Bài giảng Hàm số bậc nhất

* Khi hàm số được cho bằng công thức y = f(x),ta hiểu rằng biến số x chỉ lấy những giá trị mà tại đó f(x) xác định ,chẳng hạn

 

ppt15 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 06/01/2015 | Lượt xem: 1229 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hàm số bậc nhất, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT Nhắc lại và bổ sung cỏc khỏi niện về hàm số. Hàm số bậc nhất Đồ thị hàm số y = ax + b (b ≠ 0) Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. Hệ số gúc của đường thẳng y = ax + b (b ≠ 0) 1. Khỏi niệm hàm số a.Khỏi niệm: Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giỏ trị của x, ta luụn xỏc định được chỉ một giỏ trị tương ứng của y thỡ y được gọi là hàm số của x,và x được gọi là biến số. b.Cỏc cỏch cho hàm số: - Hàm số cú thể được cho bằng bảng hoặc bằng cụng thức hoặc bằng đồ thị,…. Vớ dụ: Khi nào thỡ đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng thay đổi x? Hàm số cú thể được cho bởi những cỏch nào? a) Y là hàm số của x được cho bằng bảng sau : b) Y là hàm số của x được cho bằng cụng thức : Bài tập 1: Trong các bảng sau ghi các giá trị tương ứng của x và y. Bảng nào xác định y là hàm số của x? Vì sao? Bài tập 1: Trong các bảng sau ghi các giá trị tương ứng của x và y. Bảng nào xác định y là hàm số của x? Vì sao? Bài tập 1: Trong các bảng sau ghi các giá trị tương ứng của x và y. Bảng nào xác định y là hàm số của x? Vì sao? * Khi y là hàm số của x Ta viết : y = f(x) ; y = g(x) … +Hàm số y = 2x ; y = 2x + 3 xác định với Ví dụ : y = 2x + 3 viết y = f(x) = 2x +3 * Giá trị y = f(x) tại x0 ; x1 … kí hiệu : f(x0) ; f(x1) … Ví dụ : y = f(x) = 2x + 3. Ta có f(3) = 9 * Khi hàm số được cho bằng công thức y = f(x),ta hiểu rằng biến số x chỉ lấy những giá trị mà tại đó f(x) xác định ,chẳng hạn mọi giá trị của x thuộc R +Hàm số chỉ xác định khi Em hiểu như thế nào về cỏc kớ hiệu y = f(x),y = g(x) ? Cỏc kớ hiệu f(0),f(1),f(2),…,f(a) núi lờn điều gỡ? ? Hàm số được cho bởi bảng a có gì đặc biệt? * Khi x luôn thay đổi mà y luôn nhận 1 giá trị không đổi thì hàm số y được gọi là hàm hằng. ?1 Nhóm 1 Nhóm 2 f(0) = f(1) = f(2) = f(3) = f(-2) = f(-10) = 5 5,5 6 6,5 4 0 5 5,5 Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng toạ độ Oxy ? ?2 C ( 1 ; 2 ) D(2 ; 1 ) b) vẽ đồ thị của hàm số y = 2x 2.Đồ thị hàm số Y = 2x ? Đồ thị của hàm số y = f(x) là gì ? * Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x ; f(x) ) trên mặt phẳng toạ độ gọi là đồ thị hàm số y = f(x) Y = 2x * Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x ; f(x) ) trên mặt phẳng toạ độ gọi là đồ thị hàm số y = f(x) Bài tập 1 a) Cho hàm số Tớnh f(-2); f(-1); f(0); f(1); f(2) b) Cho hàm số Tớnh f(-2); f(-1); f(0); f(1); f(2) Cú nhận xột gỡ về giỏ trị của hai hàm số khi cho biến x cựng một giỏ trị? Hàm số y = f(x) = 3x và hàm số y = g(x) = 3x+3 là hàm số đồng biến hay nghịch biến? Bài tập 2. Cho hàm số Tớnh cỏc giỏ trị tương ứng của y theo cỏc cỏc giỏ trị của x rồi điền vào bảng sau : Hướng dẫn về nhà - Xem lại bài, học bài và hoàn thành cỏc [?] Làm bài tập 2,3,4,5 SGK trang 45 Chuẩn bị cỏc bài tập cho tiết Luyện tập 

File đính kèm:

  • pptbai kn ham so.ppt