Bài giảng Hình học 10 - Tiết 22: Hệ thức lượng trong tam giác (tiếp)

Ví dụ 7:Cho tam giác ABC. Biết

a = 24; b = 13; c = 15. Tính các góc A, B, C?

Giải ( hình 56):

Theo hệ quar của định lí cosin, ta có:

 

 

ppt6 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 10 - Tiết 22: Hệ thức lượng trong tam giác (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác( Tiếp)Ví dụ 5Ví dụ 6Ví dụ 71Vu Ngoc HaiVí dụ 5:Cho tam giác ABC. Biết a = 17,4; = 44030'; 	= 640. Tính góc A và các cạnh b, c của tam giác đó. Giải: = 1800 – ( + ) = 1800 – (44030' +640) B = =	 12,9C = = 	 =16,5 Hình 54cABCb44030'17,46402Vu Ngoc HaiVí dụ 6:Cho tam giác ABC. Biết a = 49,4; b = 26,4, = 47030'. Tính hai góc A, B và các cạnh c. Giải: Theo định lí sin ta có:c2 = a2 + b 2 - 2abcosC = ( 49,4)2 + (26,4)2 – 2.49,4.26,4.cos47020' 1369,58 Vậy c 37,0 3Vu Ngoc HaicosA = = 	 0,1913Dùng barng số hoặc MTBT, tifm được 	Từ đó: Hình 55ABC47020'49,426,44Vu Ngoc HaiVí dụ 7:Cho tam giác ABC. Biết a = 24; b = 13; c = 15. Tính các góc A, B, C? Giải ( hình 56): Theo hệ quar của định lí cosin, ta có: ACB131524Hình 565Vu Ngoc HaiVậyVì nên:Vì cạnh AC ngắn nhất nên góc B nhọn. Suy ra: 6Vu Ngoc Hai

File đính kèm:

  • pptT23.ppt