Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết 7: Đoạn thẳng - Trường THCS Đức Giang

I. Đoạn thẳng AB là gì:

.Định nghĩa: SGK - T115

Đoạn thẳng AB (hay đoạn thẳng BA).

A, B là hai mút(2 đầu) của đoạn thẳng AB.

2.Bài tập:

a.Bài tập 1:Bài 33 (SGK-T115)

 

ppt31 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết 7: Đoạn thẳng - Trường THCS Đức Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Giáo án môn hình học lớp 6 GV:Nguyễn Thị Diệu Hà Trường T.H.C.S Đức GiangTiết 7: Đoạn thẳngMục tiêuSau khi học xong bài này học sinh: -Thuộc, hiểu định nghĩa đoạn thẳng	 - Biết vẽ đoạn thẳng - Biết nhận dạng đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng - Biết mô tả hình vẽ bằng các cách diễn đạt khác nhau. Kiểm tra bài cũ1. Vẽ 2 điểm A , B.2. Đặt mép thước thẳng đi qua 2 điểm A;B. Dùng phấn vạch theo mép thước từ A đến B ta được một hình. Hình này gồm bao nhiêu điểm? Là những điểm nào ?. .A B. .A B. .A B. .A B. . A BTiết 7: Đoạn thẳngI. Đoạn thẳng AB là gì: 1.Định nghĩa: SGK - T115. . A BĐoạn thẳng AB (hay đoạn thẳng BA).A, B là hai mút(2 đầu) của đoạn thẳng AB.2.Bài tập:a.Bài tập 1:Bài 33 (SGK-T115)b.Bài tập 2:Cho 2 điểm M, N. vẽ đường thẳng MN1. Trên đoạn thẳng vừa vẽ có đoạn thẳng nào không? Nếu có hãy dùng bút khác màu tô đoạn thẳng đó?.2. Vẽ đoạn thẳng EF thuộc đường thẳng MN. Trên hình có những đoạn thẳng nào ? Có nhận xét gì về các đoạn thẳng với đường thẳng đó?3.Lấy điểm P không thuộc đường thẳng MN.Đoạn thẳng MP và đoạn thẳng MN có đặc điểm gì ?b.Bài tập 2:Cho 2 điểm M, N. vẽ đường thẳng MN1. Trên đoạn thẳng vừa vẽ có đoạn thẳng nào không? Nếu có hãy dùng bút khác màu tô đoạn thẳng đó?.2. Vẽ đoạn thẳng EF thuộc đường thẳng MN. Trên hình có những đoạn thẳng nào ? Có nhận xét gì về các đoạn thẳng với đường thẳng đó?b.Bài tập 2:Cho 2 điểm M, N. vẽ đường thẳng MN1. Trên đoạn thẳng vừa vẽ có đoạn thẳng nào không? Nếu có hãy dùng bút khác màu tô đoạn thẳng đó?.2. Vẽ đoạn thẳng EF thuộc đường thẳng MN. Trên hình có những đoạn thẳng nào ? Có nhận xét gì về các đoạn thẳng với đường thẳng đó?3.Lấy điểm P không thuộc đường thẳng MN.Đoạn thẳng MP và đoạn thẳng MN có đặc điểm gì ?. .M N. .M N. . E FTrên hình có những đoạn thẳng: ME; EN; NF; MN; EF; MF.Các đoạn thẳng đều là một phần của đường thẳng chứa nó.. .M N.PĐoạn thẳng MP và MN có một điểm M chung.II. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng:D CA B I*Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại I Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại I*I là giao điểm của đoạn thẳng AB và CD.1. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng:2. Đoạn thẳng cắt tia:K* Đoạn thẳng AB và tia Ox cắt nhau tại K3. Đoạn thẳng cắt đường thẳng:x	y A BBO	 xAH* Đoạn thẳng AB và đường thẳng xy cắt nhau tại H.Thảo luận nhómHãy điền các hình đúng với yêu cầu sau:1. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng:2. Đoạn thẳng cắt tia:3. Đoạn thẳng cắt đường thẳng:abcdABCMNPQRSOxaKHITAxCDByFEnCDMNPQS e f ghTrả lời1. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng:a, b, h2. Đoạn thẳng cắt tia:3. Đoạn thẳng cắt đường thẳng:abcdABCMNPQRSOxaKHITAxCDByFEnCDMNPQS e f ghTrả lời1. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng:a, b, h2. Đoạn thẳng cắt tia:c, e , f3. Đoạn thẳng cắt đường thẳng:abcdABCMNPQRSOxaKHITAxCDByFEnCDMNPQS e f ghKết luận 1. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng: Hình a, b, h2. Đoạn thẳng cắt tia: Hình c, e, f3. Đoạn thẳng cắt đường thẳng:Hình d, gHình thức: Lớp chia thành hai đội, mỗi đội nhận 8 bông hoa.Luật chơi : Mỗi đội chọn ra 5 bạn, trong đó có một bạn là đội trưởng.	- Lần lượt từng bạn trong đội lên điền bông hoa có nội dung phù hợp với yêu cầu (khi nào bạn chơi về chỗ thì bạn kế tiếp mới xuất phát).	- Thời gian chơi: 3 phút cho cả hai bài.Kết quả: Mỗi lần chọn đúng được 1 điểm, đội nào được nhiều điểm hơn sẽ thắng.Trò chơicd e ghĐiểm M phải trùng điểm AĐiểm M phải trùng với điểm BĐiểm M phải nằm giữa 2 điểm A và BĐiểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giữa hai điểm A và B, hoặc trùng với điểm BabifĐoạn thẳng RS cắt đoạn thẳng PQ tại HĐoạn thẳng AB cắt đt a tại KĐoạn thẳng CD cắt tia Ox tại một điểm nằm giữa C và DĐoạn thẳng AB cắt đt a tại BBài 1Bài 2Gọi M là một điểm bất kỳ của đoạn thẳng ABĐiểm M nằm ở đâu ?cdCDOxaABIKOxaBARSPQH e ghĐiểm M phải trùng điểm AĐiểm M phải trùng với điểm BĐiểm M phải nằm giữa 2 điểm A và BĐiểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giữa hai điểm A và B, hoặc trùng với điểm BCDabifTrả lờiBài 1:Bài 2 :ic, gdhĐiểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giữa hai điểm A và B, hoặc trùng với điểm BPhần thưởngMời các em thắng cuộc chọn phần thưởng Tràngvỗ tayMời các em thắng cuộc chọn phần thưởngPhần thưởng 3 gói kẹoMời các em thắng cuộc chọn phần thưởngPhần thưởngMời các em thắng cuộc chọn phần thưởngPhần thưởng20 000đMời các em thắng cuộc chọn phần thưởngPhần thưởngDặn dò* Thuộc và hiểu định nghĩa đoạn thẳng.*Biết vẽ hình biểu thị đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng,* Làm bài tập :34, 36, 37, 38, 39 (SGK- T116)

File đính kèm:

  • pptDoan_thang.ppt