Bài giảng Hình học 6 - Tiết 19 - Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Bài tập 2

Trên cùng một nửa mặt phẳng chứa tia OA vẽ AOB = 400, AOC = 1300

Bạn Hoa và Nga đã vẽ như sau. Ai đúng? Ai sai? Vì sao?

Trả lời :- Bạn Hoa vẽ đỳng

 - Bạn Nga vẽ sai vỡ AOB và AOC khụng thuộc cựng nửa mặt phẳng

 cú bờ là tia OA

 

ppt19 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết 19 - Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
*Năm học 2014 - 2015BÀI GIẢNG HỘI GIẢNGKiểm tra bài cũCâu ĐúngSaiĐiền dấu “X” vào ô trống mà em chọn ? 1. Đường thẳng a chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng đối nhau(I)(II)a2. Cho hình vẽ sau :Ta nói tia Oz nằm giữa hai tia Ox và OyOxyzMN3. Khi Ox nằm giữa Oy và Oz thì xOy + yOz = xOzXXXXyx4. xOy = 400Để vẽ góc xOy ta vẽ 2 tia chung gốc Ox và Oy, ta có thể vẽ một trong các dạng sau:OxyOxyOxyOxy.a)b)c)d)KIỂM TRA BÀI CŨ Điền vào dấu.để được cõu đỳng ?1. Gúc xOy là hỡnh gồm hai tia chungOx và Oy .2. Gúc xOy cú đỉnh là điểm., hai cạnh là hai tia..và.4. Để đo gúc xOy ta dựng thước .Đặt tõm thước trựng với  O của gúc, một cạnh của gúc (chẳng hạn Ox) đi qua vạch số.Giả sử cạnh kia của gúc (tia Oy) đi qua vạch thỡ gúc xOy cú số đo là 400đo gúcđỉnh 0 OOxOygốc 3. Gúc cú số đo bằng là gúc...Gúc cú số đo bằng là gúc....vuụngbẹtTiết 19: Bài 5VẼ GểC CHO BIẾT SỐ ĐO1. Vẽ gúc trờn nửa mặt phẳng :Vớ dụ 1 : Cho tia Ox. Vẽ gúc xOy sao cho xOy = 400Oxy400Tiết 19:VẼ GểC CHO BIẾT SỐ ĐO- Đỏnh dấu vị trớ 400 và vẽ tia Oy đi qua vạch 40091234567810* Cỏch vẽ+ Nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox + Tâm thước trùng với gốc O+ Tia Ox đi qua vạch số 0 của thước - Đặt thước đo góc:Vớ dụ 2 : Hóy vẽ gúc ABC biết ABC = 1200BCA1200Giải- Vẽ tia BC bất kỳ - Vẽ tia BA tạo với tia BC gúc 1200 ta được ABC = 1200Tiết 20:VẼ GểC CHO BIẾT SỐ ĐO912345678101. Vẽ gúc trờn nửa mặt phẳng :Vớ dụ 1 Oxy400* Nhận xột : Trờn nửa mặt phẳng cho trước cú bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho xOy = m0áp dụng Các cách vẽ góc xOy sau, cách vẽ nào đúng,cách vẽ nào sai ? ĐúngSaiSaiĐúngSaiĐúngxxy500Oy500Ox500bca2. Vẽ hai gúc trờn nửa mặt phẳng :Oxy300 Ta thấy tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz (vỡ 300 < 450)z450Tiết 20:VẼ GểC CHO BIẾT SỐ ĐO Vớ dụ 3: Cho tia Ox.Vẽ xOy = 300 và xOz = 450trên cùng một nửamặt phẳng cú bờ chứa tia Ox. GiảiTrong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia cũn lại ?91234567810912345678101. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng.Ví dụ 1:Oyx400Ví dụ 2:BCA1200* Nhận xột : Trờn nửa mặt phẳng cho trước cú bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho xOy = m02. Vẽ hai gúc trờn nửa mặt phẳng :Tiết 20:VẼ GểC CHO BIẾT SỐ ĐO1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng.Ví dụ 1:Oyx400Ví dụ 2:BCA1200* Nhận xột : Trờn nửa mặt phẳng cho trước cú bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho xOy = m0Ox yzm0n0Oxyz300450Ví dụ 3: Nhận xét : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, xOy = , xOz = ,vì < nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ozm0n0m0n0Bài tập 1: Vẽ góc ABC có số đo 600Trong các cách vẽ sau cách nào đúng? Cách nào sai? Vì sao?CBA6030120150180 CBA6030120150180 CBA6030120150180 123OAB400AOB400C1300Bài tập 2 Trên cùng một nửa mặt phẳng chứa tia OA vẽ AOB = 400, AOC = 1300 Bạn Hoa và Nga đã vẽ như sau. Ai đúng? Ai sai? Vì sao?C1300Hoa Nga Trả lời :- Bạn Hoa vẽ đỳng - Bạn Nga vẽ sai vỡ AOB và AOC khụng thuộc cựng nửa mặt phẳng cú bờ là tia OAOAB5501450CTính số đo góc BOC ??Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao cho BOC = 1450 , COA = 550. Bài làm:+) Vì AOC < AOB ( 550 < 1450) nên tia OC nằm giữa hai tia OA và OCBài tập 35501450 - =900+ COB =5501450 COB =AOC + COB= AOBVậy số đo của góc BOC là 900Bài 4 : Trờn mặt phẳng, cho tia Ax. Cú thể vẽ được mấy tia Ay sao cho xAy = 500GiảiCú thể vẽ được hai tia Ay và Ay’ sao cho xAy = xAy’ = 500Axyy’5005009123456781091234567810Luật chơi : Có 5 câu hỏi, trả lời được một câu hỏi con sẽ giải được ô chữ hàng ngang và lật được một hoặc hai ô chữ ở từ chìa khóa. Dựa vào các chữ cái trong từ chìa khoá để giải ô chữGiải ô chữTrò chơi:Giải ô chữMộTVàCHỉMộtGócNăMMươIđộNằMGIữaNhỏhơn12345Trên nửa mặt phẳng cho trước bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được  tia Oy sao cho góc xOy bằng m độ1Hình gồm hai tia chung gốc là .2CHĂMHỌChCCămHoCho hình vẽ sau:Số đo độ của góc yOz là.. 3Oxyz300800Cho xOy = m0 , xOz = n0 , nếu m0 . n0 thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz54Nếu tia Ot . hai tia Ox, OyTa có xOt + tOy = xOy ô chữ từ chìa khóa1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng.Ví dụ 1:Oyx400Ví dụ 2:BCA12002. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng.Ví dụ 3 :Hướng dẫn học ở nhà- Nắm chắc cách vẽ góc khi biết số đoNhớ kĩ hai nhận xét của bài- Làm bài 25, 26, 29 (SGK) Đọc trước bài 6. Oxyz300450Tiết 20:VẼ GểC CHO BIẾT SỐ ĐO* Nhận xột : Trờn nửa mặt phẳng cho trước cú bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho xOy = m0 Nhận xét : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, xOy = , xOz = ,vì < nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ozm0n0m0n0 Bài 29 trang 85 : Gọi Ot, Ot’ là hai tia nằm trờn cựng một nửa mặt phẳng bờ là đường thằng xy đi qua O.Biết xOt = 300, yOt’ = 600yxOtt’3006005. Hướng dẫnXin chân thành cảm ơn 

File đính kèm:

  • pptChuong_II_5_Ve_goc_cho_biet_so_do.ppt