Bài giảng Hình học 6 - Tiết học 5: Tia

Em hãy nêu sự giống nhau và khác nhau của hai tia Ox và Oz với hai tia Oy và Oz ?

Giống nhau

Có chung điểm O

Khác nhau

- Hai tia Ox và Oz không tạo thành đường thẳng

Hai tia Ox và Oy tạo thành 1 đường thẳng

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết học 5: Tia, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 5: TIAxOy1. Tia:OyOx- Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O* ĐN (SGK/111)* Chú ý: Khi đọc tên một tia ta đọc gốc tia trước.TIẾT 5: TIATiết 5: TiaOyyxOy1. Tia:Tia Oy- Nhìn tia Oy, em có nhận xét gì về sự giới hạn hai đầu của nó ?- Tia này có gốc là điểm nào?Cách vẽ:- Vẽ gốc trước.- Từ điểm này vẽ một phần đường thẳng về một phía.* Ví dụ: Vẽ tia Ax.AxĐọc tên các tia trên hình:OxyzTia OxTia OzTia OyEm hãy nêu sự giống nhau và khác nhau của hai tia Ox và Oz với hai tia Oy và Oz ?OxyzxOGiống nhauKhác nhau- Có chung điểm OHai tia Ox và Oz không tạo thành đường thẳng- Hai tia Ox và Oy tạo thành 1 đường thẳngHai tia có chung một gốc và tạo thành một đường thẳng thì hai tia đó gọi là hai tia đối nhau. 2. Hai tia đối nhau.mnBHai tia Bn và Bm là hai tia đối nhau.2. Hai tia đối nhau:xCyHAI TIA Cx và Cy khơng đối nhau2. Hai tia đối nhau:xyDHai tia Dx và Dy đối nhau 2. Hai tia đối nhau:xOy - Chỉ ra hai tia đối nhau trên hình vẽ ? - Cứ mỗi điểm trên đường thẳng ta luôn có mấy tia và chúng có vị trí như thế nào ?* Nhận xét (SGK/103)2. Hai tia đối nhau:?1xyABa/ Hai tia Ax và By không đối nhau vì chúng không chung gốc.b/ Hai tia Ax và Ay đối nhau, hai tia Bx và By đối nhau.Hình 282. Hai tia đối nhau: Hãy nêu cách vẽ hai tia đối nhau ?.Ta vẽ một đường thẳng bất kì, lấy một điểm trên đường thẳng đó ta có hai tia đối nhau.3. Hai tia trùng nhau:xB ATia Axhoặc tia AB- Tia Ax và tia AB trùng nhau.3. Hai tia trùng nhauOAxBya/ Tia OB trùng với tia Oyb/ Hai tia Ox và Ax không trùng nhau vì không chung gốc.c/ Hai tia Ox, Oy không đối nhau vì không tạo thành một đường thẳng.?2* Bài tập củng cố:Bài tập 22 (SGK/112) Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:	a/ Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là . . .	b/ Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của..	c/ Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:	- Hai tia .đối nhau.	- Hai tia CA và .................... trùng nhau.	- Hai tia BA và BCmột tia gốc Ohai tia đối nhauAB và ACCBtrùng nhau* Bài tập củng cố:Bài tập 25 (SGK/113):	Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ:	a/ Đường thẳng AB.	b/ tia AB.	c/ Tia BA.Giải:ABa/ b/ c/ABBAHướng dẫn học bài và làm bài ở nhà:Học bài theo SGK và vở ghi: Nắm vững khái niệm tia gốc O, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.BTVN: 23, 24 (SGK/; 24, 26, 28 (SBT/99)

File đính kèm:

  • ppttia.ppt