Bài giảng Hình học 6 - Bài học 6: Đoạn thẳng

Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và

 tất cả những điểm nằm giữa A và B

Đọc là : đoạn thẳng AB hay đoạn thẳng BA

A ; B là 2 mút hay (2 đầu)

 

ppt10 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Bài học 6: Đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BÀI 6: ĐOẠN THẲNGBài tập : vẽ 2 điểm A ; B 2) Đặt mép thước thẳng đi qua 2 điểm A ; B . vạch theo mép thước từ A đến B ta được một hình . Hình này gồm bao nhiêu điểm ? Là những điểm như thế nào ?Bài 6 : ĐOẠN THẲNG 1. Đoạn thẳng AB là gì? Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả những điểm nằm giữa A và BĐọc là : đoạn thẳng AB hay đoạn thẳng BA A ; B là 2 mút hay (2 đầu)Hình này có vô số điểm , gồm hai điểm A và B và tất cả những điểm nằm giữa A và B 1/ Đoạn thẳng AB là gì? 2). Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng , cắt tia , cắt đường thẳng H 2H 1H 3H 4H 5H 6H 7Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại giao điểm IĐoạn thẳng AB cắt tia Ox tại giao điểm KĐoạn thẳng LM cắt đường thẳng xy tại giao điểm HGiao điểm trùng với đầu mút của đoạn thẳng Bài 6 : ĐOẠN THẲNG Bài tập 33 SGK/115:Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :a)Hình gồm hai điểm  và tất cả các điểm nằm giữa .. được gọi là đoạn thẳng RSHai điểm ..được gọi là hai mút của đoạn thẳng b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm ...R và SR và SR và SĐiểm P và điểm Q và tất cả các điểm nằm giữa P và QBài 6 : ĐOẠN THẲNG Bài tập 34SGK/116Trên đường thẳng a lấy 3 điểm A ,B , C Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả ? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy Có 3 đoạn thẳng đó là : AB , BC , ACBài 6 : ĐOẠN THẲNG Bài tập trắc nghiệm :35/ SGKGọi M là một điểm của đoạn thẳng AB . Điểm M nằm ở đâuA) Điểm M phải trùng với điểm AB) Điểm M phải nằm giữa Avà BC) Điểm M phải trùng với điểm BD) Điểm M hoặc trùng với điểm A , hoặc nằm giữa hai điểm A và B , hoặc trùng với điểm B Bài 6 : ĐOẠN THẲNG Bài tập 36 SGKa) Đường thẳng a có đi qua mút nào của đoạn thẳng không? Không b) Đường thẳng a cắt những đoạn thẳng nào ? AB Và BC c) Đường thẳng a Không cắt những đoạn thẳng nào ? BC Bài 6 : ĐOẠN THẲNG Bài tập 37 SGKLấy 3 điểm không thẳng hàng A , B , C vẽ hai tia AB và AC sau đó vẽ tia Ax cắt đoạn thẳng BC tại điểm K nằm giữa hai điểm B và CKxBài 6 : ĐOẠN THẲNG Bài vừa học : Thuộc và hiểu định nghĩa đoạn thẳng Biết vẽ hình biểu diễn đoạn thẳng cắt đoạn thẳng , đoạn thẳng cắt tia , đoạn thẳng cắt đường thẳng , xác định được giao điểm Làm các bài tập 38, 39 SGKBài mới : Độ Dài Đoạn Thẳng Cách đo đoạn thẳng So sánh hai đoạn thẳng HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

File đính kèm:

  • pptBAI_6_DOAN_THANG.ppt