Bài giảng Giáo dục quốc phòng - Bài 1: Ôn tập Đội ngũ đơn vị

1.trung đội hàng ngang.( có 1hàng ngang, 2 hàng ngang, 3 hàng ngang )

2.trung đội hàng dọc.( có 1hàng dọc, 2 hàng dọc, 3 hàng dọc )

 

 

ppt21 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 10/10/2015 | Lượt xem: 5557 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giáo dục quốc phòng - Bài 1: Ôn tập Đội ngũ đơn vị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Bài 1:Ôn tậpĐỘI NGŨ ĐƠN VỊI: Đội ngũ tiểu đội Đội hình tiểu đội hàng ngang.( có 1hàng ngang, 2 hàng ngang )2. Đội hình tiểu đội hàng dọc .( có 1hàng dọc, 2 hàng dọc )1/ Đội hình tiểu đội hàng nganga, Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.Các bước tập hợp: 4 bước+ Tập hợp+ Điểm số+ Chỉnh đốn hàng ngũ+ Giải tán.1/ Đội hình tiểu đội hàng ngangb, Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.Các bước tập hợp: 3 bước+ Tập hợp+ Chỉnh đốn hàng ngũ+ Giải tán.2. Đội hình tiểu đội hàng dọc a, Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.Các bước tập hợp: 4 bước+ Tập hợp+ Điểm số+ Chỉnh đốn hàng ngũ+ Giải tán.2. Đội hình tiểu đội hàng dọc b, Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc.Các bước tập hợp: 3 bước+ Tập hợp+ Chỉnh đốn hàng ngũ+ Giải tán.3. Giãn đội hình, thu đội hình. Giãn và thu đội hình hàng ngang. 3. Giãn đội hình, thu đội hình. Giãn và thu đội hình hàng dọc. 4. Ra khỏi hàng, về vị trí.Ra khỏi hàng về vị tríII/ Đội hình trung đội1.trung đội hàng ngang.( có 1hàng ngang, 2 hàng ngang, 3 hàng ngang )2.trung đội hàng dọc.( có 1hàng dọc, 2 hàng dọc, 3 hàng dọc )1.trung đội hàng nganga.Trung đội 1 hàng ngang1.trung đội hàng ngangb.Trung đội 2 hàng ngang1.trung đội hàng ngangc.Trung đội 3 hàng ngang2.trung đội hàng dọca.trung đội 1 hàng dọc2.trung đội hàng dọcb.trung đội 2 hàng dọc2.trung đội hàng dọcc.trung đội 3 hàng dọcCảm ơn các em đã theo dõi

File đính kèm:

  • pptgiao_an_GDQPAN_lop_12_20150617_051426.ppt
Bài giảng liên quan