Bài giảng Hình học 6 - Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

1.Vẽ đường thẳng.

2.Tên đường thẳng.

3.Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau,song song.

 b)Hai đường thẳng song song

Hai đường thẳng AB và AC cắt

nhau ,chỉ có một điểm chung là A

và A là giao điểm hai đường thẳng đó

c) Hai đường thẳng trùng nhau

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VIÊN:NGUYỄN VĂN NAMKIỂM TRA BÀI CŨ1Vẽ hình theo cách diễn đạt sauBa điểm C, E, D thẳng hàng sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D.Ba điểm T, Q, R không thẳng hàng.CEDTRQCho điểm A. Vẽ đường thẳng đi qua A?Vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua A???Cho điểm B. Vẽ đường thẳng đi qua A ,B?AB1. Vẽ đường thẳng: ABCho hai điểm A và B. Hãy vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó?Cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B như thế nào?* Cách vẽ: Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A, B.Dùng đầu chì vạch theo cạnh thước.Có nhận xét gì về các đường thẳng đi qua hai điểm A, B vừa vẽ?* Nhận xét:Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.BÀI 3 ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMCho hai điểm P và Q . Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó? Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng như vậy?VÍ DỤPQ1.Vẽ đường thẳng2.Tên đường thẳngCách 1 Dùng chữ cái in thường Đường thẳng a Cách2 Dùng tên hai điểm nằm trên đường thẳng Đường thẳng AB hoặc đường thẳng BACách 3 Dùng hai chữ cái in thường Đường thẳng xy hoặc đường thẳng yxBÀI 3 ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMABaxy Nếu đường thẳng chứa ba điểm A,B,C thì gọi tên đường thẳng đó như thế nào (hình 18)? hình 18 Có 6 cách gọi: AB, AC, BC, BA, CB, CA.?ABCBÀI 3 ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM1.Vẽ đường thẳng.2.Tên đường thẳng.3.Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau,song song. b)Hai đường thẳng song songHai đường thẳng AB và AC cắt nhau ,chỉ có một điểm chung là Avà A là giao điểm hai đường thẳng đóc) Hai đường thẳng trùng nhauBÀI 3 ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMABCabABCHai đường thẳng a và b song song vàchúng không có điểm chung nào Hai đường thẳng AB và BC trùng nhauvà chúng có vô số điểm chung a) Hai đường thẳng cắt nhauPHÂN BIỆTChú ý: - Hai đường thẳng không trùng nhau còn được gọi là hai đường thẳng phân biệt.- Hai đường thẳng phân biệt hoặc chỉ có một điểm chung hoặc không có điểm chung nào.2. Cho hình vẽ, em có nhận xét gì về vị trí tương đối của các cặp đường thẳng trong mỗi hình?abHình 1cdHình 2xx’yy’Hình 3ABCDHình 5abHình 6BÀI TẬP?a song song bc cắt dxy cắt x’y’AB cắt CDa trùng bMNxHình 4x trùng MNBÀI 3 ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM?Bài 20 (SGK/109)Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:M là giao điểm của hai đường thẳng p và qHai đường thẳng m và n cắt nhau tại A, đường thẳng p cắt n tại B và cắt m tại C.Đường thẳng MN và đường thẳng PQ cắt nhau tại O.Bµi lµm. Aa)P...Mpqb)mnpc). OMNQ. B. C* Bài tập về nhà: Bài 15, 18, (SGK)Đọc trước bài thực hành, chuẩn bị đồ dùng cho bài thực hành---------------------------------&&&&&--------------------------Hướng dẫn học sinh học ở nhàCHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

File đính kèm:

  • pptbai_3_duong_thang_di_qua_hai_diem.ppt