Bài giảng Hình học 6 - Bài 2: Góc - Trần Thị Anh

* Góc là hình gồm hai tia chung gốc.

O là đỉnh của góc.

Ox, Oy là hai cạnh của góc.

Ta viết: Góc xOy (hoặc góc yOx hoặc góc O)

Kí hiệu: (hoặc hoặc ) hoặc

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Bài 2: Góc - Trần Thị Anh, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Giáo viên : Trần Thị Anh BÀI 2 : GÓCKiểm tra bài cũ1. Thế nào là nửa mặt phẳng bờ a?2. Thế nào là hai nửa mặt phẳng đối nhau?BÀI 2 : GÓC1. GócQuan sát hình vẽHãy cho biết trên hình vẽ có mấy tia và đọc tên?Các tia đó có đặc điểm gì?BÀI 2 : GÓC* Goùc laø hình goàm hai tia chung goác.- O laø ñænh cuûa goùc.- Ox, Oy laø hai caïnh cuûa goùc.- Ta vieát: Goùc xOy (hoaëc goùc yOx hoaëc goùc O)Bài tập: Quan sát hình và cho biết kí hiệu nào đúng?1. Góc- Kí hieäu: (hoặc hoặc ) hoặcBÀI 2 : GÓC* Goùc laø hình goàm hai tia chung goác.- O laø ñænh cuûa goùc.- Ox, Oy laø hai caïnh cuûa goùc.- Ta vieát: Goùc xOy ( hoaëc goùc yOx hoaëc goùc O )Quan saùt hình 4 SGK1. Góc- Kí hieäu: (hoặc hoặc ) hoặcBÀI 2 : GÓC* Goùc beït laø goùc coù hai caïnh laø hai tia ñoái nhau.2. Góc bẹtCó nhận xét gì về hai tia Ox, Oy?Thế nào là góc bẹt?? Hãy nêu một số hình ảnh thực tế của góc, góc bẹt.BÀI 2 : GÓCMái nhàĐồng hồ treo tườngMàn trình diễn pháo hoa của đội Việt Nam tại lễ hội pháo hoa năm 2010xy3. Vẽ góc- Để vẽ góc, ta vẽ đỉnh và hai cạnh của nóBÀI 2 : GÓC3. Vẽ góc- Để vẽ góc, ta vẽ đỉnh và hai cạnh của nó123Để phân biệt các góc có chung đỉnh, ta còn có thể dùng kí hiệu chỉ số.VD: BÀI 2 : GÓC4. Điểm nằm bên trong gócQuan sát hình vẽ cho biết: Hai tia Ox, Oy có phải là hai tia đối nhau không?Tia nào nằm giữa hai tia còn lại?Khi nào điểm M nằm bên trong góc xOy? Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau. Điểm M nằm bên trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa hai tia Ox , Oy.BÀI 2 : GÓCBài 6/75 (sgk): Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là .Điểm O là .... Hai tia Ox, Oy là .......................b) Góc RST có đỉnh là ..........., có hai cạnh là c) Góc bẹt là .......Góc xOyđỉnh của góchai cạnh của góc SSR và STgóc có hai cạnh là hai tia đối nhauCủng cốCủng cốBài 9/75 (sgk): Điền vào chỗ trống trong phát biểu sau:Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nếu tia OA nằm giữa hai tiaOy và OzCủng cốBài tập: Quan sát hình vẽ và cho biết: a) Hình trên có tất cả bao nhiêu góc? b) Hãy viết kí hiệu các góc ở hình trên?Có tất cả 3 gócHướng dẫn về nhà Nắm được khái niệm về góc, góc bẹt, cách vẽ góc, điểm nằm trong góc. Làm bài tập: 7, 8, 8/75 (sgk).- Chuẩn bị cho tiết sau: thước đo góc.

File đính kèm:

  • pptbai_2_Goc.ppt