Bài giảng Hình học 11 (nâng cao) - Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc (tiếp)

3.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:

3.1 Hình lăng trụ đứng:

Định nghĩa :

Hình lăng trụ đứng:

 

ppt48 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 11/09/2019 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hình học 11 (nâng cao) - Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A2 Bài 4 : HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC (TT)(Hình học nâng cao 11)Bài CũBài MớiNgười dạy: Lê Phi DũngLớp dạy: 11A2GVHD : Nguyễn Thị ÁnhTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A2 Bài 4 : HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC (TT)(Hình học nâng cao 11)Người dạy: Lê Phi DũngLớp dạy: 11A2Bài CũBài MớiGVHD : Nguyễn Thị ÁnhTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A2Hãy chọn đáp án đúng : (α) và (β) vuông góc với nhau khi và chỉ khi :Đáp ánBài Cũ2.1.3.4.Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A2Hãy chọn đáp án đúng : (α) và (β) vuông góc với nhau khi và chỉ khi :Đáp ánBài Cũ2.1.3.4.Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A2Bài CũSai mất rồi !Chỉ cần xét trường hợp :a không vuông góc với (α)Đáp án 1 sai.Hay (α) không vuông góc với (β).Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A2Bài Cũ2.Đúng rồi !Đây chính là nội dung định lí 2 điều kiện để hai mp vuông góc.Đáp án 2 đúng.Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A2Bài Cũ3.Sai mất rồi !Quan sát hình bên ta thấy :Đáp án 3 sai.Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A2Bài Cũ4.Đúng rồi !Quan sát hình bên ta thấy :Đáp án 4 đúng.Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A2Hãy chọn đáp án đúng : (α) và (β) vuông góc với nhau khi và chỉ khi :Đáp ánBài Cũ2.1.3.4.Đáp án đúng : 2 và 4Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:1.Góc giữa hai mặt phẳng:2.Hai mặt phẳng vuông góc:Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏiHình vẽKết luậnTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:*Định nghĩa :1 Hình lăng trụ đứng:Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:*Định nghĩa :Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có cạnh bên vuông góc với đáy.1 Hình lăng trụ đứng:Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:1 Hình lăng trụ đứng:Quan sát hình vẽ hãy cho biết :1. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là hình gì?2.Quan hệ giữa mặt bên và mặt đáy?Hình 1Hình 2Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:*Định nghĩa :1 Hình lăng trụ đứng:*Chú ý:1.Tên của lăng trụ đứng : Lăng trụ đứng “tên đa giác đáy”3.Các mặt bên của hình lăng trụ vuông góc với đáy.2.Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là các hình chữ nhậtQuan sát hình vẽTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:1 Hình lăng trụ đứng:Cho lăng trụ đứng lục giác Nếu lăng trụ đứng lục giác có đáy là hình lục giác đều khi đó nó được gọi là Hình lăng trụ đều lục giác.Lục giác đều.Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:1 Hình lăng trụ đứng:LĂNG TRỤ ĐỀU TAM GIÁCTam giác đềuTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:1 Hình lăng trụ đứng:3.2 Hình lăng trụ đều :2 Hình lăng trụ đều :*Định nghĩaHình lăng trụ đều là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đềuLĂNG TRỤ ĐỀU TAM GIÁCLĂNG TRỤ ĐỀU LỤC GIÁCTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:1 Hình lăng trụ đứng:3.2 Hình lăng trụ đều :2 Hình lăng trụ đều :Quan sát hình vẽ , đưa ra nhận xét của mình về các mặt bên?Hình vẽTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:1 Hình lăng trụ đứng:3.2 Hình lăng trụ đều :2 Hình lăng trụ đều :*Chú ý :1.Tên goi: Lăng tru đều “Tên đa giác đáy”2.Các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:1 Hình lăng trụ đứng:3.2 Hình lăng trụ đều :2 Hình lăng trụ đều :Quan sát hình dưới đây :Hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành dược gọi là hình hộp đứngHình bìnhhànhTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:1 Hình lăng trụ đứng:3.2 Hình lăng trụ đều :2 Hình lăng trụ đều :3.3 Hình hộp đứng :3 Hình hộp đứng :*Định nghĩa :Hình hộp đứng là hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành.Hình bìnhhànhHình hộp đứngTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:1 Hình lăng trụ đứng:3.2 Hình lăng trụ đều :2 Hình lăng trụ đều :3.3 Hình hộp đứng :3 Hình hộp đứng :*Chú ý:Hình hộp đứng có 4 mặt bên là 4 hình chữ nhậtHình hộp đứngTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:1 Hình lăng trụ đứng:3.2 Hình lăng trụ đều :2 Hình lăng trụ đều :3.3 Hình hộp đứng :3 Hình hộp đứng :Hình hộp đứngHình chữ nhậtHình hộp chữ nhậtHình hộp đứng có đáy là hình chữ nhật Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:1 Hình lăng trụ đứng:3.2 Hình lăng trụ đều :2 Hình lăng trụ đều :3.3 Hình hộp đứng :3 Hình hộp đứng :Hình hộp chữ nhật3.4 Hình hộp chữ nhật :4 Hình hộp chữ nhật :*Định nghĩa:Hình hộp chữ nhật là hình hộp đứng có đáy là hình chữ nhật.Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:1 Hình lăng trụ đứng:3.2 Hình lăng trụ đều :2 Hình lăng trụ đều :3.3 Hình hộp đứng :3 Hình hộp đứng :Hình hộp chữ nhật3.4 Hình hộp chữ nhật :4 Hình hộp chữ nhật :*Định nghĩa:Hình hộp chữ nhật là hình hộp đứng có đáy là hình chữ nhật.Quan hình vẽ và đếm xem có bao nhiêu hình chữ nhật ?Hình vẽTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:1 Hình lăng trụ đứng:3.2 Hình lăng trụ đều :2 Hình lăng trụ đều :3.3 Hình hộp đứng :3 Hình hộp đứng :Hình hộp chữ nhật3.4 Hình hộp chữ nhật :4 Hình hộp chữ nhật :*Định nghĩa:Hình hộp chữ nhật là hình hộp đứng có đáy là hình chữ nhật.*Chú ý:1.Hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình chữ nhật2.Hình hộp chữ nhật là hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhậtTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:1 Hình lăng trụ đứng:3.2 Hình lăng trụ đều :2 Hình lăng trụ đều :3.3 Hình hộp đứng :3 Hình hộp đứng :Hình hộp chữ nhật3.4 Hình hộp chữ nhật :4 Hình hộp chữ nhật :Hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông Hình vuôngHình lập phươngTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:1 Hình lăng trụ đứng:3.2 Hình lăng trụ đều :2 Hình lăng trụ đều :3.3 Hình hộp đứng :3 Hình hộp đứng :3.4 Hình hộp chữ nhật :4 Hình hộp chữ nhật :Hình lập phương3.5 Hình lập phương :5 Hình lập phương :*Định nghĩa:Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuôngHình vẽTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:1 Hình lăng trụ đứng:3.2 Hình lăng trụ đều :2 Hình lăng trụ đều :3.3 Hình hộp đứng :3 Hình hộp đứng :3.4 Hình hộp chữ nhật :4 Hình hộp chữ nhật :Hình lập phương3.5 Hình lập phương :5 Hình lập phương :*Định nghĩa:Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông*Chú ý:1.Hình lập phương có tất cả các mặt là các hình vuông bằng nhau.2.Hình lập phương là hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông.Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:1 Hình lăng trụ đứng:3.2 Hình lăng trụ đều :2 Hình lăng trụ đều :3.3 Hình hộp đứng :3 Hình hộp đứng :3.4 Hình hộp chữ nhật :4 Hình hộp chữ nhật :3.5 Hình lập phương :5 Hình lập phương :*Bài toán:Cho hình hộp chữ nhật ABCDA’B’C’D’ AA’=a; A’B’=b ; A’D’=c1.Tính độ dài AC’2.Tính độ dài AC’ nếu ABCDA’B’C’D’ là hình lập phương, tức là a=b=c.Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:1 Hình lăng trụ đứng:3.2 Hình lăng trụ đều :2 Hình lăng trụ đều :3.3 Hình hộp đứng :3 Hình hộp đứng :3.4 Hình hộp chữ nhật :4 Hình hộp chữ nhật :3.5 Hình lập phương :5 Hình lập phương :*Bài toán:1.Tính độ dài AC’*Cách 1:(SGK)Mà*Cách 2:Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:1 Hình lăng trụ đứng:3.2 Hình lăng trụ đều :2 Hình lăng trụ đều :3.3 Hình hộp đứng :3 Hình hộp đứng :3.4 Hình hộp chữ nhật :4 Hình hộp chữ nhật :3.5 Hình lập phương :5 Hình lập phương :*Bài toán:*Cách 1:(SGK)*Cách 2:Xét tam giác vuông A’B’C’ A’C’=?(Pitago)Xét tam giác vuông AA’C’ AC’=?(Pitago)1.Tính độ dài AC’MàTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A23.Hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương:3.1 Hình lăng trụ đứng:1 Hình lăng trụ đứng:3.2 Hình lăng trụ đều :2 Hình lăng trụ đều :3.3 Hình hộp đứng :3 Hình hộp đứng :3.4 Hình hộp chữ nhật :4 Hình hộp chữ nhật :3.5 Hình lập phương :5 Hình lập phương :Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏiHình vẽKết luậnTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A21 Hình lăng trụ đứng:2 Hình lăng trụ đều :3 Hình hộp đứng :4 Hình hộp chữ nhật :5 Hình lập phương :4.Hình chóp đều và hình chóp cụt đều:3.1 Hình chóp đều :*Định nghĩa :6. Hình chóp đều :Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau.Hình chóp đều tam giácHình chóp đều tứ giácHình chóp đều lục giácHìnhTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A21 Hình lăng trụ đứng:2 Hình lăng trụ đều :3 Hình hộp đứng :4 Hình hộp chữ nhật :5 Hình lập phương :4.Hình chóp đều và hình chóp cụt đều:3.1 Hình chóp đều :*Định nghĩa :6. Hình chóp đều :Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau.Hình chóp đều lục giác*Chú ý:1. Tên của hình chóp đều :Hình chóp đều “tên đa giác đáy”2. Chân đường cao trùng với tâm của đáy.3.Góc giữa các mặt bên va mặt đáy là bằng nhau.4. Các mặt bên là các tam giác cân.Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A21 Hình lăng trụ đứng:2 Hình lăng trụ đều :3 Hình hộp đứng :4 Hình hộp chữ nhật :5 Hình lập phương :4.Hình chóp đều và hình chóp cụt đều:3.1 Hình chóp đều :6. Hình chóp đều :Cắt hình chóp đều bằng một mặt phẳng song song với đáyTa được hình chóp cụt đều.Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A21 Hình lăng trụ đứng:2 Hình lăng trụ đều :3 Hình hộp đứng :4 Hình hộp chữ nhật :5 Hình lập phương :4.Hình chóp đều và hình chóp cụt đều:3.1 Hình chóp đều :6. Hình chóp đều :3.2 Hình chóp cụt đều :7. Hình chóp cụt đều :*Định nghĩa :Hình chóp cụt đều là hình được cắt hình chóp đều bởi một mặt phẳng song song với đáy.Hình vẽTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A21 Hình lăng trụ đứng:2 Hình lăng trụ đều :3 Hình hộp đứng :4 Hình hộp chữ nhật :5 Hình lập phương :4.Hình chóp đều và hình chóp cụt đều:3.1 Hình chóp đều :6. Hình chóp đều :3.2 Hình chóp cụt đều :7. Hình chóp cụt đều :*Định nghĩa :*Chú ý:Tên hinh chóp cụt đều :Hình chóp cụt đều “tên đa giác đáy”.2. Hai mặt đáy đồng dạng với nhau.3. Đường cao là đường nối hai tâm của hai đáy.4. Các mặt bên là các hình thang cân.Củng cố Bài tậpTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A21 Hình lăng trụ đứng:2 Hình lăng trụ đều :3 Hình hộp đứng :4 Hình hộp chữ nhật :5 Hình lập phương :6. Hình chóp đều :7. Hình chóp cụt đều :Củng cốTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A21 Hình lăng trụ đứng:2 Hình lăng trụ đều :3 Hình hộp đứng :4 Hình hộp chữ nhật :5 Hình lập phương :6. Hình chóp đều :7. Hình chóp cụt đều :Củng cốHình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có các cạnh bên vuông góc với đáy.Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A21 Hình lăng trụ đứng:2 Hình lăng trụ đều :3 Hình hộp đứng :4 Hình hộp chữ nhật :5 Hình lập phương :6. Hình chóp đều :7. Hình chóp cụt đều :Củng cốHình lăng trụ đều là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều.LĂNG TRỤ ĐỀU TAM GIÁCLĂNG TRỤ ĐỀU LỤC GIÁCTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A21 Hình lăng trụ đứng:2 Hình lăng trụ đều :3 Hình hộp đứng :4 Hình hộp chữ nhật :5 Hình lập phương :6. Hình chóp đều :7. Hình chóp cụt đều :Củng cốHình hộp đứng là hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành.Hình hộp đứngTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A21 Hình lăng trụ đứng:2 Hình lăng trụ đều :3 Hình hộp đứng :4 Hình hộp chữ nhật :5 Hình lập phương :6. Hình chóp đều :7. Hình chóp cụt đều :Củng cốHình hộp chữ nhật là hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật.Hình lập phươngTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A21 Hình lăng trụ đứng:2 Hình lăng trụ đều :3 Hình hộp đứng :4 Hình hộp chữ nhật :5 Hình lập phương :6. Hình chóp đều :7. Hình chóp cụt đều :Củng cốHình lập phương là hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông.Hình lập phươngTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A21 Hình lăng trụ đứng:2 Hình lăng trụ đều :3 Hình hộp đứng :4 Hình hộp chữ nhật :5 Hình lập phương :6. Hình chóp đều :7. Hình chóp cụt đều :Củng cốHình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và chân đường cao của hình chóp trùng vơi tâm của đa giác đáy.Hình chóp đều lục giảcTrường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A21 Hình lăng trụ đứng:2 Hình lăng trụ đều :3 Hình hộp đứng :4 Hình hộp chữ nhật :5 Hình lập phương :6. Hình chóp đều :7. Hình chóp cụt đều :Củng cốHình chóp cụt đều là hình được cắt hình chóp đều bởi một mặt phẳng song song với đáy.Trường THPT Phan Chu Trinh $4. Hai Mặt Phẳng Vuông Góc  Lớp : 11A21 Hình lăng trụ đứng:2 Hình lăng trụ đều :3 Hình hộp đứng :4 Hình hộp chữ nhật :5 Hình lập phương :6. Hình chóp đều :7. Hình chóp cụt đều :Bài tậpCho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, SA=SB=SC=a2. Tam giác SBD là tam giác vuông.

File đính kèm:

  • pptbaigianghaimatphangvuonggoc.ppt
Bài giảng liên quan