Bài giảng Hình học 10 - Tiết 14: Kiểm tra chương I

Câu 1: Cho ABC nôi tiếp đường tròn O.

 a) Hãy xác định các điểm M, N, P sao cho

Câu 2: Cho ABC và điểm G chứng minh rằng.

Câu 3: Trong măt phẳng toạ độ cho 3 điểm A(-4, 1), B(2, 4), C (-2, 2)

 a)Tìm toạ độ trọng tâm ABC.

 b)Tìm toạ độ điểm D sao cho C là trọng tâm ?ABD.

 

ppt6 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 10 - Tiết 14: Kiểm tra chương I, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 14.Kiểm tra chương iCâu 1: Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng AB. Các khẳng định sau đây là đúng?Câu 2: Cho MNP. Gọi M’, N’, P’ lần lượt là trung điểm của NP, MP, MN. Véc tơ cùng hướng với véc tơ nào sau đây?Phần trắc nghiệmDateĐào Xuõn HuỳnhCâu 3: Cho hình chữ nhật ABCD. Trong các đẳng thức dưới đây đẳng thức nào đúng?Câu 4: Cho tam giác đều ABC có AH là đường cao. Đẳng thức nào dưới đây đúng? DateĐào Xuõn HuỳnhCâu 5: Cho điểm B nằm giữa 2 điểm A và C với AB = 2a, CB = 5a. Độ dài véc tơ AB bằng bao nhiêu?Câu 6: Cho hình thang ABCD có cạnh đáy AB = 3a và CD = 6a. Khi đó bằng bao nhiêu? Câu 7: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Giá trị bằng bao nhiêu? DateĐào Xuõn HuỳnhCâu 8: Cho điểm B nằm giữa 2 điểm A và C, với AB = 2a, AC = 6a. Đẳng thức nào dưới đây đúng?Câu 9: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho 2 điểm A(-1,4); B(3,-5). Khi đó toạ độ của véc tơ là cặp số nào? 10/2/2019Đào Xuõn HuỳnhCâu 10: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho 3 điểm A(5, -2); B(0,3); C(-5, -1). Khi đó trọng tâm của tam giác là cặp số nào?a) ( 1, - 1). b) ( 0, 0 ). c) ( 0, 11 ). d) (10, 0 ). DateĐào Xuõn HuỳnhPhần tự luậnCâu 1: Cho  ABC nôi tiếp đường tròn O.	a) Hãy xác định các điểm M, N, P sao chob)Chứng minh rằngCâu 2: Cho ABC và điểm G chứng minh rằng.	Câu 3: Trong măt phẳng toạ độ cho 3 điểm A(-4, 1), B(2, 4), C (-2, 2)	a)Tìm toạ độ trọng tâm ABC.	b)Tìm toạ độ điểm D sao cho C là trọng tâm ABD.DateĐào Xuõn Huỳnh

File đính kèm:

  • pptT14.ppt