Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết 24: Đường tròn - Trường THCS Phúc Khánh

1. Đường tròn và hình tròn.

Đường tròn

Hình tròn

Cung và dây cung.

Cung

Dây cung

Một công dụng khác của compa.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết 24: Đường tròn - Trường THCS Phúc Khánh, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tr­êng THCS Phĩc Kh¸nhH×nh häc 6TiÕt 24: §­êng TrßnGV: Hoµng ThÞ Th¾ngOR=1,7cmMRRRRBCDAĐường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O; R)Tiết: 24 ĐƯỜNG TRÒN1. Đường tròn và hình tròn.a. Đường trònTiết: 24 ĐƯỜNG TRÒN1. Đường tròn và hình tròn.a. Đường trònHình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó.b. Hình trònM thuộc đường tròn. Ta có OM = RN nằm bên trong đường tròn. Ta có ON RROROROMPNTiết: 24 ĐƯỜNG TRÒN1. Đường tròn và hình tròn.a. Đường tròn-A, B thuộc đường tròn, chia đường tròn thành hai cung tròn (cung). A, B là mút của cung.b. Hình tròn2. Cung và dây cung.OBAa. Cungb. Dây cungOBADC-Dây cung là đoạn thẳng nối hai mút của cung (dây).A, O, B thẳng hàng thì mỗi cung là nửa đường tròn.Đường kính dài gấp đôi bán kính.RR1. Đường tròn và hình tròn.a. Đường trònb. Hình tròn2. Cung và dây cung.a. Cungb. Dây cung3. Một công dụng khác của compa.Tiết: 24 ĐƯỜNG TRÒNVí dụ 1: Cho hai đoạn thẳng AB và MN. Dùng compa so sánh hai đoạn thẳng ấy mà không đo độ dài từng đoạn.Cách làm:ABNMTiết: 24 ĐƯỜNG TRÒN1. Đường tròn và hình tròn.a. Đường trònb. Hình tròn2. Cung và dây cung.a. Cungb. Dây cung3. Một công dụng khác của compa.Ví dụ 2: Cho hai đoạn thẳng AB và CD. Làm thế nào để biết tổng độ dài của hai đoạn thẳng đó mà không đo riêng từng đoạn thẳng?Cách làm:ABDCOMNxTo có: ON = OM + MN = AB + CDTiết: 24 ĐƯỜNG TRÒN1. Đường tròn và hình tròn.a. Đường trònb. Hình tròn2. Cung và dây cung.a. Cungb. Dây cung3. Một công dụng khác của compa.Giải: BT.38/Sgk.91AOCD2cm2cm2cmb) Đường tròn (C; 2cm) đi qua O, A vì CO = CA = 2cm.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học lại bài: Định nghĩa đường tròn, hình trò, cung, dây. Làm bài tập: 39, 40, 41/Sgk.92. Chuẩn bị bài: “Tam giác”. Dụng cụ: thước thẳng có chia khoảng, compa.Tiết: 24 ĐƯỜNG TRÒNTiÕt häc kÕt thĩcChĩc søc khoỴ quý thÇy c« vµ c¸c em häc sinh

File đính kèm:

  • pptDuong_tron.ppt