Bài giảng Hình học 6 - Bài 9: Tam giác

 

Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ ( ) trong các câu sau ?

• Hình gồm . .

 . được gọi là tam giác MNP.

 ba đỉnh của tam giác.

 ba cạnh của tam giác.

 tạo bởi ba đoạn thẳng TU, TV, UV

khi ba điểm T, U, V không thẳng hàng

 

ppt18 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Bài 9: Tam giác, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chỳc cỏc thầy cụ khỏe, chỳc cỏc trũ luụn học tốt.Kiểm tra Em có nhận xét gì về hình dạng của các hình ảnh trên? Chương II- GócBài 9: TAM GIÁC1. Tam giác ABC là gì?Tam giác ABC là hìnhgồm 3 đoạn thẳng AB, BC, CAkhi ba điểm A, B, C không thẳng hàngABCHãy chỉ ra trong các hình vẽ sau hình nào là tam giác ABC bằng cách điền Đ(đúng), S (sai)??1CACACBBCABABSĐSĐChương II- Góc1. Tam giác ABC là gì?Bài 9: TAM GIÁCCBATam giác ABC làkhi ba điểm A, B, C không thẳng hànghình gồm 3 đoạn thẳng AB, BC, CACác kí hiệu khác: ACB,  BAC,  BCA,  CAB,  CBA Ba điểm A,B,CBa đoạn thẳng AB, AC, BCBa góc BAC, CBA, ACBKí hiệu tam giác ABC: ABClà ba đỉnh của tam giác.là ba cạnh của tam giáclà ba góc của tam giác.(Ba góc A, B, C của tam giác)Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ () trong các câu sau ? ba đoạn thẳng MN, MP , NP khi ba điểm M,N,P không thẳng hàng 2. Cho tam giác MNP. Ba điểm M,N,P được gọi là 3.Cho tam giác MNP. Ba đoạn thẳng MN, NP, PM gọi là .4.Tam giác TUV là hình  . Hình gồm ... được gọi là tam giác MNP. ba đỉnh của tam giác. ba cạnh của tam giác. tạo bởi ba đoạn thẳng TU, TV, UV khi ba điểm T, U, V không thẳng hàng?2T7?3 Khoanh tròn vào ý đúng:	1. Mỗi tam giác chỉ có:3cạnh	B. 2 cạnh	C, 3 đỉnh	D.4 đỉnh	E. 3góc2. Đỉnh của tam giác là:A. Điểm	 B.Đoạn thẳng	C. Tia	3. Cạnh của tam giác là:Tia	B. Đường thẳng	C. Đoạn thẳng4. Cạnh của tam giác là: Có độ dài	B.Không có độ dài5. Cạnh của góc là:A. Tia	B. Đoạn thẳng	C. Đường thẳngT8Xem hỡnh 55(SGK) rồi điền bảng sau:ABICHỡnh 55AB, BI, IAA, I, CAI, IC, CAA, B, CBài tập 44(SGK):ABI,BIA,IABTờn tam giỏcTờn ba đỉnhTờn ba gúcTờn ba cạnhABIAICABCA, B, IAB, BC, CAAIC,ICA,CAICABABC,BCA,T9Chương II- Góc1. Tam giác ABC là gì?ABCĐiểm M nằm bên trong tam giác (Điểm trong của tam giác)EĐiểm E nằm trên cạnh của tam giácMNĐiểm N nằm bên ngoài tam giác (Điểm ngoài tam giác)Bài 9: TAM GIÁC?4 Cho tam giác ABC và các điểm E, F, N, M như hình vẽ. Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông cho thích hợp:Điểm N,E nằmbên trong tam giác2. Các điểm M,E,F nằm bên ngoài tam giác3. Các điểm N,E,F nằm bên trong tam giác4. Các điểm M,F nằm bên ngoài tam giácĐiểm N nằm bên trong tam giácĐiểm E nằm trên cạnh của tam giác CABNEMFSSSĐT11Chương II- Góc1. Tam giác ABC là gì?Bài 9: TAM GIÁC2. Vẽ tam giácb.VD2:Vẽ ABC biết BC = 4cm; AB = 3cm; AC = 2cmBATiến trìnhVẽ đoạn thẳng BC = 4cm.Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3cmVẽ cung tròn tâm C, bán kính 2cm.Lấy một giao điểm của hai cung trên, gọi giao điểm đó là A.Vẽ đoạn thẳng AB,AC ta có tam giác ABCCChương II- Góc1. Tam giác ABC là gì?Bài 9: TAM GIÁC2. Vẽ tam giácHoặc:Vẽ tia Ox và đặt đoạn thẳng đơn vị trên tia.b.VD2:Vẽ ABC biết BC=4cm;AB=3cm;AC=2cmBATiến trìnhC102345Thi vẽ nhanh:Bài 46(T95/sgk)Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: A B C• Ma)Thi vẽ nhanh:Bài 46(T95/sgk)Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: I K• A• N M• Bb)Các ứng dụng trong thực tế Củng cốTam giácYếu tố- Đỉnh (Điểm)- Cạnh (Đoạn thẳng)- Góc- Cách vẽHướng dẫn về nhàHọc sinh học lý thuyết SGK và vở ghiLàm bài tập 45,46,47 trang 95 (SGK)Học và trả lời các câu hỏi ôn tập chương trang 95, 96/ SGKTrõn Trọng cảm ơn cỏc thầy cụ

File đính kèm:

  • pptBai_9_tam_giac.ppt