Bài giảng Hình học 10 - Tiết 35: Đường tròn (tiết 2)

• Để viết tiếp tuyến của đường tròn, ta thường dùng điều kiện.

• Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn khi và chỉ khi khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng bằng bán kính của đường tròn.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 10 - Tiết 35: Đường tròn (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 35: Đường tròn (tiết 2)3. Phương trình tiếp tuyến của đường trònBài toán 1:Bài toán 2:Date1Giáo viên: Nguyễn Thị Thu HiềnBài toán 1Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C): (x + 1)2 + (y-2)2 = 5Biết rằng tiếp tuyến đó đi qua điểm Date2Giáo viên: Nguyễn Thị Thu HiềnHoạt động 1Có đường tròn (C) có tâm I(-1,2) bán kínhVậy đường thẳng  đi qua M có phương trình như thế nào? và điều kiện là gì?ĐápánDate3Giáo viên: Nguyễn Thị Thu HiềnKhoảng cách từ I(-1,2) đến đường thẳng  = ?Đáp ánDate4Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền Để  là tiếp tuyến của đường tròn, điều kiện cần và đủ là khoảng cách d(I, ) bằng bán kính của đường tròn, tức là hay từ đó suy ra b = 0 hoặc Date5Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền Nếu b = 0 ta có thể chọn a = ? Và tiếp tuyến 1 =? ta có thể chọn a = ? ; b = ? và tiếp tuyến 2 = ?NếuĐáp ánDate6Giáo viên: Nguyễn Thị Thu HiềnTóm lạiĐể viết tiếp tuyến của đường tròn, ta thường dùng điều kiện.Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn khi và chỉ khi khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng bằng bán kính của đường tròn.Date7Giáo viên: Nguyễn Thị Thu HiềnBài toán 2Cho đường tròn: 	x2 + y2 –2x + 4y –20 = 0 	và điểm M(4,2)a, Chứng tỏ rằng điểm M nằm trên đường tròn đã cho. b, Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại điểm MDate8Giáo viên: Nguyễn Thị Thu HiềnHoạt động 	Hoạt động 2: Thay toạ độ (4, 2) của M vào vế trái của phương trình đường tròn ta được?Đáp ánDate9Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền	Hoạt động 3: 	Đường tròn có tâm I = (1, -2) tiếp tuyến của đường tròn tại M là đường thẳng đi qua M và nhận MI làm vectơ pháp tuyến vì MI= (-3, -4) nên phương trình của tiếp tuyến là ?Đáp ánDate10Giáo viên: Nguyễn Thị Thu HiềnPhát phiếu học tập	Bài 1: hãy cho biết phương trình nào trong các phương trình sau đây là phương trình đường tròn.	a, 2x2 + y2 – 8x + 2y –1 = 0	b, x2 + y2 + 2x – 4y – 4 = 0	c, x2 + y2 – 2x – 6y + 20 = 0	d, x2 + y2 + 6x + 2y + 10 = 0Date11Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền	Bài 2: Cho PT: x2+y2+ px+ (p–1)y = 0 (1) Hỏi trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?	a, (1) là phương trình của 1 đường tròn 	b, (1) là phương trình của 1 đường tròn đi qua gốc toạ độ	c, (1) là phương trình của 1 đường tròn có tâm J(p; p – 1)Đáp ánDate12Giáo viên: Nguyễn Thị Thu HiềnChúc các em học tốtDate13Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền	Đường thẳng  đi qua M có phương trình là:(với a2 + b2  0) Trở vềDate14Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền	Khoảng cách từ I đến  là:Trở vềDate15Giáo viên: Nguyễn Thị Thu HiềnNếu b = 0 thì Nếu thì Trở vềDate16Giáo viên: Nguyễn Thị Thu HiềnTLHĐ2: Phương trình:	42 + 22 = 2.4 + 4.2 –20 = 0Vậy M nằm trên đường tròn.Trở vềDate17Giáo viên: Nguyễn Thị Thu HiềnTLHĐ3: Phương trình tiếp tuyến :	-3(x – 4) –4(y – 2) = 0	Hay 3x + 4y –20 = 0Trở vềDate18Giáo viên: Nguyễn Thị Thu HiềnBài 1: Đáp án (b) đúng.Bài 2: Đáp án (a) và (b) đúng.	Vì Trở vềDate19Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền

File đính kèm:

  • pptT35.ppt