Bài giảng Hình học lớp 6 - Đường tròn - Nguyễn Thị Hồng Nhạn

 Đoạn thẳng nối hai mút của cung là dây cung (gọi tắt là dây).

Dây đi qua tâm là đường kính.

Dây CD; đường kính AB; bán kính OA (hay OB)

Nếu (O;2cm) thì đường kính là bao nhiêu?

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học lớp 6 - Đường tròn - Nguyễn Thị Hồng Nhạn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kính chào qúy Thầy Cô cùng các em học sinhHÌNH HỌC 6Tiết 25§8. ĐƯỜNG TRÒNGiáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhạn Tổ toán Trường THCS Nguyễn Huệ	ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒN* Đường tròn tâm O ;bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R; kí hiệu (O; R ) .1,7 cmOMĐường tròn (O;R)RBán kính 1§8 ĐƯỜNG TRÒNTrên hình vẽ:Vậy đường tròn tâm O bán kính R là gì?Để xác định đường tròn ta cần những điều kiện nào?*Để vẽ đường tròn ta dùng dụng cụ gì?	ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNMROO1,7 cmMPNM là điểm nằm trên (thuộc) đường tròn . N là điểm nằm bên trong đường trònP là điểm nằm bên ngoài đường tròn  Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó .Đường tròn1§8 ĐƯỜNG TRÒN*Hãy nhận xét vị trí của điểm M?Vậy hình tròn là gì?*Em hãy cho ví dụ về hình ảnh của đường tròn và hình tròn?Hình tròn	*Đường tròn và Hình tròn: (SGK)AMRO	 ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNMROPNBài tập: Cho đường tròn (O;R). Lấy hai điểm A và B sao cho A và B nằm trên đường tròn. BAO	 CUNG VÀ DÂY CUNGNếu hai điểm A, B thuộc đường tròn tâm O, hai điểm này chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần gọi là một cung tròn (gọi tắt là cung) Hai điểm A, B gọi là hai mút của cung. 12§8 ĐƯỜNG TRÒN*Nếu lấy hai điểm bất kì trên đường tròn, hai điểm này chia đường tròn thành mấy phần? Mỗi phần gọi là gì?	*Đường tròn và Hình tròn: (SGK)*Em hãy phân biệt đường tròn và hình tròn?MRO	ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNMROPNBAO	CUNG VÀ DÂY CUNGBOACD Trường hợp A, O, B thẳng hàng thì mỗi cung là một nửa đường tròn. Đoạn thẳng nối hai mút của cung là dây cung (gọi tắt là dây).  Đường kính dài gấp đôi bán kính Dây CD; đường kính AB; bán kính OA (hay OB)12§8 ĐƯỜNG TRÒN*Nếu (O;2cm) thì đường kính là bao nhiêu?*Đoạn thẳngAB có phải là dây cung không? * Nhận xét dây AB có gì đặc biệt? Dây đi qua tâm là đường kính. *Trường hợp A, O, B thẳng hàng em có nhận xét gì về mỗi cung?* Em có nhận xét gì về đường kính và bán kính	*Đường tròn và Hình tròn: (SGK)MRO	ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNMROPNBAOBOCDA. MỘT CÔNG DỤNG KHÁC CỦA COMPA Ví dụ1: Cho hai đoạn thẳng AB và MN Dùng compa so sánh hai đoạn thẳng ấy mà không đo độ dài từng đoạn thẳng	CUNG VÀ DÂY CUNG123§8 ĐƯỜNG TRÒN	*Cung và Dây cung: (SGK)	*Đường tròn và Hình tròn: (SGK)MRO	ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNMROPNBAOBOCDA MỘT CÔNG DỤNG KHÁC CỦA COMPA Ví dụ2: Cho hai đoạn thẳng AB và CD làm thế nào để biết tổng độ dài hai đoạn thẳng đó mà không đo riêng từng đoạn thẳng ? CUNG VÀ DÂY CUNGBACDOMNx123§8 ĐƯỜNG TRÒN So sánh hai đoạn thẳng	*Đường tròn và Hình tròn: (SGK)	*Cung và Dây cung: (SGK) Cách làm :*Vẽ tia Ox bất kì ( dùng thước thẳng ) *Trên tia Ox ,vẽ đoạn thẳng OM bằng đoạn thẳng AB (dùng compa ) *Đo đoạn thẳng ON (dùng thước có chia khoảng) *Trên tia Mx, vẽ đoạn thẳng MN bằng đoạn thẳng CD (dùng compa ) *Độ dài đoạn thẳng ON bằng tổng độ dài hai đoạn thẳng AB và CD *Trên hình vẽ , với AB=3cm, CD= 3,5cm, ta có: ON=OM+MN =AB +CD =6,5cm MRO	ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNMROPNBAOBOCDA MỘT CÔNG DỤNG KHÁC CỦA COMPA 	CUNG VÀ DÂY CUNG Điền vào chổ trống:1/ Đường tròn tâm A, bán kính R là hình một khoảng., kí hiệu. 2/ Hình tròn là hình gồm các điểmvà các điểm nằm..đường tròn đó 3/ Dây đi qua tâm gọi là..gồm các điểm cách Abằng R( A ; R )nằm trên đường tròn bên trongđường kính123§8 ĐƯỜNG TRÒN So sánh hai đoạn thẳng	*Đường tròn và Hình tròn: (SGK)	*Cung và Dây cung: (SGK)MRO	ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNMROPNBAOBOCDA MỘT CÔNG DỤNG KHÁC CỦA COMPA 	CUNG VÀ DÂY CUNG Cho hình vẽ, điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông. 1/ OC là bán kính. 2/ MN là đường kính. 3/ ON là dây cung.4/ CN là đường kính.ĐĐSS312§8 ĐƯỜNG TRÒN So sánh hai đoạn thẳng	*Đường tròn và Hình tròn: (SGK)	*Cung và Dây cung: (SGK)MRO	ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNMROPNBAOBOCDA MỘT CÔNG DỤNG KHÁC CỦA COMPA 	CUNG VÀ DÂY CUNG VỀ NHÀ: Học thuộc các khái niệm: đường tròn, hình tròn, cung, dây cung, bán kính, đường kính.Làm các bài tập: 38; 39; 40; 41 / 92312§8 ĐƯỜNG TRÒN So sánh hai đoạn thẳng	*Đường tròn và Hình tròn: (SGK)	*Cung và Dây cung: (SGK)MRO	ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNMROPNBAOBOCDA MỘT CÔNG DỤNG KHÁC CỦA COMPA CUNG VÀ DÂY CUNGBài tập 38: Trên hình vẽ 48 ,ta có hai đường tròn (O;2cm ) và (A;2cm) cắt nhau tại C và D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O. a/ Vẽ đường tròn tâm C, bán kính 2cm . b/ Vì sao đường tròn (C;2cm) đi qua O,A ? Đường tròn (C;2cm) đi qua O,AVì CA=CO=2cm  Hướng dẫn bài tập: HD312§8 ĐƯỜNG TRÒN	*Đường tròn và Hình tròn: (SGK)	*Cung và Dây cung: (SGK) VỀ NHÀ: Học thuộc các khái niệm: đường tròn, hình tròn, cung, dây cung, bán kính, đường kính.Làm các bài tập: 38; 39; 40; 41 / 92 So sánh hai đoạn thẳngHình 48:MRO	 ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNMROPNBAOBOCDA MỘT CÔNG DỤNG KHÁC CỦA COMPA CUNG VÀ DÂY CUNG Hướng dẫn bài tập:Bài 39: Trên hình 49;ta có hai đường tròn (A;3cm) và (B;2cm) cắt nhau tại C; D AB=4cm Đưòng tròn tâm A;B lần lượt cắt đoạn thẳng AB tại K;I. a/ Tính CA; CB; DA; DB.a/ C và D nằm trên đường tròn (A ; 3 cm) C và D nằm trên đường tròn (B; 2 cm ) b/ Tính AI : AB - BI (BI là bán kính của ( B;2cm))c/ Tính KB : AB-AK ( AK là bán kính của đường tròn (A; 3cm)) HDb/ I có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không?c/ Tính IK.132§8 ĐƯỜNG TRÒN	*Đường tròn và Hình tròn: (SGK)	*Cung và Dây cung: (SGK) VỀ NHÀ: Học thuộc các khái niệm: đường tròn, hình tròn, cung, dây cung, bán kính, đường kính.Làm các bài tập: 38; 39; 40; 41 / 92 So sánh hai đoạn thẳngHình 49CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT

File đính kèm:

  • pptduong_tron.ppt