Bài giảng Hình học 6 - Bài học 7: Độ dài đoạn thẳng

2. So sánh hai đoạn thẳng.

  Ta nói:

Hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau hay có cùng độ dài và kí hiệu AB = CD.

Đoạn thẳng EG dài hơn (lớn hơn) đoạn thẳng CD và kí hiệu EG > CD.

Đoạn thẳng AB ngắn hơn (nhỏ hơn) đoạn thẳng EG và kí hiệu AB < EG.

 

ppt8 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Bài học 7: Độ dài đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NhiÖt liÖt chµo mõng QUý thÇy c« gi¸o vÒ dùMÔN TOÁN LỚP 6A1GV: Nguyễn Trung Thắng Trường THCS Định Hiệp§7. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG1. Đo đoạn thẳng.  Để đo đoạn thẳng AB ta thường dùng thước có chia khoảng cm (thước đo độ dài) và làm như sau:Đặt cạnh của thước đi qua hai điểm A và B sao cho điểm A trùng với vạch số 0 và giả sử điểm B trùng với vạch 7 cm. Ta nói độ dài đoạn thẳng AB bằng 7 cm và kí hiệu AB = 7cm , hoặc BA = 7 cm.§7. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG  Nhận xét : Mỗi đoạn thẳng có một độ dài . Độ dài đoạn thẳng là một số lớn hơn 0.2. So sánh hai đoạn thẳng.Gỉa sử ta có AB = 3cm, CD = 3cm, EG = 4 cm§7. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG2. So sánh hai đoạn thẳng.  Ta nói:Hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau hay có cùng độ dài và kí hiệu AB = CD.Đoạn thẳng EG dài hơn (lớn hơn) đoạn thẳng CD và kí hiệu EG > CD.Đoạn thẳng AB ngắn hơn (nhỏ hơn) đoạn thẳng EG và kí hiệu AB EF§7. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG4. Củng cố bài.Bài tập 44 / 119 sgk. Hình 46a) Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong hình 46 theo thứ tự giảm dần.b) Tính chu vi hình ABCD ( tức là tính AB + BC + CD + DA) Giảia) Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng theo thứ tự giảm dần là : AD > DC > BC > AB . b) Chu vi hình ABCD = AB + BC + CD + CA = 1,2 + 1,5 + 2,5 + 3 = 8,2 cm.§7. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG5. Dặn dò. - Học thuộc nhận xét về độ dài của một đoạn thẳng , ôn lại cách đo độ dài đoạn thẳng .- Làm các bài tập số : 41; 42; 43 trang số 119 sách giáo khoa và bài tập số 38; 41 trang 101 sách bài tập toán 6 tập 1.- Làm các bài tập số : 41; 42; 43 trang số 119 sách giáo khoa và bài tập số 38 ; 41 trang 101 sách bài tập toán 6 tập 1.- Đọc và soạn trước bài §8 giờ sau học.Giờ học đến đây kết thúc ! Chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã về dự giờ lớp 6A1.

File đính kèm:

  • pptBai_7_Do_dai_doan_thang.ppt