Bài giảng Hình học 10 - Tiết 17: Tích vô hướng của hai véc tơ

• Trong mặt phẳng toạ độ, khoảng cách giữa hai điểm M( ) và N( ) là

• VD: Trong mặt phẳng toạ độ, cho hai điểm M(-2 ; 2) và N(4 ; 1).

• a) Tìm trên trục Ox điểm P cách đều hai điểm M, N.

• b) Tính côsin của góc MON.

 

 

 

 

 

ppt5 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 10 - Tiết 17: Tích vô hướng của hai véc tơ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tích vô hướng của hai véc tơ3. Tính chất của tích vô hướng:Định lý:với ba véctơ tuỳ ý và mọi số thực K, ta có: 1)2)3)4)4.Các hệ thức quan trọngCho hai véc tơ =(x;y) và . Khi đó1)2)3) cos Đặc biệt5.Hệ quảTrong mặt phẳng toạ độ, khoảng cách giữa hai điểm M( ) và N( ) là VD: Trong mặt phẳng toạ độ, cho hai điểm M(-2 ; 2) và N(4 ; 1). a) Tìm trên trục Ox điểm P cách đều hai điểm M, N.b) Tính côsin của góc MON.a) Vì P thuộc trục Ox nên P có toạ độ (P ; O). Khi đó MP = NP Từ đó ta được phương trình12p = 9, Vậy b) Ta có và Vậy Cos cos( ) Chú ý:Ta có thể dễ dàng chứng minh được các tính chất 1,2,3 ở trên. tính chất 4 được thừa nhận không chứng minh.

File đính kèm:

  • pptT17.ppt