Bài giảng Hình học 11 tiết 10: Ôn tập chương I

Trong mp Oxy tọa độ của điểm M’ là ảnh của điểm M(2;3) qua phép

đối xứng tâm O là ?

Trong mp Oxy tọa độ của điểm N’ là ảnh của điểm N(1;5) qua phép

Quay tâm O góc -900 là .?

Phương trình đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d : 3x-y+1=0 qua

Phép đối xứng trục Ox là .?

 

 

ppt21 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 11/08/2018 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hình học 11 tiết 10: Ôn tập chương I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
ƠN TẬP CHƯƠNG ITiết 10Hình học 11GV:Nguyễn Thanh NghĩaTrường THPT Vũng LiêmCHƯƠNG IPHÉP BIẾN HÌNHI561432CÁC PHÉP DỜI HÌNHPHÉP TỊNH TIẾNPHÉP ĐỐI XỨNG TRỤCPHÉPĐỐI XỨNG TÂMPHÉP QUAYPHÉP VỊ TỰPHÉP ĐỒNG DẠNGKHỞI ĐỘNGMỖI CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG ĐƯỢC CỘNG 10 Đ.Tùy mức độ sai sĩt mà ban giám khảo sẽ cho điểm cụ thể theo thang điểm 10 .MỖI ĐỘI CHỌN MỘT GĨI CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI TRONG 3 PHÚT ,BỔ SUNG TRONG 2 PHÚT SAU ĐĨ CÁC ĐỘI CỊN LẠI BỔ SUNG ĐÚNG SẼ ĐƯỢC NHẬN PHẦN ĐIỂM CỦA CÂU HỎI ĐĨ .CHƯƠNG IPHÉP BIẾN HÌNHIIIIII1432CÁC PHÉP DỜI HÌNHPHÉP TỊNH TIẾNPHÉP ĐỐI XỨNG TRỤCPHÉPĐỐI XỨNG TÂMPHÉP QUAYPHÉP VỊ TỰPHÉP ĐỒNG DẠNGCÁC GĨI CÂU HỎI543216789101.ĐỊNH NGHĨA:BÀI 1. PHÉP TỊNH TIẾN2.TÍNH CHẤT:3.BIỂU THỨC TỌA ĐỘ:Cho M(x;y),M’(x’;y’) ,Trở về1.ĐỊNH NGHĨA:BÀI 2. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC2.TÍNH CHẤT:3.BIỂU THỨC TỌA ĐỘ:Cho M(x;y),M’(x’;y’) d là đường trung trực của đoạn MM’Trở về1.ĐỊNH NGHĨA:BÀI 2. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM2.TÍNH CHẤT:3.BIỂU THỨC TỌA ĐỘ: IM’=IMCho M(x;y),M’(x’;y’) và I( )Trở về1.ĐỊNH NGHĨA:BÀI 2. PHÉP QUAY2.TÍNH CHẤT:Trở về1.ĐỊNH NGHĨA:BÀI 2. PHÉP VỊ TỰ2.TÍNH CHẤT:Trở về12Phương trình đường thẳng d’ là ảnhcủa đường thẳng d : 2x-y+1=0 quaPhép đối xứng tâm O là .?3Trong mp Oxy tọa độ của điểm N’ là ảnh của điểm N(-1;3) qua phépQuay tâm O góc -900 là..?Trong mp Oxy tọa độ của điểm M’là ảnh của điểm M(-3;8) qua phépđối xứng trục Oy là ?TĂNG TỐC1ĐÁP ÁN23M’(3;8)N’(3;1)-2x+y+1=0Enter12Phương trình đường thẳng d’ là ảnhcủa đường thẳng d : x-2y+1=0 quaPhép đối xứng tâm O là .?3Trong mp Oxy tọa độ của điểm N’ là ảnh của điểm N(-1;2) qua phépQuay tâm O góc 900 là..?Trong mp Oxy tọa độ của điểm M’là ảnh của điểm M(-2;5) qua phépđối xứng trục Ox là ?KHỞI ĐỘNG1ĐÁP ÁN23M’(-2;-5)N’(-2;-1)X-2y-1=0EnterTĂNG TỐC12Phương trình đường thẳng d’ là ảnhcủa đường thẳng d : 3x-y+1=0 quaPhép đối xứng trục Ox là .?3Trong mp Oxy tọa độ của điểm N’ là ảnh của điểm N(1;5) qua phépQuay tâm O góc -900 là..?Trong mp Oxy tọa độ của điểm M’là ảnh của điểm M(2;3) qua phépđối xứng tâm O là ?KHỞI ĐỘNG1ĐÁP ÁN23M’(-2;-3)N’(5;-1)3x+y+1=0EnterTĂNG TỐC12Phương trình đường thẳng d’ là ảnhcủa đường thẳng d : x-5y+2=0 quaPhép đối xứng trục Oy là .?3Trong mp Oxy tọa độ của điểm N’ là ảnh của điểm N(-2;3) qua phépĐối xứng tâm O là..?Trong mp Oxy tọa độ của điểm M’là ảnh của điểm M(-2;1) qua phépTịnh tiến với vectơ có tọa độ (1;2) là?1ĐÁP ÁN23M’(-1;3)N’(2;-3)x+5y-2=0EnterTĂNG TỐCĐÃ SỬA TỚI ĐÂY12Phương trình đường thẳng d’ là ảnhcủa đường thẳng d : x-y+3=0 quaPhép đối xứng trục Ox là .?3Trong mp Oxy tọa độ của điểm N’ là ảnh của điểm N(-1;-3) qua phépĐối xứng tâm O góc là..?Trong mp Oxy tọa độ của điểm M’là ảnh của điểm M(-2;1) qua phépVị tự tâm O tỉ số 2 là ?1ĐÁP ÁN23M’(-4;2)N’(1;3)x+y+3=0EnterTĂNG TỐC12Phương trình đường thẳng d’ là ảnhcủa đường thẳng d : 2x-y+1=0 quaPhép đối xứng tâm O là .?3Trong mp Oxy tọa độ của điểm N’ là ảnh của điểm N(-1;3) qua phépQuay tâm O góc -900 là..?Trong mp Oxy tọa độ của điểm M’là ảnh của điểm M(-3;8) qua phépđối xứng trục Oy là ?KHỞI ĐỘNG1ĐÁP ÁN23M’(3;8)N’(3;1)-2x+y+1=0Enter12Phương trình đường thẳng d’ là ảnhcủa đường thẳng d : 2x-y+1=0 quaPhép đối xứng tâm O là .?3Trong mp Oxy tọa độ của điểm N’ là ảnh của điểm N(-1;3) qua phépQuay tâm O góc -900 là..?Trong mp Oxy tọa độ của điểm M’là ảnh của điểm M(-3;8) qua phépđối xứng trục Oy là ?KHỞI ĐỘNG1ĐÁP ÁN23M’(3;8)N’(3;1)-2x+y+1=0Enter12Phương trình đường thẳng d’ là ảnhcủa đường thẳng d : 2x-y+1=0 quaPhép đối xứng tâm O là .?3Trong mp Oxy tọa độ của điểm N’ là ảnh của điểm N(-1;3) qua phépQuay tâm O góc -900 là..?Trong mp Oxy tọa độ của điểm M’là ảnh của điểm M(-3;8) qua phépđối xứng trục Oy là ?KHỞI ĐỘNG1ĐÁP ÁN23M’(3;8)N’(3;1)-2x+y+1=0Enter12Phương trình đường thẳng d’ là ảnhcủa đường thẳng d : 2x-y+1=0 quaPhép đối xứng tâm O là .?3Trong mp Oxy tọa độ của điểm N’ là ảnh của điểm N(-1;3) qua phépQuay tâm O góc -900 là..?Trong mp Oxy tọa độ của điểm M’là ảnh của điểm M(-3;8) qua phépđối xứng trục Oy là ?KHỞI ĐỘNG1ĐÁP ÁN23M’(3;8)N’(3;1)-2x+y+1=0Enter12Phương trình đường thẳng d’ là ảnhcủa đường thẳng d : 2x-y+1=0 quaPhép đối xứng tâm O là .?3Trong mp Oxy tọa độ của điểm N’ là ảnh của điểm N(-1;3) qua phépQuay tâm O góc -900 là..?Trong mp Oxy tọa độ của điểm M’là ảnh của điểm M(-3;8) qua phépđối xứng trục Oy là ?KHỞI ĐỘNG1ĐÁP ÁN23M’(3;8)N’(3;1)-2x+y+1=0Enter12Phương trình đường thẳng d’ là ảnhcủa đường thẳng d : 2x-y+1=0 quaPhép đối xứng tâm O là .?3Trong mp Oxy tọa độ của điểm N’ là ảnh của điểm N(-1;3) qua phépQuay tâm O góc -900 là..?Trong mp Oxy tọa độ của điểm M’là ảnh của điểm M(-3;8) qua phépđối xứng trục Oy là ?KHỞI ĐỘNG1ĐÁP ÁN23M’(3;8)N’(3;1)-2x+y+1=0Enter

File đính kèm:

  • pptHinh hoc 11-t10.ppt