Bài giảng Hình học 6 - Bài thứ 6: Đoạn thẳng

 Bài 35: Gọi M là một điểm bất kỳ của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong bốn câu sau:

Điểm M phải trùng với điểm A.

Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B.

Điểm M phải trùng với điểm B.

Điểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc

nằm giữa hai điểm A và B, hoặc trùng với điểm B.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Bài thứ 6: Đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ	Vẽ hai điểm A và B, đặt mép thước đi qua hai điểm A và B. Dùng bút hoặc phấn vạch theo vạch thước từ A đến B .Ta được một hình. 	Hình gồm bao nhiêu điểm? Là những điểm như thế nào?Trả lời:AB	Hình này có vô số điểm , gồm hai điểm A ; B và tất cả những điểm nằm giữa A và B.Bài 6®o¹n th¼ngAB1. Đoạn thẳng AB là gì?  Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.  * Đoạn thẳng AB còn gọi là đoạn thẳng BA.  * Hai điểm A, B là hai mút (hay hai đầu ) của đoạn thẳng AB.Bài 6®o¹n th¼ng1. Đoạn thẳng AB là gì? 2. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng	aBcDI Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau, giao điểm là I.Bài 6®o¹n th¼ng1. Đoạn thẳng AB là gì? 2. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng	  Đoạn thẳng AB và tia Ox cắt nhau, giao điểm là K.oxBAKBài 6®o¹n th¼ng1. Đoạn thẳng AB là gì? 2. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng	  Đoạn thẳng AB và đường thẳng xy cắt nhau, giao điểm là H.xyBAHBài 6®o¹n th¼ng	Học sinh quan sát và nhận dạng một số trường hợp khác về đoạn thẳng cắt nhau, đoạn thẳng cắt tia, cắt đường thẳng.CDBAĐoạn thẳng cắt đoạn thẳngBài 6®o¹n th¼ng	Học sinh quan sát và nhận dạng một số trường hợp khác về đoạn thẳng cắt nhau, đoạn thẳng cắt tia, cắt đường thẳng.Đoạn thẳng cắt đoạn thẳngDBCBài 6®o¹n th¼ng	Học sinh quan sát và nhận dạng một số trường hợp khác về đoạn thẳng cắt nhau, đoạn thẳng cắt tia, cắt đường thẳng.Đoạn thẳng cắt tiaxABOBài 6®o¹n th¼ng	Học sinh quan sát và nhận dạng một số trường hợp khác về đoạn thẳng cắt nhau, đoạn thẳng cắt tia, cắt đường thẳng.Đoạn thẳng cắt đường thẳngBAaBài 6®o¹n th¼ng	Bài 33: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:a) Hình gồm hai điểm .. và tất cả các điểm nằm giữa ............... được gọi là đoạn thẳng RS.Hai điểm.. Được gọi là mút của đoạn thẳng RS.b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm . ..Củng cố:R, SR và S điểm nằm giữa P và QR,S P,Q và tất cả các Bài 6®o¹n th¼ng	Bài 35: Gọi M là một điểm bất kỳ của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong bốn câu sau:	a) Điểm M phải trùng với điểm A.	b) Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B.	c) Điểm M phải trùng với điểm B.	d) Điểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giữa hai điểm A và B, hoặc trùng với điểm B.Bài 6®o¹n th¼ng	Bài 34: Trên đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả ? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy.	 Có tất cả ba đoạn thẳng Đoạn thẳng : AB, BC ,AC .aCBATrả lờiBài 6®o¹n th¼ng	Bài 36: Xét ba đoạn thẳng AB, BC, CA trên hình 36 và trả lời các câu hỏi sau:	a) Đường thẳng a có đi qua mút của đoạn thẳng nào không?CBAa	b) Đường thẳng a cắt những đoạn thẳng nào?	c) Đường thẳng a không cắt đường thẳng nào?Bài 6®o¹n th¼ng	a) Đường thẳng a không đi qua mút của đoạn thẳng nào cả.Trả lờiCBAa	b) Đường thẳng a cắt đoạn thẳng: AB và AC.	c) Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng: BC.Bài 6®o¹n th¼ngDặn dò:	Các em về nhà học bài.	Làm các bài tập 37, 38 và 39 SGK và 31, 32 SBT.	Xem trước bài “Độ dài đoạn thẳng”.

File đính kèm:

  • pptBai_13_May_co_don_gian.ppt