Bài giảng Hình học 10 - Tiết 42: Parabol

Ta chọn hệ trục Oxy như sau:

Ox đi qua F, vuụng gúc với (D).

Hướng dương từ P đến F, (P là giao của Ox và (D))

Oy là trung trực của đoạn PF

 

ppt7 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 10 - Tiết 42: Parabol, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 42: Parabol1-Định nghĩa:* F – Tiờu điểm của (P).Hóy nhớ ngay khỏi niệm của (P) và cỏc yếu tố của nó là TIấU ĐIỂM , ĐƯỜNG CHUẨN và THAM Số TIấU* Khoảng cách từ F đến(D) -Tham số tiêu của (P).Parabol (P) là tập hợp cỏc điểm của mặt phẳng cỏch đều một đường thẳng (D) cố định và một điểm F cố định khụng thuộc (D).* (D) - Đường chuẩn của (P).2- Phương trình chính tắc của (P):* Oy là trung trực của đoạn PFTa chọn hệ trục Oxy như sau:(D)* Ox đi qua F, vuụng gúc với (D).Hướng dương từ P đến F, (P là giao của Ox và (D)).OyPFxF..(D)xPOyGọi p là khoảng cỏch từ F đến (D)Tọa độ của F ?Tọa độ của P ?Phương trỡnh của (D) ?Ta cú: Và đường chuẩn (D) cú phương trỡnh làM(x, y)(P)  d(M, (D)) = MF. y2 = 2pxM Phương trỡnh y2 = 2px gọi là phương trỡnh chớnh tắc của (P).* p gọi là tham số tiờu của (P).* MF = x + p/2 gọi là bỏn kớnh qua tiờu của điểm M.Nhớ: * Phương trỡnh chớnh tắc của (P). * Tham số tiờu của (P).* Bỏn kớnh qua tiờu của một điểm M trờn (P) 3- Hình dạng của (P):a/ Với phương trỡnh y2 = 2px, (P) nhận Ox làm trục đối xứng.b/ (P) giao với Ox tại O(0,0), O gọi là đỉnh của (P). c/ Do p>0 và từ y2 = 2px nờn ta cú x  0, nghĩa là (P) nằm bờn phải Oy.y(D)xOF(p/2, 0).* Các dạng khác của (p)(Học tiết sau)Chúc các em học tốt môn toán

File đính kèm:

  • pptT42.ppt