Bài giảng Hình học 6 - Tiết 11: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

1/ Vẽ đoạn thẳng trên tia :

Vạch số 2cm của thước sẽ cho ta điểm M. Đoạn thẳng OM là đoạn thẳng phải vẽ.

Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một điểm và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn vị dài).

Hãy vẽ đoạn thẳng CD sao cho : CD = AB cho trước:

ặt compa sao cho một mũi nhọn trùng với mút A, mũi kia trùng với mút B của đoạn thẳng AB

 

ppt9 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết 11: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy giáo, cô giáo đông triều - quảng ninh GIáO VIÊN THựC HIệN : lÊ CÔNG QUYềN Tổ : KHOA HọC Tự NHIÊNKIỂM TRA BÀI CŨ a) Hóy vẽ tia Ox và vẽ đoạn thẳng AB . b) Tia gốc O là gỡ ? Đoạn thẳng AB là gỡ ?2) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thỡ ta cú đẳng thức nào ? ..OxAB - Tia gốc o là hình gồm điểm o và một phần đường thẳng được chia bởi điểm o gọi là tia gốc o. - Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A; điểm B và tất cả Các điểm nằm giữa A và B.AM + MB = AB.Đặt vấn đề :Chỳng ta đó biết cỏch vẽ một đoạn thẳng bất kỳ cú hai mỳt là hai điểm cho trước . Bõy giờ xột đến trường hợp : Vẽ một đoạn thẳng cú độ dài cho trước , trờn một tia cho trước và cú một mỳt là gốc của tia .Ta vẽ như thế nào ?Bài học hụm nay sẽ trả lời cho cõu hỏi này .1/ Vẽ đoạn thẳng trên tia :Ví dụ 1: Trên tia Ox, hãy vẽ đoạn thẳng OM có độ dài bằng 2cm.- Đặt cạnh thước trên tia Ox sao cho vạch số 0 của thước trùng với gốc O của tia.- Vạch số 2cm của thước sẽ cho ta điểm M. Đoạn thẳng OM là đoạn thẳng phải vẽ. OxMTiết 11: vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài02cm Cách vẽ:Nhận xét:Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một điểm và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn vị dài).b) Ví dụ 2: Cho đoạn thẳng AB. Hãy vẽ đoạn thẳng CD sao cho : CD = ABAB*) Cách vẽ :- Đặt compa sao cho một mũi nhọn trùng với mút A, mũi kia trùng với mút B của đoạn thẳng AB cho trước.Vẽ một tia Cy bất kìCy- Giữ độ mở của compa không đổi, đặt compa sao cho một mũi nhọn trùng với gốc C của tia Cy, mũi kia nằm trên tia sẽ cho ta mút D và CD là đoạn thẳng phải vẽDTiết 11: vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài1/ Vẽ đoạn thẳng trên tia :a) Ví dụ 1: Trên tia Ox, hãy vẽ đoạn thẳng OM có độ dài bằng 2cm.Nhận xét:Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một điểm và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn vị dài).2/ Vẽ hai đoạn thẳng trên tiaVí dụ: Trên tia Ox, hãy vẽ hai đoạn thẳng OM = 2cm. ON = 3cm. Trong 3 điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?OxMN23Trên tia Ox , M nằm giữa hai điểm O và N ( vì 2 cm MN = 6cm – 3cm =>OM + MN = ON hay 3cm + MN = 6cmTrờn tia Ox , cú hai điểm M và N mà OM < ON ( 3cm < 6cm ) nờn điểm M nằm giữa hai điểm O và N . Ta cú :1/ Vẽ đoạn thẳng trên tia :2/ Vẽ hai đoạn thẳng trên tiaCủng cố:Bài 54: Trên tia Ox, vẽ ba đoạn thẳng OA, OB, OC sao cho OA = 2cm, OB = 5cm, OC = 8cm. So sánh BC và BA.OxSo sỏnh BC và BATớnh BCTớnh BAOB + BC = OCOA + AB = OBLý luận điểm nằm giữaABC2580Tiết 11: vẽ đoạn thẳng cho biết độ dàiHướng dẫn về nhàHọc kỹ hai tớnh chất : 1)Tớnh chất xỏc định điểm trờn tia : “ Trờn tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a ( đơn vị dài )”. 2) Tớnh chất điểm nằm giữa hai điểm khỏc trờn tia : “ Trờn tia Ox , OM = a , ON = b , nếu 0 < a < b thỡ điểm M nằm giữa hai điểm O và N” . - Ôn tập và thực hành vẽ đoạn thẳng biết độ dài (dùng cả thước và compa).- Làm các bài tập 55, 56, 57, 59 SGK.Bài học kết thúc ở đây.

File đính kèm:

  • pptbai_9_ve_doan_thang_cho_biet_do_dai.ppt