Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết học 25: Đường tròn

Lấy điểm A bất kì trên đường tròn.hỏi điểm này cách O một khoảng bằng bao nhiêu?

Vậy đường tròn tâm O bán kính 2 cm là hình gồm các điểm như thế nào?

Diễn đạt các kí hiệu sau:

Đường tròn tâm A bán kính 3 cm

Đường tròn tâm B bán kính 4 cm

Em hãy so sánh OM,ON,OP với R?

 

ppt6 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết học 25: Đường tròn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TIẾT 25 ĐƯỜNG TRÒN1/ Đường tròn và hình tròn* Bài toán:Vẽ đường tròn tâm O bán kính OM =2cmOMLấy điểm A bất kì trên đường tròn.hỏi điểm này cách O một khoảng bằng bao nhiêu?Vậy đường tròn tâm O bán kính 2 cm là hình gồm các điểm như thế nào?Đường tròn tâm O bán kính 2cm là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng 2cm.Kí hiệu (O;2)*Tổng quátKí hiệu: (O ;R) Diễn đạt các kí hiệu sau:Đường tròn tâm A bán kính 3 cm(A ;3)(B ;4)Đường tròn tâm B bán kính 4 cmNPMO.R.Đường tròn tâm O,bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R..Em hãy so sánh OM,ON,OP với R?OM= R =>M là điểm nằm trên (thuộc )đường tròn ON N là điểm nằm bên trong đường tròn OP > R =>P là điểm nằm bên ngoài đường tròn *Hình tròn: Là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó MNVí dụ 2:Cho hai đoạn thẳng AB và CD . Làm thế nào để biết tổng độ dài của hai đoạn thẳng đó mà không cần đo riêng từng đoạn thẳngABCDO .M Nx-Vẽ tia Ox bất kì( Dùng thước thẳng)-Trên tia Ox,vẽ đoạn thẳng OM bằng đoạn thẳng AB(dùng compa)- Trên tia Mx, vẽ đoạn thẳng MN bằng đoạn thẳng CD (dùng compa)- Đo đoạn thẳng ON( dùng thước có chia khoảng)AB+CD =OMMN+=ON=4,2(cm)Cách đo:TIẾT 25 : ĐƯỜNG TRÒNBài 39/92(Sgk): Cho hai đường tròn (A:3cm) và (B;2cm) cắt nhau tại C,D.AB=4cm. Đường tròn tâm A,B lần lượt cắt đoạn thẳng AB tại K,Ia/ Tính CA, CB,DA,DBb/ I có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không?c/ Tính IKGiảia/ Do C,D thuộc (A;3cm) nên: CA=DA=3(cm)Do C,D thuộc (B;2cm) nên: CB=DB=2(cm)b/ Có I nằm giữa A và B nên: AI+IB=AB=> AI =AB-IB = 4-2 =2(cm)=> AI =IB = =2(cm)Vậy I là trung điểm của ABc/ IK=1(cm)Hướng dẫn về nhà: Nắm vững các khái niệm đường tròn ,hình tròn, cung tròn,dây cungNắm các công dụng của compa.Làm bài tập:38;40;41/38SGKXem bài mới : Tam giác

File đính kèm:

  • pptDuong_tron.ppt
Bài giảng liên quan