Bài giảng Hình học 6 - Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng - Trường THCS Phan Đình Phùng

1. Trung điểm của đoạn thẳng

Cho điểm M nằm giữa A và B. Đo đoạn đoạn MA, MB, AB. Nhận xét.

Trung điểm M cuả đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B (MA = MB).

 

ppt25 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hình học 6 - Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng - Trường THCS Phan Đình Phùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
GIÁO ÁN TOÁN 6Người soạn : Lờ Văn Hiệp Bài 10 Trung điểm của đoạn thẳng1. Trung điểm của đoạn thẳng2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳngM là trung điểm của đoạn thẳng ABAMB0123451. Trung điểm của đoạn thẳng?1Cho điểm M nằm giữa A và B. Đo đoạn đoạn MA, MB, AB. Nhận xét.AMB Trung điểm M cuả đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B (MA = MB).a) Cho đoạn thẳng AB dài 5cm. Dùng thước vẽ trung điểm của đoạn thẳng ấy. Có :MA+MB = AB, M2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳngMA = MB = AB/2 = 5/2ABMA = MB MA = MB = 2,5 cmLời giải Cách vẽ 1:M2.Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳngABTrên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 2,5 cm 012345 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cmCách vẽ 2:MAB2.Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳngGấp giấy:ABABABABABABABABABABABABMABMSGK Dùng một sợi dây chia thanh gỗ thẳng thành hai phần dài bằng nhau? Dùng một sợi dây "chia" thanh gỗ thẳng thành hai phần có độ dài bằng nhau??Trung điểm của thanh gỗTrung điểm của thanh gỗTrung điểm của thanh gỗBài tập vận dụng Đo các đoạn thẳng AB, BC, CD, CA. điền vào chỗ trốngBài 65: SGKĐiểm C là trung điểm của đoạn thẳng BD . vì: C nằm giữa B,D và BC=CDc) Điểm A không là trung điểm của BC vì A không thuộc BCb) Điểm C không là trung điểm của đoạn thẳngAB vì C không thuộc đoạn thẳng ABABCD012345 Chọn câu trả lời đúng :Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:a) IA = IBb) AI+IB = ABc) AI + IB = AB và IA = IBd) IA=IB=AB/2 Bài 63: SGKĐHướng dẫn về nhàHọc bài theo SGK47, 48, 51 SGK  Bài tập:

File đính kèm:

  • pptBai_10_Trung_diem_doan_thang.ppt
Bài giảng liên quan