Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết 26: Tam giác

Vẽ hình theo các cách diễn đạt bằng lời sau:

Vẽ tam giác ABC, lấy điểm M nằm trong tam giác, tiếp đó vẽ các tia AM, BM, CM.

Cỏch vẽ:

Vẽ tam giác ABC.

Lấy điểm M nằm trong tam giác.

Vẽ các tia AM, BM, CM.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết 26: Tam giác, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRệễỉNG THCS CAÙT HệNGCHAỉO MệỉNG QUYÙ THAÀY COÂ GIAÙOTiết 26: Bài 9. TAM GIÁCNGƯỜI THỰC HIỆN:Nguyễn Phửụng TuựABC1. KIỂM TRA BÀI CŨ 1) Điền vào chỗ trống()OARa) Đường trũn tõm O bỏn kớnh R là hỡnh gồm cỏc điểm cỏch đều điểm O .. Kớ hiệu.Một khoảng bằng R(O; R)b) Hỡnh trũn là hỡnh gồm cỏc điềm nằm trờn đường trũn vàCỏc điểm nằm bờn trong đường trũn đúOARABCDAB = 2,5cmAC = 2cmBài tập: Cho đoạn thẳng BC = 3,5cm. Vẽ các đường tròn (B; 2,5cm) và (C; 2cm), hai đường tròn này cắt nhau tại A và D. 	a/ Tính độ dài của AB, AC. 	b/ Chỉ ra cung AD lớn, cung AD nhỏ của đường tròn (B). Vẽ dây cung AD.BÀI MỚI:TAM GIÁCTIẾT: 261. TAM GIÁC ABC LÀ Gì?Vẽ ba điểm A, B, C không thẳng hàng, tiếp đó vẽ các đoạn thẳng AB, AC, BCABCHình trên có bao nhiêu đoạn thẳng? Đó là những đoạn thẳng nào?Hỡnh trờn cú ba đoạn thẳng:AB; AC; BCHóy cho biết ba điểm A; B; C như thế nào?Ba điểm A; B; C không thẳng hàng.Hình trên được gọi là tam giác ABC. Vậy tam giác ABC là gì?Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng Tam giác ABC kí hiệu là: 	 ABC	Hoặc : BCA, CAB, ACB, CBA, BAC.* Đinh nghĩa* Các yếu tố trong tam giácACBBa điểm A, B, C là ba đỉnh của ABC Ba đoạn thẳng AB, BC, CA là ba cạnh của ABC Ba góc BAC, CBA, ACB là ba góc của ABC Xem hình 55(SGK) rồi điền bảng sau:ABICHình 55AB, BI, IAA, I, CAI, IC, CAA, B, CBài tập 44(SGK):ABI,BIA,IABAIC,ICA,CAITên tam giácTên ba đỉnhTên ba gócTên ba cạnhABIAICABCA, B, IAB, BC, CACABABC,BCA,c) Điểm nằm bên trong tam giác,điểm nằm bên ngoài tam giác: ABCMCho tam giác ABCCô lấy điểm M như hình vẽĐiểm M có nằm trong cả ba góc ABC, BCA và CAB không?Khi điểm M nằm trong cả ba góc của tam giác ABC Ta nói M nằm trong tam giác ABCĐiểm M nằm trong ABCCô lấy điểm N như hình vẽNĐiểm N có nằm trên cạnh nào của tam giác không?Có nằm trong tam giác không?Điểm N không nằm trên cạnh nào của tam giác, không nằm trong tam giác.Điểm N nằm ngoài ABCTRẮC NGHIỆMCho hình vẽ:Điền Đ (đúng), S (sai) vào ô vuôngABCDEMN a) Điểm D nằm ngoài tam giác ABC b) Hai điểm E và D nằm trong tam giác ABC c) Điểm M nằm trong tam giác ABC d) Hai điểm M và điểm N nằm ngoài tam giác ABC e) Điểm N không nằm trong tam giác ABC, không nằm trên cạnh nào của tam giác ABC.SĐĐSĐABC2. Vẽ tam giácVí dụ. Vẽ một tam giác ABC, biết ba cạnh BC = 6cm, AB = 2cm, AC = 5cm.Dựa vào trình tự vừa xem em hãy nêu cách vẽ?Cách vẽ:Vẽ đoạn thẳng BC = 6cm. Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 2cm. Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 5cm. Lấy một giao điểm của hai cung trên, gọi giao điểm đó là A. Vẽ đoạn thẳng AB, AC, ta có ABC.BÀI TẬP CỦNG CỐBài 43 trang 94a) Hình tạo thành bởi. ..................................................................................................................................... được gọi là tam giác MNP. ba đoạn thẳng MN, NP, PM khi ba điểm M, N, P không thẳng hàngb) Tam giác TUV là hình gồm ba đoạn thẳng TU, UV, VT khi ba điểm T, U, V không thẳng hàng.Vẽ hình theo các cách diễn đạt bằng lời sau:Vẽ tam giác ABC, lấy điểm M nằm trong tam giác, tiếp đó vẽ các tia AM, BM, CM.- Vẽ tam giác ABC.- Lấy điểm M nằm trong tam giác.ABCM- Vẽ các tia AM, BM, CM.Bài tập 46a(SGK):Cỏch vẽ: Học bài theo SGK Làm bài tập 45, 46b, 47 SGK Ôn lí thuyết toàn bộ chương II: 	 Các định nghĩa, tính chất của các hình. Trả lời các câu hỏi và làm các bài tập (trang 96 SGK), để chuẩn bị tiết sau ôn tập chương II. Hướng dẫn về nhà:HẾT- Kính chúc các thầy cô giáo và đại gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt- Chúc các em học sinh học tập tốt Trong quá trình soạn bài sẽ không tránh được sự sai sót mong các thầy cô giáo thông cảm. Và đề nghị các thầy cô giáo góp ý để các bài giảng sau được tốt hơn.XIN CHÂN THÀNH CảM ƠN !

File đính kèm:

  • pptDuong_Tron.ppt
Bài giảng liên quan