Bài giảng Hình học 6 - Tiết 1 - Bài 1: Điểm, đường thẳng

a) Xét xem các điểm C, E thuộc hay không thuộc đường thẳng a.

b)Điền kí hiệu , ? thích hợp và ô trống :

c)Vẽ thêm 2 điểm khác thuộc đường thẳng a và 2 điểm khác nữa không thuộc đường thẳng a :

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết 1 - Bài 1: Điểm, đường thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
§1. ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNGTiết 1. Tuần 1CHƯƠNG I: ĐOẠN THẲNGDấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điểm.1. Điểm :●●●ABMNgười ta dùng các chữ cái in hoa A, B, C để đặt tên cho điểm.CBất cứ hình nào cũng là tập hợp các điểm. Một điểm cũng là một hình.2. Đường thẳng :Sợi chỉ căng thẳng, mép bảng,  cho ta hình ảnh của đường thẳng.Ta dùng các chữ cái thường a, b, c  để đặt tên cho đường thẳng ap3. Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng :Điểm B không thuộc đường thẳng d. Kí hiệu B  d. Điểm A thuộc đường thẳng d. Kí hiệu A  d. ●A●Bd?Xem hình :a) Xét xem các điểm C, E thuộc hay không thuộc đường thẳng a.b)Điền kí hiệu ,  thích hợp và ô trống :●C●ECa ;Ea ;c)Vẽ thêm 2 điểm khác thuộc đường thẳng a và 2 điểm khác nữa không thuộc đường thẳng a :aCCEDFGaBài tập: 1./ Hình ảnh của điểm trên trang giấy là gì? A ./ Dấu chấm nhỏB./ Đường trònC./ Hình vuôngD./ Hình chữ nhật2./ Người ta thường kí hiệu các điểm bởi ?A./ Chữ sốB./ Chữ số La MãC./ Chữ cái in thườngD./ Chữ cái in hoaBẠN ĐÃ ĐÚNG RỒI !XIN CHIA BUỒN, HU . .HU. . !Dặn dò của Giáo ViênHọc thuộc các phần ghi trong tậpLàm tất cả các bài tập còn lại trong SGK trang 104, 105CHÚC TẤT CẢ LỚP TA ĐỀU HỌC GIỎI!

File đính kèm:

  • pptChuong_I_Bai_1_Diem.ppt