Bài giảng Hình học 6 - Tiết 16 - Bài 2: Góc

3. Vẽ góc:

Cách vẽ:

Vẽ đỉnh

Vẽ hai cạnh

Chú ý:

Trong một hình có nhiều góc, ta thường vẽ thêm một hay nhiều vòng cung nhỏ nối hai cạnh của góc đang xét tới

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết 16 - Bài 2: Góc, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ1. Thế nào là nửa mặt phẳng bờ a?2. Thế nào là hai nửa mặt phẳng đối nhau?3. Tia Oz được gọi là nằm giữa hai tia Ox và Oy khi nào?Hình học 6Tiết 16Góc Tiết 16: Đ 2. Góc1. Góc a/ Định nghĩa:Góc là hình gồm hai tia chung gốc.Oxyb/ Các yếu tố của góc: + Đỉnh góc: Gốc chung O+ Hai cạnh: Ox; Oyc/ Cách đọc: Góc xOy hoặc góc yOx hoặc góc O.d/ Kí hiệu:* Nếu A  Ox, B  Oy thì góc xOy còn được gọi là góc AOB hoặc góc BOA.Hoặc xOy , yOx , OAB* Khi đọc và viết góc, đỉnh góc luôn ở giữa.e/ áp dụng: Trong các hình sau, hình nào có góc?Hãy nêu các cách đọc tên và chỉ rõ các yếu tố của góc có trong hình.Góc aObgóc bOa, góc OĐỉnh: OCạnh: Oa; ObGóc CABgóc BAC, góc AĐỉnh: ACạnh AC; ABHai tia Ax, By không tạo thành góc vì chúng không chung gốcGóc xOy góc yOx, góc OĐỉnh: OCạnh:Ox;Oy2. Góc bẹt: Tiết 16: Đ 2. Góca/ Định nghĩa:Góc xOy (hoặc góc yOx) là góc bẹtb/ Một số hình ảnh thực tế của góc, của góc bẹtGóc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau. Tiết 16: Đ 2. Góc3. Vẽ góc: a/ Cách vẽ:+ Vẽ đỉnh+ Vẽ hai cạnh. xyOOxyt12b/ Chú ý:Trong một hình có nhiều góc, ta thường vẽ thêm một hay nhiều vòng cung nhỏ nối hai cạnh của góc đang xét tớiHình vẽ trên có 3 góc: Ô1 ; Ô2 ; 4. Điểm nằm trong góc: Tiết 16: Đ 2. GócOxyMN* Khi tia Ox và Oy không đối nhau Tia OM nằm giữa tia Ox và OyM là điểm nằm bên trong góc xOyKhi đó ta nói: Tia OM nằm trong góc xOyPM nằm trong góc xOyN nằm ngoài góc xOyP nằm trên cạnh góc xOy Tiết 16: Đ 2. Góc5. Bài tập:Bài 1: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:a/ Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là . . . . . . Điểm O là . . . . ... Hai tia Ox, Oy là . . . . . . . . b/ Góc RST có đỉnh là . . ., có hai cạnh là . . . . . c/ góc bẹt là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d/ Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nếu tia OA nằm giữa hai tia . . . . .góc xOyđỉnh gócOy và Ozhai cạnh của gócSR; STSgóc có hai cạnh là hai tia đối nhauBài 2: Quan sát hình rồi điền vào bảng sau: HìnhTên góc(cách viết kí hiệu)Tên đỉnhTên cạnhCCy; CzTM; TPPM; PTMT; MPMPTPSAAASy; SzAB; ACAC; ADAB; ADPx; PyHƯỚNG DẪN VỀ NHÀHọc bài.Luyện tập vẽ góc, đặt tên, viết kí hiệu góc.Bài tập: SGK + SBTĐọc trước bài “Số đo góc”.Chuẩn bị: Thước thẳng, thước đo góc cho bài “Số đo góc”.Kính chúc các thầy cô mạnh khoẻ.Chúc các em học giỏi. Sinh hoạt nhóm* Vẽ góc CAD có hai cạnh là hai tia không đối nhau.* Vẽ tia AI nằm trong góc CAD.* Viết kí hiệu các góc có trong hình. Nêu rõ các yếu tố của từng góc. * * *Thời gianlàm bài 3phút* * *

File đính kèm:

  • pptbai_goc.ppt