Bài giảng Hình học 6 - Tiết thứ 12 - Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

1. Trung điểm của đoạn thẳng

ịnh nghĩa: SGK - 112

M là trung điểm của đoạn thẳng AB

AM + MB = AB

MA = MB

M còn được gọi là điểm chính giữa

của đoạn thẳng AB.

Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng

 

ppt25 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hình học 6 - Tiết thứ 12 - Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Kiểm tra bài cũBài tập: Cho M là điểm nằm giữa A và B. Biết AM = 4cm; AB=8cm.Tính MB?So sánh MA và MB.Nhận xét gì về điểm M đối với điểm A và B.Đáp án: Vì M là điểm nằm giữa A và BNên AM + MB = AB MB = AB – AM MB = 8cm – 4cm MB = 4cm.b) Có MA = 4cm và MB = 4cm  MA = MB.c) Nhận xét: + M nằm giữa A và B. + M cách đều A và B. . A . B . M 8 cm4 cmTiết: 12 Đ10. Trung điểm của đoạn thẳng1. Trung điểm của đoạn thẳngQua bài tập hãy nêu trung điểm củađoạn thẳng AB là gì?a) Định nghĩa: SGK - 112abmM là trung điểm của đoạn thẳng ABthì suy ra điều gì?M là trung điểm của đoạn thẳng ABAM + MB = ABMA = MBAM + MB = ABMA = MBb) Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạnthẳng AB.Tiết: 12 Đ10. Trung điểm của đoạn thẳng1. Trung điểm của đoạn thẳnga) Định nghĩa: SGK - 112abmM là trung điểm của đoạn thẳng ABAM + MB = ABMA = MBb) Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của AB.Bài tập: Trong các hình sau, hình nào cóI là trung điểm của MN?mnih1mnih2mnih3Chú ý: Một đoạn thẳng chỉ có 1 trung điểm (điểm chính giữa) nhưng có vô số điểm nằm giữa 2 mút của nó.E.F.Tiết: 12 Đ10. Trung điểm của đoạn thẳng1. Trung điểm của đoạn thẳnga) Định nghĩa: SGK - 112abmM là trung điểm của đoạn thẳng ABAM + MB = ABMA = MBb) Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạnthẳng AB.Bài 60 (SGK): Trên tia Ox vẽ 2 điểm A, Bsao cho OA=2cm; OB = 4cm.Điểm A có nằm giữa 2 điểm O và B ?So sánh OA và AB?Điểm A có phải là trung điểm của đoạnthẳng OB không? Vì sao?Đáp án:a) Ta có OA=2cm;OB=4cm  OB > OA  Điểm A nằm giữa 2 điểm O và B. b) Vì điểm A nằm giữa 2 điểm O và B. Nên OA + AB = OBAB = OB - OAAB = 4cm – 2cm = 2cmVậy OB = AB = 2cm. c) Vì A nằm giữa O và B ( phần a) OA = AB = 2cm ( phần b)  A là trung điểm của đoạn thẳng OB. . O . B . A 4 cm2 cm x Tiết: 12 Đ10. Trung điểm của đoạn thẳng1. Trung điểm của đoạn thẳnga) Định nghĩa: SGK - 112abmM là trung điểm của đoạn thẳng ABAM + MB = ABMA = MBb) M còn được gọi là điểm chính giữacủa đoạn thẳng AB.2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳngVí dụ: Đoạn thẳng AB có độ dài = 5cm.Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy.a) VD: SGKCách 1: Dùng thước có chia khoảng.A.B.MCách 2: Gấp giấyTa có: AM + MB = ABMA = MBAB2Suy ra MA = MB == 2,5cm.M là trung điểm của đoạn thẳng ABAB2  MA = MB =ABABABABABABABABABABABABMABMTiết: 12 Đ10. Trung điểm của đoạn thẳng1. Trung điểm của đoạn thẳnga) Định nghĩa: SGK - 112abmM là trung điểm của đoạn thẳng ABAM + MB = ABMA = MBb) M còn được gọi là điểm chính giữacủa đoạn thẳng AB.2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳngVD: SGKCách 1: Dùng thước có chia khoảngCách 2: Gấp giấy?M là trung điểm của đoạn thẳng ABAB2  MA = MB =?Nếu dùng một sợi dây để “ chia” thanh gỗ thẳng thành hai phần bằng nhau thì ta làm như thế nào?Bài tập 63Chọn đáp án đúngĐiểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:IA =IBAI + IB = ABIA + IB = AB và IA = IBIA = IB = Đáp án :c và dTiết: 12 Đ10. Trung điểm của đoạn thẳng1. Trung điểm của đoạn thẳnga) Định nghĩa: SGK - 112abmM là trung điểm của đoạn thẳng ABAM + MB = ABMA = MBb) M còn được gọi là điểm chính giữacủa đoạn thẳng AB.2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳngVD: SGKCách 1: Dùng thước có chia khoảngCách 2: Gấp giấy?M là trung điểm của đoạn thẳng ABAB2  MA = MB =M là trung điểm của đoạn thẳng ABAM + MB = ABMA = MBM là trung điểm của đoạn thẳng ABAB2  MA = MB =Hoặc: Tiết: 12 Đ10. Trung điểm của đoạn thẳng1. Trung điểm của đoạn thẳnga) Định nghĩa: SGK - 112abmM là trung điểm của đoạn thẳng ABAM + MB = ABMA = MBb) M còn được gọi là điểm chính giữacủa đoạn thẳng AB.2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳngVD: SGKCách 1: Dùng thước có chia khoảngCách 2: Gấp giấy?Bài tập: Cho đoạn thẳng AB = 10cm, C làmột điểm nằm giữa A, B. M là trung điểm của đoạn thẳng AC, N là trung điểm củađoạn thẳng BC. Tính MN ? ..N.A.M..C..BVì C nằm giữa M và N nên:M là trung điểm của đoạn thẳng ABAB2  MA = MB =MC = AC2CN = CB2MN =AC2CB2+MN =2AC + CBMN =AB2=102=5 (cm)MN = MC + CN( vì M là trung điểm của AC)( vì N là trung điểm của CB)VậyTiết: 12 Đ10. Trung điểm của đoạn thẳng1. Trung điểm của đoạn thẳnga) Định nghĩa: SGK - 112abmM là trung điểm của đoạn thẳng ABAM + MB = ABMA = MBb) M còn được gọi là điểm chính giữacủa đoạn thẳng AB.2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳngVD: SGKCách 1: Dùng thước có chia khoảngCách 2: Gấp giấy?M là trung điểm của đoạn thẳng ABAB2  MA = MB =Hướng dẫn về nhàNắm được khái niệm trung điểm của đoạn thẳng .Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng.Cẩn thận khi đo vẽ. Làm các bài tập 61, 62, 62 (sgk -126)

File đính kèm:

  • pptBai_12.ppt