Bài giảng Hình học lớp 6 - Đường thẳng đi qua hai điểm - Trường THCS thị trấn Đông Triều

Tên đường thẳng:

• Để đặt tên đường thẳng ta có thể :

• Dùng một chữ cái thường.

• Dùng hai chữ cái in hoa, chẳng hạn đường thẳng AB hoặc đường thẳng BA.

• Dùng hai chữ cái thường, ví dụ đường thẳng xy hoặc đường thẳng yx .

 

ppt22 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hình học lớp 6 - Đường thẳng đi qua hai điểm - Trường THCS thị trấn Đông Triều, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CƠ CÙNG CÁC EM HỌC SINHĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐiỂMNgười thực hiện: Đào Thị Mai PhươngĐơn vị cơng tác: Trường THCS Thị Trấn Đơng Triều*KIỂM TRA BÀI CŨ:Câu hỏi: a) Khi nào 3 điểm A, B, C thẳng hàng? Khi nào 3 điểm A, B, C không thẳng hàng?b) Cho điểm A, vẽ đường thẳng đi qua A. Vẽ được bao nhiêu đường thẳng như vậy?*Đáp án: * Khi 3 điểm A, B, C cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng.	* Khi 3 điểm A, B, C không cùng thuộc bất kì đường thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng.b) Có vô số đường thẳng đi qua điểm A (hình vẽ).KIỂM TRA BÀI CŨ.*§3 ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMTiết 3:*§3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMTiết 3:1. Vẽ đường thẳng: Muốn vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm A và B, ta làm như sau:Đặt cạnh thước đi qua 2 điểm A và B;Dùng đầu chì vạch theo cạnh thước.*§3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMTiết 3:Nhận xét: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.1. Vẽ đường thẳng:*§3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMTiết 3:Bài 15: Quan sát hình vẽ và cho biết những nhận xét sau đúng hay sai:ĐĐABa) Có một và chỉ một đường thẳng đi qua 2 điểm A và B.b) Có nhiều đường “không thẳng” đi qua 2 điểm A và B.*§3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMTiết 3:2. Tên đường thẳng:*Dùng hai chữ cái thường, ví dụ đường thẳng xy hoặc đường thẳng yx .Để đặt tên đường thẳng ta có thể :*Dùng hai chữ cái in hoa, chẳng hạn đường thẳng AB hoặc đường thẳng BA. *Dùng một chữ cái thường.*§3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMTiết 3:1. Vẽ đường thẳng:?Nếu đường thẳng chứa 3 điểm A, B, C thì tên gọi đường thẳng đó như thế nào?2. Tên đường thẳng:Trả lời: Có 6 cách gọi tên đường thẳng: đường thẳng AB, đường thẳng BA, đường thẳng BC, đường thẳng CB, đường thẳng AC, đường thẳng CA.*§3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMTiết 3:1. Vẽ đường thẳng:2. Tên đường thẳng:3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song:Hai đường thẳng trùng nhau b) Hai đường thẳng cắt nhau Các đường thẳng AB và CB trùng nhau.Hai đường thẳng AB và AC cắt nhau và A là giao điểm của 2 đường thẳng đó.*§3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMTiết 3:1. Vẽ đường thẳng:2. Tên đường thẳng:3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song:c) Hai đường thẳng song songHai đường thẳng xy và zt song song với nhau.*§3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMTiết 3:1. Vẽ đường thẳng:2. Tên đường thẳng:3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song:*Vị trí tương đối của hai đường thẳng Hình vẽSố điểm chungTrùng nhauVô sốSong songCắt nhau10......*§3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMTiết 3:1. Vẽ đường thẳng:2. Tên đường thẳng:3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song:Chú ý: -Hai đường thẳng không trùng nhau còn được gọi là 2 đường thẳng phân biệt.-Hai đường thẳng phân biệt hoặc chỉ có một điểm chung hoặc không có điểm chung nào.*§3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMTiết 3:1. Vẽ đường thẳng:2. Tên đường thẳng:3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song:*Vẽ đường thẳng:Muốn vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm A và B, ta làm như sau:- Đặt cạnh thước đi qua 2 điểm A và B;- Dùng đầu chì vạch theo cạnh thước.2. Tên đường thẳng:Dùng một chữ cái thường.Dùng hai chữ cái in hoaDùng hai chữ cái thường3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song:Hai đường thẳng trùng nhau : cĩ vơ số điểm chungHai đường thẳng cắt nhau : cĩ 1 điểm chungHai đường thẳng song song : khơng cĩ điểm chung nào§3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMTiết 3:*ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMTiết 3: §3 Bài tập: Trong các câu sau câu nào đúng, câu nào sai?Hai đường thẳng không cắt nhau thì song song với nhau.b) Hai đường thẳng có 2 điểm chung phân biệt thì chúng trùng nhau.c) Hai đường thẳng trùng nhau thì chỉ có hai điểm chung.d) Hai đường thẳng phân biệt hoặc chúng cắt nhau hoặc chúng song song với nhau.SĐSĐ2. Tên đường thẳng:3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song:1. Vẽ đường thẳng:*ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMTiết 3: §3 Bài 17: Lấy bốn điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? Đó là những đường thẳng nào?Đáp án: Có tất cả 6 đường thẳng. Đó là các đường thẳng: AB; AC; AD; BC; BD; CD.*ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMTiết 3: §3 *ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMTiết 3: §3 Chọn 1 trong số 4 điểm đã cho rồi nối điểm đó với 3 điểm còn lại ta được 3 đường thẳng. Làm như vậy với tất cả 4 điểm ta được 3.4 đường thẳng. Nhưng như thế thì mỗi đường thẳng đã được tính 2 lần (vì đường thẳng AB với đường thẳng BA chỉ là một), do đó thực sự chỉ có (đường thẳng)Nếu thay 4 điểm bằng n điểm thì vẽ được bao nhiêu đường thẳng ? Lập luận như trên , với n điểm ( trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng thì số đường thẳng vẽ được là : *Nhẩm tìm số đường thẳng vẽ được nếu n = 10Đáp án:Số đường thẳng vẽ được là Cho đường thẳng xy , trên đường thẳng xy lấy 2 điểm A ,B .Nêu cách đọc tên khác của đường thẳng trên ?Có cách đọc tên Ax , By không ? Ta sẽ tìm hiểu trong các bài sau . *Hướng dẫn: Bài 18SGK: Bài 19 SGK : X, Z, T thẳng hàng; Y, Z, T thẳng hàng. Z, T nằm trên đường thẳng XY và ; Bài tập bổ sung : Sử dụng công thức trong đó n là số đường thẳng .- Đọc kỹ trước bài thực hành trang 10.Mỗi tổ chuẩn bị :1 búa đóng cọc , 1 dây dọi , 6 cọc tiêu một đầu nhọn , cọc thẳng bằng tre dài 1,5 m. 

File đính kèm:

  • pptDuong_thang_di_qua_2_diemppt.ppt