Bài giảng Hình học 6 - Bài: Đường tròn, hình tròn

Bài 39 tr 92: Trên hình 49, ta có hai đường tròn (A;3cm) và (B;2cm) cắt nhau tại C,D. AB=4cm. Đường tròn tâm A,B lần lượt cắt đoạn thẳng AB tại K,I

/ Tính CA,CB,DA,DB

b/ I có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không ?

c/ Tính IK.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Bài: Đường tròn, hình tròn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BÀI 8 : ĐƯỜNG TRÒNO1,7 cmM1. ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒN :Bán kính RĐường tròn ( O;R)Định nghĩa : Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu ( O;R ) O1,7 cmMPNĐường trònM là điểm nằm trên (thuộc ) đường trònN là điểm nằm bên trong đường trònP là điểm nằm bên ngoài đường tròn Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đóBài tập : cho đường tròn ( O;R). Lấy hai điểm A và B sao cho A và B nằm trên đường tròn.OBA2. CUNG VÀ DÂY CUNG : Nếu hai điểm A,B thuộc đường tròn tâm O, hai điểm này chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần gọi là một cung tròn (gọi tắt là cung )Hai điểm A,B gọi là hai mút của cungOAB Trường hợp A,B,O thẳng hàng thì mỗi cung là một nữa đường trònCD Đoạn thẳng nối hai mút của của cung là dây cung( gọi tắt là dây).Dây đi qua tâm là đường kính. Đường kính gấp đôi bán kínhVí dụ : dây CD ; đường kính AB ; bán kính OA ( hay OB )3. MỘT CÔNG CỤ KHÁC CỦA COMPAVí dụ 1: Cho hai đoạn thẳng AB và MN .Dùng compa so sánh hai đoạn thẳng ấy mà không đo độ dài từng đoạn thẳng.Ví dụ 2 : Cho hai đoạn thẳng AB và CD. Làm thế nào để biết tổng độ dài của hai đoạn thẳng đó mà không đo riêng từng đoạn thẳng ? Điền vào chổ trống :1/ Đường tròn tâm A, bán kính R là hình ...................... một khoảng, kí hiệu .2/ Hình tròn là hình gồm các điểm ..và các điểm nằm đường tròn đó.3/ Dây đi qua tâm gọi là gồm cácđiểm cách Abằng R( A ; R )nằm trên đường trònbên trongbán kính Cho hình vẽ, điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông1/ OC là bán kính2/ MN là đường kính3/ ON là dây cung4/ CN là đường kínhĐĐSSBài 38 : Trên hình 48, ta có hai đường tròn (O;2cm) và (A;2cm) cắt nhau tại C và D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O.a/ Vẽ đường tròn tâm C bán kính 2cmb/ Vì sao đường tròn (C;2cm) đi qua O,A ?Đường tròn (C;2cm) đi qua O,A Vì CA=CO=2cmBài 39 tr 92: Trên hình 49, ta có hai đường tròn (A;3cm) và (B;2cm) cắt nhau tại C,D. AB=4cm. Đường tròn tâm A,B lần lượt cắt đoạn thẳng AB tại K,Ia/ Tính CA,CB,DA,DBb/ I có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không ?c/ Tính IK.a/ C và D nằm trên đường tròn (A ; 3 cm) C và D nằm trên đường tròn (B; 2 cm ) b/ Tính AI : AB-BI (BI là bán kính của ( B;2cm))c/ Tính KB : AB-AK ( AK là bán kính đường tròn (A; 3cm)) HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :Học thuộc các khái niệm : đường tròn, hình tròn; cung; dây cung; bán kính; đường kínhBài tập về nhà : 38; 39(b,c); 40; 41; 42 tr 92+93CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT

File đính kèm:

  • pptBai_giang_Duong_tron_hinh_tron.ppt