Bài giảng Hình học 6 - Bài số 6: Trung điểm của đoạn thẳng

2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng:

Ví dụ: Đoạn thẳng AB có độ dài bằng 5 cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy.

M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Cách 1: Dùng thước có chia khoảng

 

ppt27 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hình học 6 - Bài số 6: Trung điểm của đoạn thẳng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớpMôn: Hình học 6Giáo viên: Nguyễn Thị Diễm ThúyBài tập: Trên tia Ax, vẽ hai điểm M, B sao cho AM = 2 cm, AB = 4cma) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không ? Vì sao ?Tính độ dài MB.So sánh AM và MB.§¸p ¸n: a) Do AM < AB ( 2 cm < 4 cm ) nênđiểm M nằm giữa hai điểm A và Bb) Do điểm M nằm giữa A và B ( câu a ) nên ta có : MB = AB – AM MB = 4 – 2 MB = 2cm.c) Vì MA = 2cm và MB = 2cm KIỂM TRA BÀI CŨđiểm M nằm giữa hai điểm A và BMA = MBMA = MB( M cách đều A và B )M là trung điểm của đoạn thẳng AB( M cách đều A và B )AMB2 cm4 cm1. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ngabm M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB( AM + MB = AB )MA = MBBài 6TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG- Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A,B ( MA = MB )?O nằm giữa E, F( EO + OF = EF )OE = OFIH + HK = IKHI = HK ?H là trung điểm của đoạn thẳng IKO là trung điểm của đoạn thẳng EF- Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB.M nằm giữa A, B1. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ngabm Bài 6TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG- Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A,B ( MA = MB )- Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB.Trong c¸c h×nh sau, h×nh nµo cã I lµ trung ®iÓm cña MN?mnih1mnih2mnih3Mỗi đoạn thẳng có mấy trung điểm ?Bài tập 2:(65/126 sgk) Xem hình . Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:Ñieåm C laø trung ñieåm cuûa . . . vì . . .b) Ñieåm C khoâng laø trung ñieåm cuûa . . . vì C khoâng thuoäc ñoaïn thaúng AB.c) Ñieåm A khoâng laø trung ñieåm cuûa BC vì . . .BD C naèm giöõa B, D vaø BC = CDABA khoâng thuoäc ñoaïn thaúng BCBCDABài 6TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ngabmBài 6TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng:Ví dụ: Đoạn thẳng AB có độ dài bằng 5 cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy. Giải AB2  MA = MB =M là trung điểm của đoạn thẳng ABCách 1: Dùng thước có chia khoảngCách 2: Gấp giấy.A.B.M.ABABABABABABABABABABABABMABM1. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ngabmBài 6TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng:Ví dụ: Đoạn thẳng AB có độ dài bằng 5 cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy. Giải AB2  MA = MB =M là trung điểm của đoạn thẳng ABCách 1: Dùng thước có chia khoảngCách 2: Gấp giấy? Nếu dùng một sợi dây để “ chia “ thanh gỗ ” thành hai phần dài bằng nhau thì làm thế nào? Bài 9TAM GIÁCTrò chơi: 12 34Ông là ai?Chu Văn An? Khi nào ta kết luận được I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau:IA = IB AI+IB = AB AI + IB = AB và IA = IB IA = IB = Cho hình vẽ: EIF3 cm? cm3cm4 cm5 cm6 cmCho K là trung điểm của đoạn thẳng MN, biết MN = 7 cm. Tính KN. 3 cm 3,5 cm 4 cm 4,5 cmO là trung điểm của đoạn thẳng IH khi và chỉ khi:OI + IH = OHIO = IH B. IO + OH = IHIO = OHC. OH + HO = IHIH = OID. OI + IH = IHIH = OH

File đính kèm:

  • pptBai_TRUNG_DIEM_CUA_DOAN_THANG.ppt