả việc sử dụng và buôn bán 	+ Tích cực tham gia phong trào phòng chống ma túy do nhà trường , tổ chức Đoàn thanh niên , tổ chức Hội Phụ nữ phát động 	+ Hưởng ứng tham gia thực hiện những công việc cụ thể , góp phần thực hiện phòng , chống ma túy tại nơi cư trú do chính quyền địa phương phát động 	+ chúng thường lôi kéo rủ rê những học Sinh yếu kém , học sinh bị sử lý kỷ luật và học sinh con nhà giàu 	+ Cam kết không vi phạm pháp luật , không tham gia các tệ nạn xã hội , trong đó có tệ nạn ma túyKết luận :	* Qua bài học này các em cần phải biết cách phòng , chống ma túy đối với bản thân và cộng đồng .c) Phaân loaïi döïa theo möùc ñoä gaây nghieän vaø khaû naêng bò laïm duïng._ Nhoùm chaát ma tuùy coù hieäu löïc cao.Là những chất ma tuý có độc tính cao, hoạt tính sinh học mạnh, gây nhiều nguy hiểm cho người sử dụng như heroin, cocaine, ecstasy. . . _ Nhoùm chaát ma tuùy coù hieäu löïc thaáp.Tương tự như trên nhung độc tính và hoạt tính sinh học của chúng thấp hơn, thừơng là những chất an thần như: diazepam, clodiazepam. . . GIAÙO DUÏC QUOÁC PHOØNG 10d) Phaân loaïi chaát ma tuùy döïa vaøo taùc duïng cuûa noù ñoái vôùi taâm, sinh lí ngöôi söû duïng.Theo phaân loaïi naøy, chaát ma tuùy ñöôïc chia ra caùc nhoùm sau:	_ Nhoùm chaát ma tuùy an thaàn.	_ Nhóm chất ma tuý gây k/thích.	_ Nhóm chất ma tuý gây ảo giác.BAØI 7GIAÙO DUÏC QUOÁC PHOØNG 10'Đập đá' - cơn điên rồ mới của dân chơi                              Vũ trường - địa điểm ưa thích của dân "đập đá"."Hít "đá" xong, chỉ vài phút sau em đã thấy trong người như có dòng máu mới chảy rần rật... Mắt dại đi, nhìn cái gì cũng lung linh hơn. Em cảm thấy phấn khích và sung sướng tràn đầy trong người, nhạc càng to càng thấy sướng, chân tay giật đùng đùng không thể ngừng được...", một dân chơi hàng "đá" kể lại.'Đập đá' - cơn điên rồ mới của dân chơi                              Vũ trường - địa điểm ưa thích của dân "đập đá"."Hít "đá" xong, chỉ vài phút sau em đã thấy trong người như có dòng máu mới chảy rần rật... Mắt dại đi, nhìn cái gì cũng lung linh hơn. Em cảm thấy phấn khích và sung sướng tràn đầy trong người, nhạc càng to càng thấy sướng, chân tay giật đùng đùng không thể ngừng được...", một dân chơi hàng "đá" kể lại.'Đập đá' - cơn điên rồ mới của dân chơi                              Vũ trường - địa điểm ưa thích của dân "đập đá"."Hít "đá" xong, chỉ vài phút sau em đã thấy trong người như có dòng máu mới chảy rần rật... Mắt dại đi, nhìn cái gì cũng lung linh hơn. Em cảm thấy phấn khích và sung sướng tràn đầy trong người, nhạc càng to càng thấy sướng, chân tay giật đùng đùng không thể ngừng được...", một dân chơi hàng "đá" kể lại.'Đập đá' - cơn điên rồ mới của dân chơi                              Vũ trường - địa điểm ưa thích của dân "đập đá"."Hít "đá" xong, chỉ vài phút sau em đã thấy trong người như có dòng máu mới chảy rần rật... Mắt dại đi, nhìn cái gì cũng lung linh hơn. Em cảm thấy phấn khích và sung sướng tràn đầy trong người, nhạc càng to càng thấy sướng, chân tay giật đùng đùng không thể ngừng được...", một dân chơi hàng "đá" kể lại.Không chỉ hài lòng với những cách chơi "đá" quen thuộc, nhiều dân chơi còn sáng tạo ra những cách đập đá mới, tùy theo sở thích, khẩu vị, cơ địa của mình như uống cùng với coca, bia... để các hợp chất hỗn loạn tạo nên những cơn ảo giác điên rồ nhất.                                                                                           Một cô gái tàn tạ sau 4 năm sử dụng ma túy "đá". (Ảnh blog tacke)b) Nhoùm chaát ma tuùy gaây kích thíchCaùc chaát kích thích heä thaàn kinh trung öông coøn goïi laø caùc chaát “ doping”. Ñaây laø chaát ñoäc maïnh thuoäc baûng A, raát nguy hieåm vaø khaû naêng gaây nghieän cao. Phoå bieán laø caùc loaïi ma tuùy toång hôïp MDMA, estasy.BAØI 7GIAÙO DUÏC QUOÁC PHOØNG 10Các em về nhà học bài cũ và xem tiếp bài mớiCHÚC CÁC EM HỌC TỐTNguyễn kim Quan

File đính kèm:

  • pptBAI7_GIAOAN_MATUY_20150617_054251.ppt