Bài giảng Hình học lớp 6 - Bài 6: Đoạn thẳng

Bài 1: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Hình gồm hai điểm . và tất cả các điểm nằm giữa R và S được gọi là đoạn thẳng

Hai điểm . được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm .

 

 

ppt10 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học lớp 6 - Bài 6: Đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ:Cho hai điểm A,B hãy vẽ hình: a. Đường thẳng ABb. Tia ABc.Tia BAGIẢI:A. Đường thẳng AB:ABB.Tia AB:ABC.Tia BA:BA●●●●●●ACBTAM GIÁC ABC ĐƯỢC TẠO BỞI BA ĐOẠN THẲNG AB,BC,CA ●●●BÀI 6: ĐOẠN THẲNG 1. Đoạn thẳng AB là gì?91234567810ABABĐoạn thẳng ABVậy thế nào là đoạn thẳng?Định nghĩa: Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả những điểm nằm giữa A và B-Đoạn thẳng AB còn gọi là đoạn thẳng BA.Hai điểm A,B là hai mút (hai đầu) của đoạn thẳng AB C●●●●2. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng.Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm I, I gọi là giao điểm.ACDB●IĐoạn thẳng AB và tia Ox cắt nhau, giao điểm H.xHABOĐoạn thẳng AB và đường thẳng xy cắt nhau, giao điểm K.yKBAx●●●●●●●●●●●ACDBIXHOBA●●●●●●●GIAO ĐIỂM CÓ THỂ TRÙNG VỚI MÚT CỦA ĐOẠN THẲNGAB●●xyBÀI TẬP:Bài 1: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:Hình gồm hai điểm .. và tất cả các điểm nằm giữa R và S được gọi là đoạn thẳng Hai điểm . được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm . Bài 2: Chọn câu trả lời đúng:I là giao điểm của đoạn thẳng MN, PQ thì điểm I thuộcThuộc đoạn thẳng MNb) Thuộc đoạn thẳng PQc) Thuộc đoạn thẳng MN và thuộc đoạn thẳng PQXR,SRSR và Sđiểm P điểm Q và tất cả các điểm nằm giữa P và Q XXBÀI TẬP:Bài 2: Gọi M là điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong bốn câu sau:a. Điểm M trùng với điểm Ab. Điểm M nằm giữa điểm A và Bc. Điểm M trùng với điểm Bd. Điểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giữa hai điểm A và B, hoặc trùng với BXXXXBÀI TẬP:Bài3: Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng. Hãy vẽ đường thẳng a không đi qua điểm A;B;C sao cho đường thẳng aa) Cắt hai đoạn thẳng AB,AC .b) Không cắt mỗi đoạn thẳng AB,AC,BCHƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ1. Thuộc và hiểu định nghĩa đoạn thẳng.2. Biết vẽ hình biểu diễn đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, đoạn thẳng cắt tia, đoạn thẳng cắt đường thẳng.3. Làm các bài tập 36, 37, 38 / 116 SGK. 31, 32, 35 / 100 SBT.4. Đọc trước bài: Độ dài đoạn thẳng Chuẩn bị: Thước thẳng, thước đo độ dài,

File đính kèm:

  • pptDOAN_THANG.ppt