Bài giảng Hình học 6 - Bài học 3: Số đo góc

1. Đo góc

Nhận xét:

Mỗi góc có một số đo. Số đo của góc bẹt là 1800

 * Số đo của mỗi góc không vượt quá 1800

Lưu ý:

Các đơn vị đo góc nhỏ hơn độ là phút kí hiệu là ’ và giây kí hiệu là ’’

10 = 60’; 1’ = 60’’

 

ppt7 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Bài học 3: Số đo góc, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
§3. SỐ ĐO GÓC1. Đo góc Muốn đo góc xOy, thực hiện như sau: - Đặt tâm của thước đo góc trùng với đỉnh O của góc xOy. - Một cạnh của góc (Ox) đi qua vạch O của thước - Cạnh còn lại của góc (Oy) đi qua vạch số mấy thì số đo góc xOy là số đó.xOy1. Đo góc §3. SỐ ĐO GÓCNhận xét: * Mỗi góc có một số đo. Số đo của góc bẹt là 1800 * Số đo của mỗi góc không vượt quá 1800Lưu ý: Các đơn vị đo góc nhỏ hơn độ là phút kí hiệu là ’ và giây kí hiệu là ’’ 10 = 60’; 1’ = 60’’1. Đo góc §3. SỐ ĐO GÓC2. So sánh hai góc xOyuIv1. Đo góc §3. SỐ ĐO GÓC* Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau.* Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau.sOtpqI2. So sánh hai góc 1. Đo góc §3. SỐ ĐO GÓC3. Góc vuông. Góc nhọn. Góc tù * Góc có số đo bằng 90 là góc vuông. Số đo của góc vuông còn được kí hiệu là 1v.* Góc nhỏ hơn góc vuông là góc nhọn.* Góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù2. So sánh hai góc 1. Đo góc §3. SỐ ĐO GÓCGóc vuôngGóc nhọnGóc tùGóc bẹtBài 11 trang 79Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt

File đính kèm:

  • pptChuong_II_3_So_do_goc.ppt