Bài giảng Hình học 6 - Bài số 10 - Tiết 12: Trung điểm của đoạn thẳng

• Trung điểm của đoạn thẳng:

2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng:

Cách 2: Gấp giấy

Vẽ đoạn thẳng AB trên giấy. Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào điểm A. Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB tại trung điểm M cần xác định

 

ppt29 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hình học 6 - Bài số 10 - Tiết 12: Trung điểm của đoạn thẳng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Trường THCS Nguyễn Văn Quy	a/ Đo độ dài AM = ?, MB = ? so sánh MA và MB?	b/ Tính AB?	KIỂM TRA BÀI CŨAM BCho hình vẽ: Hãy nêu nhận xét về vị trí của điểm M đối với hai điểm A và B?Tiết: 12§10. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG 1. Trung điểm của đoạn thẳng:AMBM là trung điểm của đoạn thẳng ABĐịnh nghĩa: Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B (MA = MB). Trung điểm của đoạn thẳng AB còn gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng ABM là trung điểm của đoạn thẳng AB MA + MB = AB MA = MBTiết: 12§10. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng:Hay MA = MB =2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng: Ví dụ: Đoạn thẳng AB có độ dài 5cm. Hãy vẽ trung điểm M của đọan thẳng ấy. Cách 1: + Vẽ đoạn thẳng AB = 5cm + Vẽ điểm M trên tia AB sao cho AM = = 2,5 cm ABM2,5 cmTiết: 12§10. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng:Cách 2: Gấp giấyTiết: 12§10. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNGTrung điểm của đoạn thẳng:2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng: Vẽ đoạn thẳng AB trên giấy. Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào điểm A. Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB tại trung điểm M cần xác địnhABABABABABABABABABABABABMABMABAMByx? Nếu dùng một sợi dây để “chia” một thanh gỗ thẳng thành hai phần dài bằng nhau thì làm thế nào? - Dùng sợi dây xác định thanh gỗ - Gấp đoạn dây (bằng chiều dài thanh gỗ) sao cho hai đầu mút trùng nhau. Nếp gấp của dây xác định trung điểm của mép thẳng thanh gỗ khi đặt trở lại. - Dùng bút chì đánh dấu trung điểm. 1) Nêu định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng? 2) Nêu cách vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB? M là trung điểm của đoạn thẳng AB  MA + MB = AB MA = MB  MA = MB = - Vẽ độ dài đoạn thẳng AB - Xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB sao cho M nằm giữa A và B và M cách đều A và BBài tập 63/126 SGK: Khi nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau:Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi: a) IA = IB b) AI + IB = AB c) AI + IB = AB và IA = IB d) Bài tập 60/125 SGK:OABx2 cm4 cm Điểm A nằm giữa O và B vì hai điểm A và B cùng nằm trên tia Ox và OA < OB a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không?Bài tập 60/125 SGK:b) So sánh OA và AB Vì A nằm giữa hai điểm O và B nên: OA + AB = OB 2 cm + AB = 4 cm suy ra: AB = 4cm - 2cm = 2cm vậy OA = ABOABx2 cm4 cm c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB vì: + A nằm giữa hai điểm O và B + OA = AB = 2cmBài tập 60/125 SGK:OABx2 cm4 cmBài tập 61/126 SGK: - Điểm O là gốc chung của hai tia đối nhau Ox, Ox’. Điểm A nằm trên tia Ox, điểm B nằm trên tia Ox’ nên điểm O nằm giữa hai điểm A và B - Mà OA = OB = 2 cm Vậy O là trung điểm của đoạn thẳng ABO xx’A2cm2cmBHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học kĩ bài và thực hành cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng.      - Làm các bài tập 62, 64, 65 SGK trang 125, 126.      - Tiết sau ôn tập, về nhà trả lời các câu hỏi ôn tập.

File đính kèm:

  • pptBai_10_Trung_Diem_Cua_Doan_Thang.ppt