Bài giảng Hình học 10 - Tiết 33: Khoảng cách và góc (tiếp)

Ví dụ 2:Viết phương trình đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau:

 (1):A1x+B1y+C1=0; ( A12+B12 ) và

(?2): A2x+B2y+C2=0; ( A22+B22 )

Bài giải:

Điểm M(x;y) thuộc đường phân giác

 d(M, 1 ) = d( M, ?2)

 

ppt10 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 10 - Tiết 33: Khoảng cách và góc (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
tiết 33. Khoảng cách và góc( Tiếp )Bài toán Trong mặt phẳng toạ độ cho đường thẳng  ():Ax+By+C=0 ; (A2+B2 0) .  Hãy tính khoảng cách từ điểm M(x0;y0) đến .d(M, )=MM’=| t||n| Ta có M’M || n tR: M’M=t n(1) Do M’  nên Ax’+ By’+ C = 0A(x0-tA) + B(y0 - tB) + C = 0 Ax0 + By0 +C = t(A2+B2)Bài giải: t =(3)Thay (3) vào (2) ta có:d(M, )= (4)(2)=d(M, )=M’ M. Gọi M’(x’;y’) là hình chiếu vuông góc của điểm M trên x()yy0ox0MM’x’y’Ví du1:Tính khoảng cách từ điểm M tới đường thẳng  biết:a/ M(1;-1) và đường thẳng () :x-y-2=0b/ M(2;1) và đường thẳng (): Trong đó M(x0;y0); ():Ax + By +C =0 ;( A2+B2 0)(4)d(M, )=  2A|C00|++d(M, ) = (4)B2ByAx+ Trong đó M(x0;y0)); ():Ax+By +C = 0; (A2 + B2 0)Ví dụ1:Tính khoảng cách từ điểm M tới đường thẳng  biết:a/ M(1;-1) và đường thẳng ( ):x-y-2=0b/ M(2;1) và đường thẳng ( ):Bài Giải ( ):-x +1= y+1  (): x+y=0 b)(): d(M, )= a) Ta có d(M, )= Bài giải: Điểm M(x;y) thuộc đường phân giác  d(M, 1 ) = d( M, 2)Phương trình đường phân giác cần tìm là:(1)(2 )Ví dụ 2:Viết phương trình đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau: (1):A1x+B1y+C1=0; ( A12+B12 ) và (2): A2x+B2y+C2=0; ( A22+B22 ) d1d2C:Chú ý:+ M,N nằm cùng phía đối với  ( Ax0+By0 +C) ( Ax1+By1 +C)> 0+ M,N nằm khác phía đối với    ( Ax0+By0 +C) ( Ax1+By1 +C) 0 ( Ax0+By0 +C) ( Ax1+By1 +C) 0; -16 – 24 +17 0 + M,N nằm khác phía đối với   ( Ax0+By0 +C) ( Ax1+By1 +C)<0():;(A2+B2 ) (A2+B2 )1) Cho P(2;5), Q(5;1). Lập phương trình đường thẳng qua P sao cho khoảng cách từ điểm Q đến đường thẳng đó bằng 3.2) Tam giác ABC có diện tích S=  đỉnh A( 3; -2 ), B( 2;-3). Trọng tâm tam giác ở trên đường thẳng 3x – y – 8 = 0. Tìm toạ độ đỉnh C Bài về nhà: 1,5,6 SGKBài tập thêm:

File đính kèm:

  • pptT33.ppt