Bài giảng Hình học khối 12 Bài 1: Khái niệm về khối đa diện

2. Hai hình bằng nhau:

+Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia

* Đặt biệt: hai đa diện được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến đa diện này thành đa diên kia

 

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 20/08/2018 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học khối 12 Bài 1: Khái niệm về khối đa diện, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BÀI 1: KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆNTr­êng THPT Th¶o nguyªnTỔ :TỐN Gi¸o viªn : TrÇn NhungHĐ 1 : KT bài cũNêu khái niệm hình đa diện ? Giải BT 1-sgk tr12 ?HD : Giả sử đa diện (H) cĩ m mặt . Vì mỗi mặt cĩ 3 cạnh nên m mặt cĩ 3m cạnh . Vì mỗi cạnh của (H) là cạnh chung của đúng 2 mặt nên số cạnh bằng c= Do c là số nguyên dương nên m phải là số chẵn. Ví dụ : hình chĩp tam giác (hay hình tứ diện ) cĩ 4 mặtBài tập 2 – sgk tr 12Giả sử đa diện (H) cĩ các đỉnh là A1,A2,Ađ ; gọi m1,m2 ,mđ lần lượt là số các mặt của (H) nhận chúng là đỉnh chung . Như vậy mỗi đỉnh Ak cĩ mk cạnh đi qua . Vì mỗi cạnh của (H) đều đi qua đúng hai cạnh nên tổng số các cạnh của (H) bằng c= (m1+m2+mđ)/2. Vì c là số nguyên , m1,m2,mđ là các số lẻ nên đ phải là số chẵn . Ví dụ : hình chĩp ngũ giác cĩ số đỉnh là 6 Tiết 2 : KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN1/ Phép dời hình trong không gian:H1:Phép biến hình và phép dời hình trong mặt phẳng được định nghĩa như thế nào? * KN phép biến hình và phép dời hình trong kg+Trong không gian, quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M với điểm M’ xác định duy nhất được gọi là một phép biến hình trong không gian +Phép biến hình trong không gian được gọi là phép dời hình nếu nó bảo toàn khoảng cách giữa hai điểmVD: Trong KG các phép biến hình sau đây là những phép dời hình H2 : Trong mặt phẳng có những phép dời hình nào?a/ Phép tịnh tiến theo vectơ MM’b/ Phép đối xứng qua mặt phẳng (P)PMM1M’c/ Phép đối xứng tâm Od/ Phép đối xứng qua đường thẳng (d) MOM’PMM’(d)Nhận xét : +Thực hiện liên tiếp các phép dời hình sẽ được một phép dời hình +Phép dời hình biến đa diện (H) thành đa diện (H’) biến đỉnh cạnh mặt của (H) thành đỉnh cạnh mặt tương ứng của (H’)2. Hai hình bằng nhau: +Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia* Đặt biệt: hai đa diện được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến đa diện này thành đa diên kiaVD: Phép tịnh tiến theo vectơ biến đa diện (H) thành đa diện (H’) , phép đối xứng tâm O biến đa diện (H’) thành đa diện (H’’) ( như hình vẽ) O(H)(H’)(H’’)Do đó (H), (H’)và (H’’) bằng nhauHoạt động 4: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ . CMR hai lăng trụ ABD.A’B’D’ và BCD.B’C’D’ bằng nhauABCDA’B’C’D’OHD :Hai lăng trụ ABD.A’B’D’ và BCD.B’C’D’ bằng nhau vì phép đối xứng tâm O biến lăng trụ ABD.A’B’D’ thành lăng trụ BCD.B’C’DIV/ PHÂN CHIA VÀ LẮP GHÉP CÁC KHỐI ĐA DIỆN:Nếu khối đa diện (H) là hợp của hai khối đa diện (H1) và (H2) sao cho (H1) và (H2) không có chung điểm trong nào thì ta nói có thể chia được khối đa diện (H) thành hai khối đa diện (H1) và (H2) hay có thể lắp ghép hai khối đa diện (H1) và (H2) với nhau để được khối đa diện (H)VD:ABCDA’B’C’D’Hướng dẫn : BT 3-sgk (tr12)Chia hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ thành năm tứ diện : AB’CD’ , BACB’ ,DACD’, A’’B’D’A , C’B’D’C HD bài tập 4 – (sgk-tr12)Trong hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ ,chia lăng trụ ABD.A’B’D’ thành 3 tứ diện DABD’ , A’ABD’ , B’A’D’B . Ba tứ diện trên bằng nhau vì : Phép đối xứng qua mp(ABD’) biến tứ diện DABD’ thành tứ diện A’ABD’ . Phép đối xứng qua mp(BA’D’) biến tứ diện AA’BD’ thành tứ diện B’A’BD’ .Làm tương tự với lăng trụ BCD.B’C’D’ ta cũng được 3 tứ diện bằng nhau như thế Giờ học đến đây kết thúc , thân ái chào tạm biệt các em !

File đính kèm:

  • pptT2Khai_niem_khoi_da_dien.ppt
Bài giảng liên quan