Bài giảng Hình học 6 - Tiết 20: Vẽ góc cho biết số đo

 Ví dụ : Cho tia Ox. Vẽ hai góc xOy và xOz trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho .

Nhận xét : Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Nếu thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

 

ppt4 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết 20: Vẽ góc cho biết số đo, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
§9. VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐOTiết 20. Tuần 51. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng : Ví dụ 1: Cho tia Ox. Vẽ góc xOy sao cho Nhận xét : Trên nửa mặt phẳng cho trước có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho (00 < m < 1800).Oxy400° Ví dụ 2: Hãy vẽ góc ABC biết 300°AB°C2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng : Ví dụ : Cho tia Ox. Vẽ hai góc xOy và xOz trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho . Nhận xét : Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Nếu thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.300450Oxyz

File đính kèm:

  • pptBai_5_Ve_Goc_cho_biet_so_do.ppt