Bài giảng Hình học 10 - Tiết 15: Giá trị lượng giác của 1 góc bất kỳ

Tung độ y của điểm M gọi là sin của góc kí hiệu là Sin ;

Hoành độ x của điểm M gọi là cosin của góc , kí hiệu cos;

Tỉ số với (y0) gọi là cotang của góc kí hiệu là cot.

Tỉ số với (x0) gọi là tang của góc kí hiệu là tan.

 

 

ppt7 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 10 - Tiết 15: Giá trị lượng giác của 1 góc bất kỳ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chương II.Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụngĐ1. Giá trị lượng giác của 1 góc bất kỳ.(Từ 0O đến 180O)Dương Tiến DũngĐịnh nghĩa giá trị luợng giác cho góc  bất kì (0O180O)1.Đĩnh nghĩa.Với mỗi góc  (0O180O), ta xác định điểm M trên nửa đường tròn đơn vị sao cho =.Giả sử điểm M có toạ độ (x;y) khi đó:Dương Tiến DũngTung độ y của điểm M gọi là sin của góc  kí hiệu là Sin ; Hoành độ x của điểm M gọi là cosin của góc , kí hiệu cos;Tỉ số với (y0) gọi là cotang của góc  kí hiệu là cot.Tỉ số với (x0) gọi là tang của góc  kí hiệu là tan.Dương Tiến DũngCác số sin, cos, tan, cot là các giá trị lượng giác của góc góc . x y 1 a -1 0 1 M(x,y) Dương Tiến DũngNhận xét Như vậy: 	sin=y.	cos=x.	 	tan= 	cot=Dương Tiến DũngVí dụ1  	Tìm giá trị lượng giác của góc 135O?Ta lấy điểm M trên nửa đường tròn đơn vị sao cho = 135O. Khi đó hiển nhiên = 45O. Từ đó suy ra toạ độ điểm M là M=( ). Dương Tiến DũngVậy: sin135O= cos135O= tan135O= -1; cot135O= -1;Dương Tiến Dũng

File đính kèm:

  • pptT15.ppt