Bài giảng Hình học 6 - Tiết học 19: Vẽ góc cho biết số đo

Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox ta vẽ được mấy tia Oy để xOy = m0 ?

Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox,

bao giờ cũng vẽ được 1 và chỉ 1 tia Oy sao cho xOy = m0

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết học 19: Vẽ góc cho biết số đo, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
*TRÖÔØNG THCS AN TRẠCH PHÒNG GD HUYỆN ĐÔNG HẢI * TRƯỜNG THCS AN TRẠCH *GD Đ HẢI* NIÊN KHOÁ 2011-2012*Nguyễn Văn Cường – THCS An Trạch Chúc các em học tập tốtCHÀO ĐÓN THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP Chúc các em học tập tốtKIỂM TRA BÀI CŨ Để vẽ góc xOy ta vẽ như thế nào ?- Vẽ đỉnh của góc- Vẽ cạnh của góc. xyOVẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO4501350OACBTiết 19:1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 1 : Cho tia Ox. Vẽ góc xOy sao cho* Cách vẽ: Đặt thước đo góc trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho:+ Tâm của thước trùng với gốc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch số 0 của thước+ Kẻ tia Oy đi qua vạch 50 của thước đo góc. Góc xOy là góc cần vẽBÀI 5: VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐOxOy = 500Oxy91234567810500Trình bày cách vẽ góc xOy ?1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 1: TIẾT 18: VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐOxOy500Ví dụ 2: Vẽ góc ABC = 350Để vẽ góc ABC em tiến hành như thế nào? + Vẽ tia BC (hay tia BA) + Vẽ tia BA tạo với tia BC góc 35091234567810BCA912345678103501. Vẽ góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 1: TIẾT 18: VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐOxOy500Ví dụ 2:350BCAxOym0Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox ta vẽ được mấy tia Oy để xOy = m0 ?Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được 1 và chỉ 1 tia Oy sao cho xOy = m0y’m0Nhận xét: - Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được 1 và chỉ 1 tia Oy sao cho xOy = m01. Vẽ góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 1: TIẾT 18: VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐOxOy500Ví dụ 2:350BCA* Nhận xét: (SGK)BÀI TẬP 28/85SGK. Trên mặt phẳng, cho tia Ax. Có thể vẽ được mấy tia Ay sao cho xAy = 500Axyy’500500Trên mặt phẳng, có thể vẽ được 2 tia Ay và Ay’ tạo với tia Ax góc 5001. Vẽ góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 1: TIẾT 18: VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐOVí dụ 2:350BCA* Nhận xét: (SGK)2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 3: Cho tia Ox. Vẽ 2 góc xOy và xOz trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho xOy = 500, xOz = 650Oy500xOy500x1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 1: TIẾT 18: VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐOVí dụ 2:350BCA* Nhận xét: (SGK)2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 3: Cho tia Ox. Vẽ 2 góc xOy và xOz trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho xOy = 500, xOz = 650Oy500xOy500xOy500x91234567810z6501. Vẽ góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 1: TIẾT 18: VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐOVí dụ 2:350BCA* Nhận xét: (SGK)2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 3:Oy500xOy500xOy500xz650Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại?Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox, Oz vì 500 < 650Oym0xzn0Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, xOy = m0, xOz = n0, m0 < n0 * Nhận xét (SGK)tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 1: TIẾT 18: VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐOVí dụ 2:350BCA* Nhận xét: (SGK)2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 3:Oy500xOy500xOy500xz650* Nhận xét (SGK)Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Oy, Oz sao cho xOy = 400, xOz = 1500. Tính số đo góc yOz ?Oxyz4001500?yOz = xOz – xOy ?xOy + yOz = xOzTia Oy nằm giữa 2 tia Ox, OzxOy < xOz (400 < 1500)1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 1: TIẾT 18: VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐOVí dụ 2:350BCA* Nhận xét: (SGK)2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 3:Oy500xOy500xOy500xz650* Nhận xét (SGK)Bài tập 27 :Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia OB, OC sao cho BOA = 1450, COA = 550. Tính số đo góc BOC ?OACB4001500?	DẶN DÒ + Học thuộc bài + Làm các bài tập: 24; 25; 26; trang 84 SGK + Xem trước bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz ? 	Bảo quản cơ sở vật chất, bàn ghế khi ra chơi 	

File đính kèm:

  • pptChuyen_de_BDTDCNTTGIAMTAI.ppt