Bài giảng Hình học 6 - Bài số 2: Góc

4. Điểm nằm bên trong góc

Bài tập 2: Vẽ góc xOt. Vẽ tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot.

Trên hình vừa vẽ có mấy góc? Đọc tên tất cả các góc?

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Bài số 2: Góc, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONGGV: NGUYỄN CANG TRƯỜNGTOÁN 6Hãy vẽ hai tia Ax, Ay chung gốc A.KIỂM TRA BÀI CŨKIỂM TRA BÀI CŨĐÁP ÁN1. Góc- Góc là hình gồm hai tia chung gốc.- Hai tia là hai cạnh của góc.Bài tập 1: Trong các hình vẽ sau hãy nêu tên góc (nếu có) và chỉ rõ kí hiệu, đỉnh, cạnh của góc?Bài tập 1: Trong các hình vẽ sau hãy nêu tên góc (nếu có) và chỉ rõ kí hiệu, đỉnh, cạnh của góc?Tên gócKí hiệu gócTên đỉnh Tên cạnhHình aHình bHình cHình dgóc aObOOa, ObMgóc PMQMP, MQgóc xOyOOx, OyKKKK2. Góc bẹt- Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.Hãy nêu một số hình ảnh thực tế của góc, của góc bẹt.?Mái nhà tạo thành gócChùm ánh sáng laser tạo thành những gócHai cạnh của thước tạo thành gócKim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành góc2. Góc bẹt3. Vẽ góc4. Điểm nằm bên trong gócBài tập 2: Vẽ góc xOt. Vẽ tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot. Trên hình vừa vẽ có mấy góc? Đọc tên tất cả các góc?VÝ dô thùc tÕgóc xOy là góc bẹtOx và Oy là hai tia đối nhauvẽ gócđỉnh Ohai cạnh Ox và Oykim giờ và kim phút của đồng hồđiẻm M nằm trong góc xOyOx và Oy là hai tia không đối nhauTia OM nằm giữa tia Ox và OyHai tiaĐịnh nghĩa GócOví dụ thực tếkí hiệuCạnh Ox, OyMái nhà

File đính kèm:

  • pptBai_2_Goc.ppt