Bài giảng Hình học lớp 6 - Đoạn thẳng - Nguyễn Đăng Quang

2- Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng.

Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau, giao điểm I.

Đoạn thẳng AB cắt tia 0x, giao điểm là điểm K.

Đoạn thẳng AB cắt đườngthẳng xy, giao điểm là điểm H.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học lớp 6 - Đoạn thẳng - Nguyễn Đăng Quang, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
	I. Kiểm tra bài cũ:1- Vẽ 2 điểm AB 2- Đặt mép thước thẳng đi qua 2 điểm A,B.	Dùng phấn hoặc bút chì vạch theo mép thước từ A đến B. Ta được 1 hình. Hình này gồm bao nhiêu điểm? Là những điểm như thế nào?Date1Nguyễn Đăng Quang-Vĩnh Bỡnh	Câu 2: Hình này có vô số điểm , gồm 2 điểm A,B và tất cả những điểm nằm giữa Avà B.Câu 1:Trả lời:ABDate2Nguyễn Đăng Quang-Vĩnh Bỡnhđoạn thẳng A- Mục tiêu của bài:biết định nghĩa đoạn thẳng Biết vẽ đoạn thẳng.Biết nhận dạng đoạn thẳng, cắt đoạn thẳng , cắt tia cắt đường thẳng.Biết mô tả hình vẽ bằng các cách diễn đạt khác nhau.Giáo dục tính cẩn thận chính xác.Date3Nguyễn Đăng Quang-Vĩnh Bỡnh đoạn thẳng1.	Định nghĩa: Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B * Đoạn thẳng AB còn gọi là đoạn thẳng BA. * Hai điểm A,B là 2 mút (hoặc 2 đầu) của đoạn thẳngAB.II- Bài mới : đoạn thẳng là gì?ABDate4Nguyễn Đăng Quang-Vĩnh BỡnhĐoạn thẳng* Cách vẽ:	Đặt cạnh của thước thẳng đi qua 2 điểm A,B rồi lấy đầu chì vạch theo cạnh thước từ A đến B.ABDate5Nguyễn Đăng Quang-Vĩnh Bỡnhđoạn thẳngA) Hình gồm 2 điểm ... và tất cả các điểm nằm giữa . được gọi là đoạn thẳng RS.Hai điểm  được gọi là 2 mút của đoạn thẳng RS.B) Đoạn thẳng PQ là hình gồm  ...R và S Hai điểm R và SR và S 2 điểm P và Q và tất cả các điểm nằm giữa P và Qáp dụng bài tập 33 (SGK -Tr 115). Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:Date6Nguyễn Đăng Quang-Vĩnh Bỡnhđoạn thẳng2- Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng.a) Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau, giao điểm I. b) Đoạn thẳng AB cắt tia 0x, giao điểm là điểm K.abcdiabkoxyabhxc) Đoạn thẳng AB cắt đườngthẳng xy, giao điểm là điểm h.Date7Nguyễn Đăng Quang-Vĩnh BỡnhĐoạn Thẳng* Chú ý: Các trường hợp thường gặp đã được vẽ ở trên a), b), c). Ngoài ra còn có các trường hợp khác: giao điểm có thể trùng với đầu mút đoạn thẳng, hoặc trùng với gốc tia.Có còn các trường hợp khác không?Date8Nguyễn Đăng Quang-Vĩnh Bỡnhđoạn thẳng3) Củng cố:	* Bài tập 35 (SGK-116)	Gọi M là một điểm bất kỳ của đoạn thẳng AB, điểm m nằm ở đâu? Em hãy điền đúng,sai vào các câu sau:a) Điểm M phải trùng với điểm A.b) Điểm M phải nằm giữa điểm A và B.c) Điển M phải trùng với trùng với điểm B.d) Điểm M phải trùng với điểm A hoặc nằm giữa điểm A và B hoặc trùng với điểm B.SSSĐDate9Nguyễn Đăng Quang-Vĩnh Bỡnhđoạn thẳng	* Bài Tập: 38 (SGK -116)	Vẽ hình 37 vào vở rồi tô đoạn thẳng BM, tia MT, đường thẳng BT bằng 3 màu khác nhau.bmtDate10Nguyễn Đăng Quang-Vĩnh Bỡnhđoạn thẳngHướng dẫn học bài: Xem lại bài, học bài và làm bài tập: 34,36, 37, 39 (SGK - Tr 116)Xem trước bài “Đo độ dài đoạn thẳng”.Chuẩn bị: thước thẳng, thước đo độ dài,Date11Nguyễn Đăng Quang-Vĩnh BỡnhABDate12Nguyễn Đăng Quang-Vĩnh BỡnhDate13Nguyễn Đăng Quang-Vĩnh Bỡnh

File đính kèm:

  • pptDoan_thang.ppt