Bài giảng Hình học 6 - Tiết học số 5: Tia

Em nêu sự giống và khác nhau của hai tia Ox và Oz với hai tia Oy và Ox ?

Đều có chung gốc là

điểm O

Hai tia Ox và Oz không tạo thành đường thẳng

Hai tia Ox và Oy tạo thành

một đường thẳng

 

ppt17 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết học số 5: Tia, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG THCS CÁT CHÁNHHÌNH HỌC 6Bài : TIATiết 5 : TIA1. Tia xyOyOxOHình gồm điểm O và một phần của đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc OĐN : SGKTiết 5 : TIA1. Tia yOTia Oy xyOxNhìn tia Oy, ta có nhận xét vì sự giới hạn hai đầu của tia này không ?Tiết 5 : TIA1. Tia Giới thiệu cách vẽ : + Vẽ gốc trước+ Từ điểm này, vẽ một phần đường thẳng về một phíaTiết 5 : TIA1. Tia Ví dụ : Vẽ tia AxTia này có gốc là điểm nào ? AxĐọc tên các tia trên hình xyzTia OxTia OyTia OzOxyOxzOEm nêu sự giống và khác nhau của hai tia Ox và Oz với hai tia Oy và Ox ?Giống nhauKhác nhau Đều có chung gốc là điểm O- Hai tia Ox và Oz không tạo thành đường thẳng- Hai tia Ox và Oy tạo thành một đường thẳng2. Hai tia đối nhau Hai tia có chung một gốc và tạo thành một đường thẳng thì hai tia đó gọi là hai tia đối nhau nmBTia Bm và tia Bn là hai tia đối nhauHai tia đối nhau phải thỏa mãn mấy điều kiện ? Thỏa hai điều kiện :+ Chung gốc + Hai tia tạo thành đường thẳng2. Hai tia đối nhau yxCTia Cx và tia Cy không là hai tia đối nhauTia Cx và tia Cy có đối nhau không ? 2. Hai tia đối nhau yxTia Bx và tia Ay không là hai tia đối nhauTia Bx và tia Ay có đối nhau không ? BA2. Hai tia đối nhau yxTa có hai tia đối nhau nào ? OTa thấy mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau Nhận xét : SGK 3. Hai tia trùng nhau xATia AxBhoặc tia ABTia Ax và tia AB trùng nhauChú ý : hai tia không trùng nhau được gọi là hai tia phân biệt3. Hai tia trùng nhau ? 2OABxyTia OB trùng với tia nào ?a) Tia OB trùng với tia OyTia Ox và tia Ax có trùng nhau không ? Vì sao ?b) Tia Ox và tia Ax không trùng nhauTại sao hai tia chung gốc Ox, Oy không đối nhau ?c) Vì hai tia đó không tạo thành một đường thẳngBÀI TẬP CỦNG CỐBài 22/112/SGKĐiền vào chổ trống trong các phát biểu saua) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc Ob) Điểm R bất kỳ nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của .hai tia đối nhauc) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì :- Hai tia đối nhau- Hai tia CA và .trùng nhau- Hai tia BA và BC AB và ACCBtrùng nhauBÀI TẬP CỦNG CỐBài 25/113/SGKCho hai điểm A và B, hãy vẽ :a) Đường thẳng ABb) Tia ABc) Tia BABABÀI TẬP VỀ NHÀBài 23, 24/112/SGK

File đính kèm:

  • pptBai_Tia_Lop_6.ppt