Bài giảng Hình học 6 - Tiết 12 - Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Cách 1: Dùng thước chia khoảng

Đoạn thẳng AB có độ dài = 5cm.

Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy.

Giải:

ì M là trung điểm của AB

nờn ta cú:

MA = MB =

Trên AB vẽ điểm M nằm giữa A và B với AM= 2,5 cm

H? Qua ví dụ trên hãy nêu các bước vẽ trung điểm

của đoạn thẳng AB?

 

ppt26 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hình học 6 - Tiết 12 - Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
PHềNG GD-ĐT TX. TDM - TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂNTOÁN : Lớp 6Đinh Thị Ngọc LinhGD & ĐTKIỂM TRA BÀI CŨ: Trên tia Ax lấy hai điểm B và M sao cho AB = 8cm, AM = 4cm. Hỏi:Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không?b) Tính MB?c) So sánh AM và MB?a. M nằm giữa A, B vì AM < AB (4cm < 8cm)ABMb. Vỡ M nằm giữa A, B ta có: AM + MB = AB 4 + MB = 8 MB = 8 - 4 = 4 (cm)c. AM = MB = 4(cm)M nằm giữa A, BMA = MB (M cỏch đều A, B)M là trung điểm của ABx? Qua ví dụ trên em có nhận xét gì về vị trí điểm M so với A và B?Tiết 12 Bài 10: trung điểm của đoạn thẳng1.Trung điểm của đoạn thẳng:...BMAH? Nếu điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì điểm M phải thoả mãn những điều kiện gì?Định nghĩa:M là trung điểm của đoạn thẳng ABH? Điểm M nằm giữa hai điểm A và B ta suy ra được đẳng thức nào?H? Điểm M cách đều hai điểm A và B có nghĩa là độ dài đoạn thẳng MA như thế nào so với MB?M nằm giữa A và BM cỏch đều A và BAM + MB = ABMA = MBMA = MB = ẹieồm M laứ trung ủieồm cuỷa ủoaùn thaỳng AB.Bài 1: Quan saựt caực hỡnh veừ sau vaứ cho bieỏt ủieồm M ụỷ hỡnh naứo laứ trung ủieồm cuỷa ủoaùn thaỳng AB? Vỡ sao?ABMHỡnh 2ẹieồm M nằm giữa nhưng không cách đều hai ủieồm A vaứ Bẹieồm M cách đều nhưng không nằm giữa hai ủieồm A vaứ B.ABMHỡnh 3MBAHỡnh1ẹieồm M khoõng naốm giửừa hai ủieồm A vaứ BABMHỡnh 4Điểm M nằm giữa và cách đều hai điểm A và B.ẹieồm M không laứ trung ủieồm cuỷa ủoaùn thaỳng AB.ẹieồm M không laứ trung ủieồm cuỷa ủoaùn thaỳng AB.ẹieồm M không laứ trung ủieồm cuỷa ủoaùn thaỳng AB.Aẹieàn vaứo choó .. trong caực phaựt bieồu sau:a) ẹieồm C laứ trung ủieồm cuỷa. vỡ  C naốm giửừa B, DBD vaứ BC = CD. b) ẹieồm C khoõng laứ trung ủieồm cuỷa .. vỡ C khoõng thuoọc ủoaùn thaỳng AB.ABc) ẹieồm A khoõng laứ trung ủieồm cuỷa BC vỡ ................A khoõng thuoọc ủoaùn thaỳng BC.Bài 65.SGKĐo các đoạn thẳngAB=BC=DC= AC=2,5 cm2,1 cm2,1 cm2,5 cm	MĐoạn thẳng AB có độ dài = 5cm.Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy.ABVí dụ:Giải:2.Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳngCách 1: Dùng thước chia khoảngH? Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB ta suy ra được điều gì?Vì M là trung điểm của ABnờn ta cú:MA = MB = H? Ta có AM = 2,5cm vậy để vẽ trung điểm M ta vẽ như thế nào? Trên AB vẽ điểm M nằm giữa A và B với AM= 2,5 cmCách vẽ:H? Qua ví dụ trên hãy nêu các bước vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB?Bước 1:Đo đoạn thẳng ABBước 2:Tính AM = MB = AB2Bước 3: Vẽ điểm M nằm giữa A và B với độ dài AM ABCách 2: Gấp giấyABCách 2: Gấp giấyABCách 2: Gấp giấyABCách 2: Gấp giấyABCách 2: Gấp giấyABCách 2: Gấp giấyABCách 2: Gấp giấyABCách 2: Gấp giấyABCách 2: Gấp giấyABCách 2: Gấp giấyABMCách 2: Gấp giấyABMCách 2: Gấp giấyNeỏu duứng moọt sụùi daõy ủeồ chia moọt thanh goó thaỳng thaứnh hai phaàn daứi baống nhau thỡ laứm theỏ naứo ??Bài 60:Sgk/125Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 4cm.Hỏi A có là trung điểm của OB không? Vì sao?xOBA2cm4cm? Nếu điểm A là trung điểm của AB thì A phải thoả mãn điều kiện gì?Có hai điều kiện là:* Điểm A nằm giữa O và B* OA = ABGiải? Điểm A có nằm giữa O và B không? vì sao?Điểm A nằm giữa O và B( vì trên tia Ox có OA < OB)? Hãy tính AB và so sánh OA với AB?Vì điểm A nằm giữa O và B OA + AB = OB 2 + AB = 4 AB = 4 - 2 = 2 (cm) Vậy: AB = OA (= 2cm) ? Điểm A có là trung điểm của OB không? vì sao?Điểm A là trung điểm của OB(Vì A nằm giữa O, B và OA = AB) Chọn những cõu trả lời đỳng trong cỏc cõu trả lời sau :Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi :Bài tập 63/Sgk-Tr 126IA = IB b) IA+IB = ABc) IA+IB = AB và IA = IBd) IA = IB = Bạn chọnBạn chọn sai rồi !!ĐĐYờu cầu: Học sinh trao đổi cựng bàn làm BT 63Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng ABAMBMột số hỡnh ảnh minh họa về ứng dụng của trung điểm trong đời sống.Vài hỡnh ảnh về trung điểm của đoạn thẳng trong thực tếMABCầu Bập bờnhCõn đũnABMHọc thuộc định nghĩa, tớnh chất, nắm chắc cỏch vẽ trung điểm của đoạn thẳng Làm bài tập 61, 62,64 (SGK tr 126) Bài tập 61, 62 (SBT tr 104, 105)Ôn tập toàn bộ chương I, trả lời các câu hỏi, bài tập trong trang 126, 127 SGK để chuẩn bị cho tiết 13 ôn tập chương và tiết 14 kiểm tra chương I.Hướng dẫn về nhàChúc các thầy cô sức khoẻ.Chúc các em HS học tập tốt! 

File đính kèm:

  • pptBai_10_Trung_Diem_cua_doan_thang.ppt